Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku Prawa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku Prawa
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2023/24 2023/24_Z 2024/25 2024/25_Z
WP-PR-Prak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 160 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 160 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki studenckie służą sprawdzeniu umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej podczas pełnego procesu kształcenia. Pozwalają zweryfikować sprawność łączenia wiedzy dotyczącej różnych dziedzin prawa. Pozwalają utrwalić zachowania służące sprawnemu wykonywaniu zawodów prawniczych.

Strona przedmiotu
WP-PR-PH-IIsem brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z ogólną problematyką prawa handlowego.

Strona przedmiotu
WP-PR-PH-IIsem-ćw brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego)

Strona przedmiotu
WP-PR-PrPM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom podstawowy

cele przedmiotu:

Nabycie podstawowych wiadomości dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego.

Strona przedmiotu
WP-PR-TiFP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej pogłębionej, względem wstępu do prawoznawstwa, wiedzy z dziedziny nauk ogólnych prawoznawstwa.

Wykład podzielony został na pięć sekcji tematycznych:

1` wybrane zagadnienia metodologiczne nauk ogólnych prawoznawstwa (pojęcie zjawiska prawnego, struktura nauk prawnych, wielopłaszczyznowe podejście do badania prawa, problem metody prawniczej itp.);

2` doniosłe dla ogólnej wiedzy studenta filozofie prawa (pozytywistyczne a niepozytywistyczne ujęcia prawa, wyrafinowany pozytywizm prawniczy i jego ewolucja po II wojnie światowej, teoria argumentacji R.Alexego, prawo w ujęciu teorii systemów społecznych itp.);

3` teoria normy prawnej (m.in. zagadnienia właściwe juryslingwistyce i legisprudencji, modele tworzenia prawa, koncepcje normy prawnej);

4` teoria wykładni prawa (m.in. teoria semantyczna a teoria derywacyjna wykładni prawa(;

5` teoria stosowania prawa (modele stosowania prawa, multicentryzm, instrumentalizacja stosowania prawa)

Strona przedmiotu
WP-PR-TiFP-ćw brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)