Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L
WP-ADZ-2-EAP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza podstaw prawnych elektronicznych usług publicznych.

Podczas wykładu prezentowane są podstawy prawne zagadnień informacyjnych, zadania publiczne w zakresie informatyzacji, prawne problemy publicznych zasobów informacyjnych – rejestrowych i pozarejestrowych, udostępniania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania. Studenci uzyskują wiedzę na temat identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania – w tym podpisów elektronicznych oraz ich skutków prawnych a także korzystania z dokumentów elektronicznych. Uzyskują również wiedzę dotyczącą istotnych dla elektronicznych usług publicznych prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-EAP-cw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium 1 - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu wyszukiwania i korzystania z elektronicznych usług publicznych. Szczególny nacisk położono na umiejętność obsługi Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej oraz wykorzystanie profilu zaufanego. Prezentowane są również inne platformy i systemy umożliwiające realizację zadań publicznych on-line, pobieranie i wypełnianie formularzy, podpisywanie i przesyłanie dokumentów elektronicznych oraz korzystanie z publicznych zasobów informacyjnych. Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w sali komputerowej.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-EPA brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Założenia i cele przedmiotu: założeniem jest przedstawienie ogólnej problematyki elektronicznych aspektów postępowania administracyjnego w celu przygotowania do praktycznego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, które odnoszą się do różnych czynności, form i dokumentów o charakterze elektronicznym. Wykład ma zapoznać studentów z przewidzianymi w kodeksie postępowania administracyjnego narzędziami prawnymi, które pozwalają na dokonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny.

Wymagania wstępne: znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-GC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi omówienie najważniejszych zagadań związanych z gospodarką cyfrową. Zjawiska występujące w ramach gospodarki cyfrowej zostaną przedstawione z perspektywy prawnej oraz społeczno-ekonomicznej.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-IOCPP-cw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury informacyjnej i ochrony cyberbezpieczeństwa w podmiotach publicznych.

Po ukończeniu zajęć student będzie znał podstawowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz ramy prawne krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Student będzie potrafił sklasyfikować incydent oraz dokonać zgłoszenia incydentu w oparciu o obowiązujące przepisy – w tym ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-OPConz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest system uniwersalny międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jego celem jest przedstawienie specyfiki tej ochrony.

Zostanie to zrealizowane poprzez:

- zdefiniowanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego i ich ochrony praw człowieka w systemie ONZ;

- ukazanie specyfiki zobowiązań, które wynikają z tych praw dla państw członkowskie ONZ;

- wskazanie politycznych, wyspecjalizowanych i traktatowych mechanizmów monitoringu ochrony praw człowieka przez państwa członkowskie ONZ;

- nakreślenie zakresu i środków ochrony praw osób szczególnie narażonych na naruszenia ich praw: dzieci, kobiet, uchodźców.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PSA brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PSA-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

rozumienie przez studenta procedur sadowoadministracyjnych, nabycie praktycznych umiejętnosci związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi, w szczególnosci dotyczących składania środków prawnych

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PAM brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: ponadpodstawowy

Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Student ma poznać istotę i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego. Zagadnienia dobrane są w taki sposób by rozwijać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego. Studenci poprzez omawiane zagadnień z części szczególnej uzyskują wiedzę na temat instytucji prawa administracyjnego. W ramach wykładu są omawiane trzy grupy zagadnień pierwsza związana z prawami i wolnościami obywatelskimi, druga dotyczy korzystania z dóbr publicznych, trzecia zaś zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PAM-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PODO brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, instytucjami i zasadami prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PODO-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania prawa ochrony danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym oraz krajowym regulują zasady przetwarzania informacji o osobach fizycznych oraz określają prawa tych osób. Problematyka omawiana w ramach warsztatów stanowi kluczowy element prawnej regulacji cyberprzestrzeni.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PW brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Podstawowym celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów niezbędnego minimum wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego, rzetelnego przyswojenia sobie wiadomości z zakresu tej gałęzi prawa. Problematyka przedmiotu została opracowana w takim zakresie, jaki w najwyższym stopniu ułatwia przyswojenie materiału.

Omawianie poszczególnych tematów prawa wyznaniowego odbywa się każdorazowo poprzez odwołanie się i omawianie konkretnych rozwiązań praktycznych, co ma na celu pokazanie i uzmysłowienie studentom, że przepisy prawa wyznaniowego stanowią integralną część ustawodawstwa państwowego.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PW-cw brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących unormowań polskiego prawa wyznaniowego oraz przedstawienie podstawowych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z wolnością religijną jednostki oraz sytuację prawną grup religijnych.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-PROsem brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Proseminarium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych zasad i metod prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-ZZL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: poznanie podstawowych pojęć z przedmiotowej dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

Wymagania wstępne: ukończony kurs z zakresu prawa pracy

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-ZZL-cw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu: poznanie podstawowych pojęć z przedmiotowej dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych w pracy zawodowej

1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

2. Planowanie zasobów ludzkich

a) przygotowanie opisu stanowiska

3. Rekrutowanie i dobór pracowników

a) przygotowanie CV

b) przygotowanie listu motywacyjnego

4. Rozmowa kwalifikacyjna

a) symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem opisu stanowiska, CV i listu motywacyjnego

5. Ocena pracownicza

a) ocena 360

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-ZUPPapsm brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie przywiązywane jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście orzecznictwa sądowego. Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i instytucje, które są podstawą państwa. Na wykładzie z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Strona przedmiotu
WP-ADZ-2-ZUPPapsm-cw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zasad, na których opiera się ustrój państwowy. Duże znaczenie przywiązywane jest do podstaw doktrynalnych i teoretycznych instytucji ustrojowych. Są one także ukazywane w kontekście orzecznictwa sądowego. Założeniem przedmiotu jest wykazanie, że z zasad ustrojowych wynikają konkretne rozwiązania i instytucje, które są podstawą państwa. Na ćwiczeniach z przedmiotu słuchacze mają poznawać szczegółowo, jak zasady ustroju funkcjonują w orzecznictwie i w jaki sposób są one konkretyzowane przez organy stanowiące prawo.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)