Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria doktoranckie dla studiów stacjonarnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria doktoranckie dla studiów stacjonarnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22_Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22_L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22_Z 2021/22_L
WP-R-PR-SEM2-GM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WP-R-PR-SEM2-KE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzone seminarium doktoranckie dotyczy szeroko pojętego prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym zainteresowaniem ochroną praw człowieka zarówno w systemie prawa krajowego jak i prawa narodów.

Konkretne tematyka jest uzgadniana indywidualnie z doktorantem.

Strona przedmiotu
WP-R-PR-SEM2-MJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakłada się, że doktorant po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium doktoranckie II rok" będzie:

1) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania skomplikowanych zagadnień z zakresu prawa karnego;

2) posiadał zasadniczą część umiejętności i wiedzy niezbędnych do samodzielnego rozwiązania wybranego zagadnienia naukowego z zakresu prawa karnego;

3) posiadał zasadniczą część umiejętności i wiedzy niezbędnych do samodzielnego i poprawnego zredagowania wywodu prezentującego wyniki badań nad wybranym zagadnieniem naukowym i sposób rozwiązania tego zagadnienia.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz osiągnięcie odpowiedniego postępu w pracach nad rozprawą doktorską, uzgodnionego wcześniej indywidulnie z prowadzącym.

Strona przedmiotu
WP-R-PR-SEM2-MM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
  • Seminarium Doktoranckie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)