Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych Pedagogika niestacjonarne II rok II st. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych Pedagogika niestacjonarne II rok II st.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_L
WNP-PEZ-NH222223-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

problematyka wykładów koncentruje się na problemie uniwersyteckiego kształcenia humanistycznego, w szczególności adresowanego do studentów kierunków pedagogicznych, a nastawionego na uzyskiwanie kompetencji kulturowych rozumianych jako sprawności doskonalące człowieka jako osobę. W centrum analiz stanie mit jako kategoria kulturotwórcza, tj. obecna w procesie rozpoznawania, rozumienia i urzeczywistniania wartości kluczowych w rozwoju człowieka, a tym samym, dla budowania relacji społecznych. Dlatego zapytamy o funkcję edukacyjno-wychowawczą mitu w świetle definiującej go myśli filozoficznej, szukając odpowiedzi nie tylko u współczesnych filozofów, ale także u ich wielkich poprzedników.

Strona przedmiotu
WNP-PEZ-NH222223-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z problemami związanymi z wychowaniem i jego uwarunkowaniami. Szczególnie z tymi związanymi z osobą (jednostką), rodziną oraz religią, w tym, z rolą jednostki w społeczeństwie, rodziną jako modelem wychowania, rolą ojca, matki, dziecka w wychowaniu oraz z problemami budzącymi kontrowersje takimi jak: kary wychowawcze, los, ryzyko wychowawcze, rola religii w rozwoju jednostki i w wychowaniu publicznym

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)