Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe-III rok I stopień (plus Seminarium)-Adm. niestacjonarna
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L
WP-ADZ-1-MTPA-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody i techniki pracy w administracji publicznej są obowiązkowym, niezbędnym przedmiotem ułatwiającym zrozumienie i przyswojenie zagadnień związanych z pracą w urzędach administracji publicznej.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-NA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: rozpoznawanie modeli administracji publicznej; rozumienie koncepcji administracji publicznej i jej funkcji;

rozumienie systemu organizacji administracji publicznej; rozumienie roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji

państwa i współczesnego społeczeństwa; stosowanie terminologii administracji publicznej; wprowadzanie terminologii

administracji publicznej do pozostałych nauk administracyjnych; postrzeganie administracji publicznej także jako zjawiska

społecznego, na które w szczególności składają się fakty; znajomość prawidłowości dotyczących organizacji i

funkcjonowania administracji oraz dyrektyw użytecznych dla praktyki administracyjnej.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-NA-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele (ogólne):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest stwierdzenie, że administracja publiczna to zjawisko społeczne, na które w szczególności składają się fakty. Celem przedmiotu jest zatem kompleksowe badanie i opisanie rzeczywistości

administracyjnej, sformułowanie prawidłowości dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji oraz wskazanie dyrektyw bezpośrednio użytecznych dla praktyki administracyjnej.

Założenia i cele (szczegółowe):

Założenie szczegółowe polega na przyjęciu, że administracja publiczna może być badana za pomocą modelowania. W

związku z tym cele szczegółowe to stworzenie poszczególnych modeli administracji publicznej.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-OPCwRE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: prezentacja mandatu Rady Europy w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

W związku z tym przedmiot skupia się na:

- konstrukcji normatywnej praw człowieka i podstawowych wolności;

- specyfice zobowiązań państw- członków Rady Europy wynikających z praw człowieka i podstawowych wolności;

-mechanizmach praw człowieka i podstawowych wolności, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Zagadnienia te uwzględniają stanowisko Polski i tzw. sprawy polskie.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-OPCwRE-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-OWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowych wiadomości dotyczących prawa ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PPCW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem cywilnym procesowym, zaznajomienie studentów z zasadami, instytucjami, trybami postępowania cywilnego. Prowadzący dążą do jak najlepszego zobrazowania przebiegu sądowego postępowania cywilnego na jego wszystkich etapach

W tracie zajęć ze studentami omówione zostanie postępowanie procesowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli sądu, strony oraz pełnomocników. Ponadto wyjaśnione zostaną zasady związane ze sporządzaniem pism procesowych, rodzajami orzeczeń wydawanych przez sądy, a także sposobami ich zaskarżenia.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PPCW-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy uzyskanej podczas wykładu z podstaw postępowania cywilnego i zobrazowanie praktycznego wymiaru omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PSA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: rozumienie przez studenta procedur właściwych działaniu administracji publicznej, stosowanie przepisów kpa, rozumienie przebiegu i istoty postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wymagania wstępne: brak

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PSA-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu : założeniem jest przedstawienie ogólnej problematyki postępowania administracyjnego ogólnego oraz egzekucyjnego w celu przygotowania do praktycznego stosowania prawa administracyjnego na poziomie podstawowym. Zajęcia mają umożliwić studentom zrozumienie procedur właściwych działaniu administracji publicznej oraz stosowanie przepisów kpa. W podstawowym zakresie ma także zapoznać ich z problematyką postępowania egzekucyjnego w administracji.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-Pst brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki mają na celu poszerzenie wiedzy uzyskanej przez Studenta w czasie studiów oraz nabycie umiejętności w naturalnych warunkach pracy.Opis

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Cele przedmiotu:

Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

Wymagania wstępne:

prawo administracyjne, prawo cywilne, informatyka w administracji, postępowanie administracyjne

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PUEI-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PUEI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 32 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 32 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 32 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: student powinien poznać

1. strukturę UE oraz jej system instytucjonalny;

2. specyfikę prawa UE jako porządku prawnego odrębnego od porządku krajowego oraz relacje między tymi porządkami prawnymi;

3. zasady stosowania prawa UE przez organy krajowe;

4. zasady stosowania prawa przez organy UE i administracyjny wymiar działania UE;

5. środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia prawa UE, zarówno na poziomie UE jak i na poziomie krajowym.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PPG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, funkcjami pełnionymi przez państwo w gospodarce, zadaniami i kompetencjami organów administracji gospodarczej i ich relacjami z pozostałymi organami administracji państwowej, oraz dziedzinami administracyjnego oddziaływania państwa na procesy gospodarcze z uwzględnieniem procesów integracji europejskiej i ich wpływu na regulację prawa administracyjnego gospodarczego.

Wymagania wstępne:

Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne

Strona przedmiotu
WP-ADZ-1-PPG-cw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawową regulacją prawną stosunków państwo-gospodarka i państwo-podmioty gospodarujące, w szczególności w kontekście prawa działalności gospodarczej i kompetencji umiejętności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej; wyposażenie Studentów w zdolność rozpoznawania różnych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy (oraz rożnych kategorii przedsiębiorcy) występujących w prawie polskim i umiejętność wyboru właściwej definicji do danej sytuacji podmiotu aktywnego w sferze gospodarki; identyfikacja podstawowych obowiązków przedsiębiorców i organów administracji w sferze działalności gospodarczej; podstawy prawne działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych na terytorium RP; ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; specyfika funkcjonowania i wykonywania działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)