Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium z zakresu nauk prawnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Konwersatorium z zakresu nauk prawnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L
WP-PR-MON-CCL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course provides an introduction to comparative contract law. It contains a presentation of various systems of contract law around the world, with a special emphasis on English and European contract law. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts will also be discussed. Also, the course will provide a comparative analysis of digital contracts.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-CybP
Cyberprzestępczość (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studentów w tematykę źródeł prawa karnego komputerowego w prawie polskim i wybranych regulacjach międzynarodowych oraz szczegółowe omówienie znamion przestępstw komputerowych przeciwko ochronie informacji, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz prawnokarnej ochrony danych osobowych, praw autorskich i zagadnień związanych postępowaniem dowodowym w przedmiocie przestępstw komputerowych.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-DevIP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-DDIPTW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-K brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

1.Założenia i cele (ogólne): Przedmiot służy przedstawieniu studentom wiedzy na temat zjawiska przestępczości, z uwzględnieniem statystyk kryminalnych.

Założenia i cele (szczegółowe):

Podstawowe cele przedmiotu są następujące:

1) stworzenie studentom możliwości opanowania wiedzy na temat zjawiska przestępczości,

2) stworzenie studentom możliwości przyswojenia i zrozumienia zagadnień związanych z pomiarem przestępczości, zarówno ujawnionej jak i tej nieujawnionej,

3) ) stworzenie studentom możliwości opanowania wiedzy na temat teorii kryminologicznych wyjaśniających etiologię przestępczości.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-NTwP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacją o nowych technologiach stosowanych w prawie. Studenci zdobędą wiedzę o sztucznej inteligencji, identyfikacji tożsamości i jej ochronie, cyberbezpieczeństwie, kryptografii.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-OT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniem dotyczącym identyfikacji i ochrony tożsamości. W trakcie zajęć omówione będą zarówno elementy związane ze światem cyfrowym jak i tradycyjnymi metodami identyfikacji i ochrony tożsamości

Strona przedmiotu
WP-MON-Ohp brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci otrzymują pogłębioną wiedzę na temat historii ustroju i prawa w Polsce oraz powszechnej historii państwa i prawa. Nabywają umiejętności samodzielnej i krytycznej analizy źródeł prawa oraz źródeł poznania prawa.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-POzW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie podstawowych problemów z zakresu teorii i praktyki polskiego prawa wykroczeń, w tym m. in. zasad i funkcji prawa wykroczeń, zasad wymiaru kary i środków karnych, jak i pozapenalnych środków oddziaływania na sprawców czynów wykroczeniowych.

W ramach zajęć prezentowane są także najważniejsze kategorie wykroczeń ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeń: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko mieniu, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, przeciwko interesom konsumentów.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PSW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Postępowanie w sprawach o wykroczenia ma status uzupełniający względem kursu materialnego prawa wykroczeń oraz postępowania karnego. Odpowiedzialność za wykroczenia jest ujmowana jako odpowiedzialność karna sensu largo. Celem konwersatorium jest ekspozycja modelu postępowania w sprawach o wykroczeniu w zestawieniu do modelu procesu karnego. Jednym z elementów wykładu jest określenie możliwych kierunków rozwoju prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przedmiotem konwersatorium są kwestie proceduralne.

Przedmiot skierowany jest przede wszystkim do studentów IV i V roku studiów prawniczych.

Wymagania wstępne: student posiada już wiedzę na temat zasad prowadzenia postępowania karnego oraz zasad określania odpowiedzialności karnej za przestępstwa.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość podstawowych instytucji z zakresu publicznego i prywatnego prawa bankowego

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PBSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PGS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-MON-PKwM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem prowadzenia konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa medycznego oraz praktycznymi aspektami prawnokarnej odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne.

Celem zajęć jest charakterystyka najważniejszych zagadnień problemowych na styku prawa medycznego i prawa karnego.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PNTDE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-PWykr brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia podstawowe problemy teorii i praktyki polskiego prawa wykroczeń. Omawiane są regulacje przewidziane w części ogólnej kodeksu wykroczeń oraz wybrane typy wykroczeń z części szczególnej obowiązującej kodyfikacji wykroczeniowej. Słuchacze zapoznawani są z podstawowymi zasadami i funkcjami prawa wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych konstrukcji tego działu prawa karnego. W ramach zajęć zostaną omówione zasady odpowiedzialności za wykroczenia, konsekwencje jakie grożą za ich popełnienie, a także znamiona poszczególnych czynów zabronionych stypizowanych w kodeksie wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko mieniu, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Przedstawione zostają również podstawowe zasady i przebieg postępowania w sprawach o wykroczenia.

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-RwZZR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-SPPSK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-PR-MON-SzI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z informacją o nowych technologiach stosowanych w prawie. Studenci zdobędą wiedzę o sztucznej inteligencji,

Strona przedmiotu
WP-PR-MON-TBDdI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)