Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel filozofii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel filozofii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L
WF-PED-DFSPP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki i metodyki filozofii w szkole ponadpodstawowej oraz przygotowania studenta do roli nauczyciela filozofii w szkołach ponadpodstawowych.

Strona przedmiotu
WF-PED-DFPP1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i metodami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym.

Strona przedmiotu
WF-PED-DFPP2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i metodami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie rozszerzonym.

Strona przedmiotu
SP-BHP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Szkolenie - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Szkolenie - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Szkolenie - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SP-DiTP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostaną różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, z którymi można spotkać się podczas pracy z dziećmi i młodzieżą.

Strona przedmiotu
SP-DO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólne zagadnienia związane z historią dydaktyki. Przedstawienie rozwoju systemów edukacyjnych oraz podstawowych terminów związanych z procesem dydaktycznym. Omówienie współczesnych metod dydaktycznych oraz aktualnych teorii odnoszących się do procesu kształcenia.

Strona przedmiotu
SP-EG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student otrzymuje materiał do samodzielnej pracy nad głosem i techniką mowy. Poznaje zasady ortofonii języka polskiego. Uczy się odróżniać mówienie spontaniczne od mówienia starannego, a nawet wzorcowego. Poznaje zasady higieny głosu i pracy głosem w sytuacjach stresujących.

Strona przedmiotu
SP-PedEEc brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści merytoryczne: Podmiotowość w wychowaniu – samowychowanie. Aksjologiczne podstawy wychowania. Podstawowe formy działania pedagogicznego: Rozwój psycho-fizyczny, rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania. Dojrzałość fizyczna a dojrzałość społeczna i emocjonalna. Krystalizowanie się tożsamości. Dorosłość-identyfikacja z nowymi rolami społecznymi. Kształtowanie się stylu życia.

Strona przedmiotu
SP-POII brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest omówienie i przybliżenie różnych ujęć pedagogiki ogólnej, oraz zaznajomienie studentów z kluczowymi pojęciami i zasadami dotyczącymi współczesnego myślenia i działania pedagogicznego; wprowadzenie ich w główne obszary badawcze pedagogiki ogólnej, jej problemy i teorie. Opanowanie materiału umożliwia zdobycie orientacji w fundamentalnych kwestiach pedagogicznych, tak teoretycznych, jak i praktycznych.

Strona przedmiotu
SP-PSEEroz brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwojem dzieci i młodzieży.

Wykład zawiera informacje o mechanizmach rozwoju człowieka a także dane szczegółowe o rozwoju poszczególnych funkcji psychicznych - poznawczych i społeczno-emocjonalnych .

Strona przedmiotu
SP-PsEE brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi przegląd najważniejszych zagadnień dotyczących wieku dorastania, istotnych z punktu widzenia pracy nauczyciela. Obejmuje zagadnienia związane z psychologia rozwojową, psychologia społeczną, psychologią różnic indywidualnych oraz elementów psychologii klinicznej.

Uczestnicy kursu mają okazje zapoznać się z praktycznymi aspektami wykorzystania wiedzy. Treści wykładowe są bowiem ilustrowane ćwiczeniami i zadaniami (np. case study) mającymi na celu transfer wiedzy na praktykę.

Strona przedmiotu
SP-PSOG brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi koncepcjami psychologicznymi związanymi z mechanizmami i prawami funkcjonowania i rozwoju człowieka. Studenci poznają też poszczególne działy psychologii i główne pojęcia związane z podstawowymi procesami psychicznymi.Dodatkowo przedstawione zostaną metody badawcze stosowane w psychologii.

Strona przedmiotu
WF-PED-NPZDFSPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PED-NPZPS-PED brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)