Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne - Psychologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne - Psychologia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21_L - Semestr letni 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_Z 2020/21_L 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L
WF-PS-N-KPDB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczy teorii i praktyki, zasad, metod i dobrych zwyczajów wykorzystywanych na każdym etapie procesu badawczego w psychologii. W szczególności zajęcia skupiają się na prowadzeniu badań naukowych i pisaniu tekstów naukowych. Poruszane na kursie tematy obejmują zagadnienia związane z wszystkimi etapami procesu badawczego, począwszy od obserwacji zjawiska w świecie, skończywszy na opowiedzeniu światu o swoich działaniach zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami obecnie dostępnych narzędzi upowszechniania wyników badań. Zajęcia będą mieć formę konwersacyjną i ćwiczeniową, oczekuje się, że na koniec zajęć studenci będą potrafili przedstawić wykorzystanie w praktyce wykładanych treści.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MOFC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PKO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat zaburzeń schizofrenicznych. z typowymi objawami zaburzeń schizofrenicznych, przebiegu zaburzeń schizofrenicznych, funkcjonowania poznawczego w schizofrenii. Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy z osobami chorymi na schizofrenię i ich bliskimi a także z obszarem terapeutycznych zmagań z problemami jakie niesie schizofrenia dla pacjenta i ich rodzin.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotę przedmiotu oddaje fragment: „All anthropology is psychological. All psychology is cultural” (Bock, 1988, Rethinking Psychological Anthropology, s. 27. New York: W. H. Freeman). Konsekwetnie celem wykładów jest zgłębienie relacji między psyche a kulturą i poznanie programów badań psychologicznych oraz nauk o kulturze dotyczących budowania adekwatnego obrazu człowieka. Ideę przewodnią/lejtmotyw kursu stanowić będzie perspektywa duszy a metodą antropoanaliza.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMR1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest ukazanie roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka; podstawowych czynników warunkujących wysoką jakość związku małżeńskiego, ukazanie seksualności jako integralnej wartości związanej ze strukturą osobowości człowieka, a także analiza wpływu środowiska rodzinnego na dalsze życie człowieka oraz podstawowych funkcji rodziny. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w pogłębianiu komunikacji interpersonalnej i w rozwiązywaniu konfliktów.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PMF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Psychologia mitu i fantazmatu" wprowadza w psychologiczny wymiar mitu jako tworu kulturowego i jego podmiotowy odpowiednik w postaci fantazmatu oraz prezentuje metody mitoanalizy i mitoterapii.

Strona przedmiotu
WF-PS-SUA-ER brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-AUSA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje prezentację podstawowych teorii autoprezentacji, rodzajów autoprezentacji oraz badań dotyczących różnic indywidualnych, a także efektywności wybranych rodzajów autoprezentacji. Omawia autoprezentację w sytuacji pracy i randki, podejmuje tematykę autoprezentacji dzieci.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NDR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest analiza uwarunkowań dysfunkcji w rodzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, przebieg, skutki, a także możliwości im zapobiegania. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w profilaktyce powstawania dysfunkcji, umiejętności pomocy poszczególnym osobom w rodzinie zagrożonym skutkami danej dysfunkcji.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NDR1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest analiza uwarunkowań dysfunkcji w rodzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, przebieg, skutki, a także możliwości im zapobiegania. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w profilaktyce powstawania dysfunkcji, umiejętności pomocy poszczególnym osobom w rodzinie zagrożonym skutkami danej dysfunkcji.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-NDR2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest analiza uwarunkowań dysfunkcji w rodzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, przebieg, skutki, a także możliwości im zapobiegania. Ważne jest także, aby student nabył wiedzy niezbędnej w pracy w poradnictwie, w pracy z młodymi osobami, z małżeństwami, z rodzinami. Kompetencje - nabycie umiejętności potrzebnych w pracy w poradni, szczególnie ważnych w profilaktyce powstawania dysfunkcji, umiejętności pomocy poszczególnym osobom w rodzinie zagrożonym skutkami danej dysfunkcji.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3dc6888abd064460a23de27060d84edc%40thread.tacv2/conversations?groupId=a6718975-aec7-432c-bb09-85d88977e958&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Strona przedmiotu
WF-PS-N-MDES brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat uwarunkowań funkcjonowania emocjonalno-społecznego oraz wiedzę na temat sposobów diagnozy funkcjonowania emocjonalno-społecznego.

