Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla II roku WF-ZPS-2-2021/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22
WF-ZPS-N-MBP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Metodologia badań psychologicznych realizowany jest w postaci 32 godzin wykładu autorskiego oraz 16 godzin ćwiczeń. Zajęcia realizowane są przez cały rok.

Najważniejszym celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procesu badawczego w psychologii. Studenci nauczą się formułować problemy badawcze i stawiać do nich hipotezy, operacjonalizować zmienne. Zapoznają się także z podstawowymi schematami badawczymi oraz odpowiadającymi im metodami analizy danych (z wykorzystaniem pakietu SPSS). W ramach kursu będą poruszane treści związane z trafnością badań psychologicznych, błędami i przeciwnościami, które mogą się pojawić w trakcie ich realizacji. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności metodologicznej analizy raportów z badań empirycznych, które są podstawową formą przekazu informacji o nowych odkryciach naukowych.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-MJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele: Celem zajęć ma być przekazanie wiedzy pozwalającej na uchwycenie podstawowych mechanizmów i prawidłowości przebiegu procesów emocjonalnych i motywacyjnych. Stąd też wykłady mają stawić prezentację współczesnych sposobów analizowania zjawisk emocjonalnych i motywacyjnych. Z uwagi na konieczność pełniejszego uchwycenia współczesnej myśli psychologicznej, pojawia się także analiza teorii, które legły u podłoża aktualnych stylów interpretacji emocji i motywacji.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu psychologii poznawczej, zapoznanie z wypracowanym przez nią podejściem badawczym i sposobem opisywania procesów psychicznych. Ukazane zostaną ograniczenia i kontrowersje wokół tego nurtu psychologii oraz perspektywy i możliwości jakie otwiera przed psychologią jako nauką empiryczną. Wskazane zostaną także możliwości zastosowań warsztatu i pojęć wypracowanych przez psychologię poznawczą w innych dziedzinach psychologii.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady dotyczą materiału z zakresu psychologii rozwoju człowieka w okresie prenatalnym, w okresie dzieciństwa, okresie dorastania oraz dorosłości.

Obejmują podstawowe zagadnienia w psychologii rozwoju człowieka, współczesnych teorii rozwojowych i podstawowych pojęć oraz charakterystykę poszczególnych okresów życia człowieka wraz z opisem głównych prawidłowości rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących sferach: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój osobowości, rozwój emocjonalny, rozwój moralny oraz rozwój społeczny.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z psychologii społecznej obejmują następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki: podstawowe zjawiska w percepcji społecznej, funkcje i źródła stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji; powszechne zniekształcenia samowiedzy oraz ich konsekwencje dla społecznych zachowań jednostki; atrybucje przyczynowe: prawidłowości i zniekształcenia w interpretacji przyczyn zachowań ludzi; zjawisko atrakcyjności interpersonalnej, mechanizmy wpływu społecznego, funkcjonowanie grup społecznych, zachowania prospołeczne i agresywne.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć prezentowane będą teorie i koncepcje wartości, a także sposoby pomiaru wartości. Przedstawione będzie również miejsce wartości w psychologii rozwoju człowieka i psychologii osobowości oraz psychoterapii, psychologii zachowań konsumenckich, psychologii pracy i organizacji czy psychologii pozytywnej.

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cel przedmiotu: zapoznanie z tradycyjnymi koncepcjami wartości w psychologii, sposobami pomiaru wartości oraz z różnymi sposobami rozumienia wartości na gruncie niektórych dziedzin psychologii.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna.

Strona przedmiotu
WF-ZPS-N-PDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze sposobami konstruowania narzędzi psychologicznych oraz charakterystyką ich własności psychometrycznych w klasycznym i nowoczesnym (nieklasycznym) ujęciu. Podjęta zostanie również problematyka diagnozy psychologicznej.

Strona przedmiotu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)