Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23_Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23_L - Semestr letni 2022/23
2023/24_Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24_L - Semestr letni 2023/24
2024/25_Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25_L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L
WP-SPM-2-MON-CPD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej protokołu dyplomatycznego i norm zachowania przyjętych w stosunkach oficjalnych i międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu aktywnego, uzupełniane analizą przypadków i aktów prawnych, prezentacjami, oraz dyskusjami umożliwiającymi uczestnikom zajęć podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami na temat stosowania obecnie protokołu dyplomatycznego i etykiety w kontaktach międzynarodowych, urzędowych i gospodarczych.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-FTPM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zagadnienia wstępne - pojęcie filozofii i teorii prawa międzynarodowego

2. Filozofia prawa międzynarodowego (spojrzenie na prawo międzynarodowe od zewnątrz)

3. Teoria prawa międzynarodowego (spojrzenie na prawo międzynarodowe od środka)

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-IE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia wszystkie wymiary integracji europejskiej: teoretyczny, prawny, instytucjonalny, ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowy, finansowy. Ponadto omawia przyczyny, etapy i kierunki dalszej integracji lub dezintegracji europejskiej.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-LGI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy roli grup interesu i lobbingu w systemach politycznych państw i Unii Europejskiej oraz w stosunkach międzynarodowych

Zajęcia dotyczyć będą różnych aktorów i adresatów lobbingu oraz metod i strategii lobbingowych

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MOCiU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje dwa obszary międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodżców. Po pierwsze, jest to obszar o zasięgu globalnym, regylowany w ramach systemu ONZ. W związku z tym wyróżnione są dwa zakresy tego obszaru, obszar konwencyjny i obszar mandatowy. Pierwszy z tych zakresów koncentruje się na genewskiej konwencji dot. statusu uchodźców z 1951 r. i protokole nowojorskim dot. statusu uchodźców z 1967 r. Natomiast drugi zakres uwzględnia madat UNHCR i mandat pozostałych wyspecjalizowanych agnecji ONZ, w szczególności IOM, UNRWA, UNOCHA. Po drugie, jest to obszar o zasięgu regionalnym, regulowany w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym obejmuje on regulacje polityki azylowej i imigracyjnej UE, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, a ponadto mechanizmów readmisji, relokacji i przesiedleń uchodźców. W tym obszarze istotny jest też aspekt instytucjonalny ochrony cudzoziemców i uchodźców, FRONTEX i agencja UE ds. azylu .

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MOCiU-ćw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program ćwiczeń obejmuje uniwersalną ochronę cudzoziemców i uchodźców, wypracowaną w ramach ONZ, koncentrując się w sposób szczególny na aktualnych wyzwaniach prawnych i praktycznych w tym obszarze.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MPH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych regulacji międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MPOŚ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie znaczenia i roli międzynarodowego prawa ochrony środowiska dla ochrony środowiska.

Zwrócenie uwagi odpowiedź społeczności międzynarodowej na problemy zanieczyszczenia środowiska.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykładu stanowią metody wyznaczania prawa właściwego dla stosunków prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-MON-PMD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie tematyki prawa międzynarodowego w kontekście stosunków międzynarodowych

Strona przedmiotu
WP-SPM-2-WdG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)