Strona przedmiotu
WF-PS-NPKOS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają na celu wprowadzenie do innego niż dominujące we współczesnej psychologii sposobu interpretacji osobowości. Proponowaną perspektywę innego spojrzenia na osobowość określono jako personalistyczna. Obiektem analiz będą współczesne ujęcia kategorii osoby w psychologii oraz autorska propozycja interpretacji zachowań jednostkowych oraz osobowości i jej rozwoju.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PNK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznamy mózg w normie jak i zmieniony chorobowo w formie pułapek myślowych oraz deficytów poznawczych i emocjonalnych w kontekście struktury i funkcji mózgu.

W tym cyklu wykładów, omówione zostaną kategorie diagnostyczne wg klasyfikacji ICD-10/11 oraz DSM-5, epidemiologia oraz obraz kliniczny zaburzeń psychicznych. Studenci zapoznają się z najnowszą literaturą dt. psychopatologii oraz biologicznych podstaw zachowania w zaburzeniach psychicznych z bogatą prezentacją przypadków klinicznych.

Ponadto, podjęta zostanie tematyka kompleksowych oddziaływań terapeutycznych w kontekście zmian neuronalnych.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów przemocy domowej, mechanizmów jej powstawania, uwarunkowań, charakteru relacji miedzy sprawcą a ofiarą. Wskazanie na znaczenie czynników biologicznych, zaburzeń psychicznych a także uzależnień w genezie przemocy rodzinnej. Prezentacja strategii radzenia sobie z przemocą domową, uwzględnienie oddziaływań terapeutycznych wobec ofiar i sprawców przemocy.

Strona przedmiotu
WF-PS-NPONS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z sytuacją osób niepełnosprawnych sensorycznie. Zostaną omówione przyczyny utraty wzroku oraz metody rewalidacji i funkcjonowania społecznego.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie dotyczył propagandy i perswazji z naciskiem na zastosowane mechanizmy psychologiczne. Wprowadzone i omówione zostaną pojęcia propagandy, perswazji, fałszywych wiadomości, zarówno w czasach wojny jak i pokoju. Przedstawione będą różne rodzaje formy propagandy i omówiono możliwe społeczne konsekwencje dezinformacji. Analiza wpływu propagandy na człowieka obejmie zarówno kontekst historyczny jak i współczesny. Na tym wykładzie poruszone także będą zagadnienia dotyczące tradycyjnych i nowych metody komunikowania się i perswazji, a czasem manipulowania opinią publiczną.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienie relacji przyjacielskiej rozumianej, jako szczególny rodzaj kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w relacjach przyjacielskich jest podstawą pozytywnych doświadczeń i w dużej mierze przyczynia się do uzyskiwania satysfakcji z życia, pomaga także odnosić sukcesy na polu aktywności zawodowej. Kompetencje interpersonalne pozwalają nawiązywać dobre znajomości a także budować przyjaźnie.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRZY brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia przywództwa

Wykład stanowi wprowadzenie do zagadnień przywództwa poprzez analizę problematyki co to znaczy być dobrym liderem, poprzez akcentowanie aspektów praktycznych przywództwa. Poruszane będą takie obszary, jak: rozumienie przywództwa; rozpoznawanie cech przywódczych; angażowanie mocnych stron ludzi; rozumienie filozofii i stylów przywództwa, zajmowanie się zadaniami i relacjami; rozwijanie umiejętności przywódczych; tworzenie wizji w tym o charakterze strategiczny; ustanowienie konstruktywnego klimatu; słuchanie członków grupy, radzenie sobie z konfliktem; zajmowanie się etyką w przywództwie i pokonywanie przeszkód w organizacji

