Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe- I rok I stopień (plus 1 i 2 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe- I rok I stopień (plus 1 i 2 sem. lektoratu)-Adm. niestacjonarna
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WP-ADZ-1-ADA brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozumienia pojęcia aksjologii dobrej administracji, źródeł normatywnych wartości kształtujących taką administrację, ustalania ich treści i znaczenia dla organizacji i funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, a także ocen tej administracji z punktu widzenia stopnia realizacji wartości dla niej przewidzianych.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-LA-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z tworzeniem prawa krajowego, z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej. Porusza problematykę organów uprawnionych do tworzenia prawa, procedur prawodawczych oraz technik legislacyjnych.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-OOP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za cel przedstawić rodzaje i cel ochrony prawnej, a także strukturę i zasady organizacji i funkcjonowania organów ochrony prawnej według następującej struktury klasyfikacyjnej:

I.ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

II.ORGANY WŁADZY SĄDOWNICZEJ

III.NIESĄDOWE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ

III.1.Konstytucyjne organy kontroli i ochrony prawnej

III.2.Organy ścigania karnego

III.3.Rzecznicy interesu publicznego

III.4.Korporacyjne organy pomocy prawnej

III.5.Organy zastępstwa procesowego

III.6.Organy policji administracyjnej

III.7.Organy kontroli administracji samorządowej

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PPpr brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia polskiego prawa pracy z elementami prawa międzynarodowego, europejskiego i UE oraz relacje prawa pracy z prawem cywilnym.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PPpr-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do stosowania prawa pracy w praktyce. Szczególnie w odniesieniu zagadnień czasu pracy, wynagrodzenia i urlopów

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PA.o brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele

(ogólne):

Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa administracyjnego zobrazowanymi przykładami ich występowania w aktach normatywnych i orzeczeniach sądowych. Umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Przedstawienie form prawnych oraz instytucji stosowanych w prawie administracyjnym w szczególności w części ogólnej, części ustrojowej oraz wybranych dziedzin prawa materialnego. Przekazanie umiejętności rozpoznawania oraz stosowania instytucji prawa administracyjnego przy analizie aktów normatywnych. Analiza orzeczeń sądowych i zdolność stosowania prawa sądowego w praktyce.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PA.o-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PI.ia brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych dla zwiększania efektywności przetwarzania danych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej sprawia, że wiedza ta jest potrzebna zarówno urzędnikom w realizacji zadań publicznych jak i obywatelom i przedsiębiorcom w kontaktach z administracją.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PI.ia-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami informacyjnymi stosowanymi w podmiotach administracji publicznej

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji ustrojowych. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać proste problemy z dziedziny prawa konstytucyjnego. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ustawodawczego. Musi umieć napisać prostą skargę konstytucyjną i wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, aby mógł samodzielnie dokonywać oceny rozstrzygnięć tego Trybunału.

wstęp do prawoznawstwa

Wymagania wstępne:

wstęp do prawoznawstwa

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PK-cw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na prawo konstytucyjne składają się zagadnienia zasad ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa, a także zagadnienia źródeł prawa oraz konstytucyjnego statusu jednostki.

Nie mniej ważnym elementem są określone w Konstytucji zadania i kompetencje poszczególnych podmiotów z różnych pionów władzy oraz wzajemne powiązania i relacje między nimi.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-TIPSW-cw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium 1 - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja praktycznych zastosowań prawniczych systemów wyszukiwawczych dostępnych w wersji elektronicznej, takich jak: Internetowy System Aktów Prawnych, dzienniki urzędowe (polskie i Unii Europejskiej), Lex, Legalis, bazy orzeczeń sądowych. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi wyżej wymienionych systemów.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-W brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z najistotniejszymi pojęciami z zakresu prawoznawstwa, przygotowania studenta do dalszych studiów przedmiotów dogmatycznoprawnych poprzez zapoznanie go z podstawowym aparatem pojęciowym prawoznawstwa, podstawowymi instytucjami pranymi, podstawowa umiejętnością analizy tekstów prawnych oraz aktów stosowania prawa.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-W-cw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiającej stosowanie podstawowych pojęć obecnych w nauce prawa, stosowanie różnych sposobów definiowania prawa zależnie od wybranego kierunku prawniczego. Osiągnięcie znajomości przez nich podstawowych funkcji prawa, jego relacji do innych systemów normatywnych, umiejętność identyfikowania norm obowiązujących w systemie prawnym, znajomość zasad oraz praktyki tworzenia i interpretacji norm prawnych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)