Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WF-FI-212-WHFSKU23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostanie dzieło Husserla - Medytacje Kartezjańskie oraz poźniejsze interpretacje Medytacji.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFHF-ZE22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta do wybranych zagadnień antropologii filozoficznej, zarówno w wymiarze systematycznym, jak i historycznym. Kolejne zajęcia wprowadzają studenta w poszczególne tematy klasycznie pojmowanej koncepcji człowieka. Celem wykładu jest ukazanie stosunku "człowieka" w rozmaitych aspektach (prawa, kultury, języka, techniki, religii, rodziny, szaleństwa, państwa, czasu, historii, polityki, wartości, nauki itd).

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFFH-SK22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie filozofii apofatycznej.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-WHFK-G21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-21-WHFE-P21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-FI-21-WHFT-B21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem kursu jest rozwój filozofii języka w XX wieku. Miał on dwa główne źródła: językoznawstwo i logikę. Postępy w tych naukach rzuciły nowe światło na filozoficzny problem stosunku umysłu do rzeczywistości. Język stał się w oczach badaczy głównym nośnikiem tej relacji. Doprowadziło to do radykalnych programów, zgodnie z którymi filozofia powinna skupić się na analizie języka i w niej szukać odpowiedzi na tradycyjne pytania (Dummett). Z kolei językoznawstwo, szczególnie podejście generatywne (Chomsky) uzupełnione ogólna teorią znaku (De Saussure) sformułowało szereg założeń (np. natywizm Chomsky’ego) o poważnych konsekwencjach filozoficznych. Zależność pomiędzy językiem i obrazem świata dyskutowano w ramach debaty o tezie Sapira-Whorfa, oraz w nawiązaniu do późniejszej twórczości Wittgensteina. Omówienie w zwięzłej formie najważniejszych linii rozwojowych współczesnej filozofii języka pozwoli diagnozę jej dzisiejszego stanu i sformułowanie najważniejszych otwartych problemów.  

Strona przedmiotu
WF-FI-21-WHFH-P21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią filozofii polskiej na przestrzeni okresu 1401-1990. Student potrafi wymienić czołowych i najważniejszych przedstawicieli filozofii polskiej, wskazać najważniejsze jej nurty i idee, a dodatkowo - wskazać zależności między historią filozofii polskiej i europejskiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFFP-SW22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za cel przybliżenie wybranych zagadnień z filozofii przyrody i zaprezentowanie ich w ujęciu historycznym.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-WHFP-K21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wskazanie źródeł wybranych idei z zakresu filozofii przyrody i przyrodoznawstwa. Zostaną także poruszone wybrane zagadnienia z zakresu filozofii nauki, aby na ich tle lepiej oddać ewolucję idei. Celem wykładu jest również usystematyzowanie wiadomości z zakresu historii filozofii przyrody oraz ukazanie powiązań między wybranymi koncepcjami.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFSWIE23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za cel przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących rozwoju kosmologii nowożytnej i współczesnej zaprezentowanie ich w ujęciu historycznym oraz filozoficznym.

Strona przedmiotu
WF-FI-21-WHFM-M21 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zapoznamy się z krytyką metafizyki przeprowadzonej przez A. Schopenhauera, F. Nietzschego i M. Heideggera. Wszyscy oni krytykowali metafizykę z określonych powodów, co więcej - proponowali własne rozwiązania filozoficzne w miejsce odrzucanej filozofii klasycznej. Wskażemy na zalety i wady ich krytyki i ich własnych filozoficznych propozycji. W ten sposób odpowiemy na pytanie: dlaczego warto jednak uprawiać metafizykę? Wykład będzie miały więc nie tylko teoretyczny ale i praktyczny charakter.

Wykład będzie w formie e-learning, czwartek, 16:45 - 18:15.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFHF-PT22 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z myślą Jacques'a Lacana. Koncentruje się raczej na filozoficznym aspekcie myśli Lacana, pokazuje nowatorskość jego rozwiązań w kontekście kierunków filozoficznych: kartezjanizmu, strukturalizmu, psychonalizy freudowskiej.

Strona przedmiotu
WF-FI-212-WHFKU23 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)