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PTW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest przybliżenie problematyki związanej z twórczością oraz zdolnościami twórczymi. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z obecnym stanem badań nad twórczością. Przybliżone zostaną także klasyczne i współczesne teorie dotyczące twórczości.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PWZP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-PS-N-PABW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kreowanie wizerunku osoby polega na budowaniu w taki sposób jego osobistej marki aby zwiększyć jej jej wartości w opinii innych ludzi lub nawet grup społecznych. Wykład koncentruje się wokół strategi i metod pomocnych w kreowaniu pozytywnego obrazu o nas samych w opinii odbiorców. Dlaczego np. niektóre marki także osobiste mają tak lojalnych obserwujących jak zbudować silną markę? Marka osobista może stać się najcenniejszych aktywem jej właściciela, a silna marka może mieć znaczący wpływ na decyzji klienta o ewentualnym kontakcie. Chociaż branding jest zarówno sztuką, jak i nauką, istnieją pewne wzorce i przewidywalność brandingu działania, które znacznie zwiększają szanse na sukces. Zapoznanie się z odpowiednimi teoriami i modelami może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących marki. Wraz z pojawieniem się wielu interaktywnych komunikatów i narzędzi, pojawiają się także coraz większe wyzwania i możliwości w procesie kreowania własnej marki.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PRSD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Does religion positively affect well-being or promote psychopathology? What leads to fundamentalism? Do religious beliefs make us more moral or rather moral hypocrites? The course explores the often contradictory ideas people have about religion and religious faiths, spirituality, fundamentalism, and atheism. It examines whether we choose to be religious, or whether it is down to factors such as genes, environment, personality, cognition, and emotion. It analyses religion’s effects on morality, health, and social behavior and asks whether religion will survive in our modern society.

Offering a balanced view based on empirical psychological research but also being open to interdisciplinary issues, the course aims to showing that both religiosity and atheism have their own psychological costs and benefits, with some of them becoming more salient in certain environments.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-PPS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii ogólnej i szczegółowej (poznanie objawów zaburzeń psychicznych, ich zespołów, etiologii, podstawowych metod terapeutycznych). Wskazanie na znaczenie oceny stanu psychicznego w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym i psychologicznym w różnego rodzaju sprawach sądowych.

Strona przedmiotu
WF-PS-NPGW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zasad, etapów psychoterapii Gestalt, a następnie ukazanie możliwości stosowania tej terapii w izolacji penitencjarnej. Celem praktycznym jest zachęta do poszukiwania form terapeutycznych dostosowanych do pracy z więźniami.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-UJA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawiona zostanie współczesna wiedza dotycząca umacniania ja i jego przejawów. Dokładnie omówione zostaną zjawiska samooceny, roszczeniowości i narcyzmu. Nacisk położony zostanie na badania eksperymentalne i międzykulturowe w tym zakresie.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-UKSE1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-UKSE2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji społeczno-emocjonalnych, sposobów pomiaru oraz badań nad determinantami.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-UBH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat uzależnień behawioralnych (hazard, internet, smartfon, zakupy, seks, praca), sposobami leczenia tych uzależnień oraz zapobiegania uzależnieniom, pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

Strona przedmiotu
WF-PS-N-WOPC brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

There are some fascinating aspects of life that most people are not aware of. Knowledge of some psychological concepts helps to understand them.

Moreover, sometimes people face issues in different aspects of life and sometimes it affects them adversely and their mental health is affected. If we apply some psychological concepts in day-to-day life intelligently then these issues can be resolved easily. Therefore, the classes aim to make students aware of how different psychological concepts can be applied in everyday life. Applying these concepts to everyday life will allow to understand some fascinating aspects clearly and to resolve various issues people face.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)