Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MATEMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: I rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych)

Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: MATEMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: I rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20_Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20_L - Semestr letni 2019/20
2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20_Z 2019/20_L 2020/21_Z 2021/22_Z 2022/23_Z 2022/23_L
WM-MA-ANR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Cwiczenia 2 - 30 godzin
 • Wykład 2 - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadnie wprowadzenie fundamentalnych terminów i twierdzeń związanych z teorią analizy na rozmaitościach oraz metod rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych.

Strona przedmiotu
WM-MA-MUM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozkłady występujące w ubezpieczeniach. Model indywidualnego ryzyka. Model kolektywnego ryzyka. Funkcje generujace momenty. Rozkłady złożone łącznej wartości szkód. Wzór Panjera. Podział ryzyka i teoria użyteczności. Aproksymacja rozkładu łącznej wartości szkód. Proces nadwyżki ubezpieczyciela. Prawdopodobieństwo ruiny. Współczynnik dopasowania. Rodzaje i sposoby naliczania składki za ryzyko. Reasekuracja .

Strona przedmiotu
WM-MA-MUZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: znajomość podstaw modelu demograficznego i tablic trwania życia, umiejętność kalkulacji składki i rezerwy składki dla różnych typów ubezpieczeń życiowych.

Wymagania wstępne: matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa.

Strona przedmiotu
WM-MA-U-MN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z ograniczeniami obliczeń wykonywanych w arytmetyce zmiennopozycyjnej oraz wybranymi algorytmami służącymi do rozwiązywania zadań numerycznych, m. in. interpolacji, aproksymacji, całkowania, rozwiązywania układów równań liniowych i rozwiązywania równań nieliniowych.

Strona przedmiotu
WM-MA-U-PM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zbiory dobrze uporządkowane, Lemat Kuratowskiego – Zorna, twierdzenie Zermelo.

Liczby porządkowe.Indukcja pozaskończona. Liczby kardynalne.

Strona przedmiotu
WM-MA-RRC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: umiejętność stosowania podstawowych metod rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych cząstkowych. Znajomość podstawowych wyników jakościowych teorii równań różniczkowych cząstkowych.

Metody oceny: dwa sprawdziany pisemne dopuszczające do pierwszego terminu egzaminu. Egzamin pisemny i ustny.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)