Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia do wyboru Politologia II st (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny)

Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia do wyboru Politologia II st
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21_Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21_Z
WSE-PO-CDdw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest odpowiedź na pytanie czy demokracja jest możliwa do budowy w każdym państwie. Oznacza to, że wykład zawiera odniesienia do teorii demokracji, jak i do empirycznych uwarunkowań związanych z budową demokratycznych instytucji.

Strona przedmiotu
WSE-PO-EUS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z terminologią bezpieczeństwa w UE biorąc pod uwagę kompleksowość sytuacji UE, a w szczególności krajów, które stanowią zagrożenie dla stabilności i rozwoju UE. Omówiona zostanie podstawowa terminologia ‘’bezpieczeństwa" i "suwerenność” w kontekście europejskim tzn.:

• Bezpieczeństwo militarne UE

• Bezpieczeństwo poza-militarne UE (ekonomiczne, finansowe, środowiskowe, społeczne itd.)

• Rodzaje suwerenności (wewnętrzna, zewnętrzna, dzielona, suwerenność kraju w kontekście organizacji międzynarodowych itd.)

Analiza tematu będzie przeprowadzona biorąc pod uwagę endogeniczne i egzogeniczne elementy wpływające na bezpieczeństwo UE i suwerenność krajów UE. Studenci będą mieli za zadanie zidentyfikowanie i przeanalizowanie ww. elementów w kontekście Polski i krajów z tych pochodzą studenci z Erasmusa.

Strona przedmiotu
WSE-PO-MIPdw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze zjawiskiem polaryzacji politycznej i rolą mediów w jego powstawaniu. Zaprezentowane zostaną sposoby wpływania mediów na polaryzację polityczną, a także zjawisko wykorzystywania przez media i polityków efektu polaryzacji. Analizie zostaną poddane konsekwencje polaryzacji dla demokracji oraz etyczne aspekty polaryzacji.

Strona przedmiotu
WSE-PO-MISdw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniem perswazji i propagandy w przestrzeni społecznej i medialnej.

W czasie zajęć poruszymy kwestie związane z budowaniem przekazu propagandy w oparciu o używanie nowomowy , kategorię "kozła ofiarnego" czy metod weryfikowania informacji (fact-checking).

Głównym celem jest uwrażliwienie studentów na konieczność oddzielania faktów od opinii.

Strona przedmiotu
WSE-PO-Pdw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-PO-RFEU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WSE-PO-Sdw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z sytuacją polityczną, gospodarczą i pozycją międzynarodową współczesnej Słowacji. Na pierwszych zajęciach będzie przedstawiona pokrótce historia Słowacji, jej droga do niepodległego państwa.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)