Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
NEWS DIRECTORY MY USOSWEB STUDENT'S SECTION STAFF SECTION COMMON SECTION
last data migration: 49 minutes ago
usosweb_status_ok
last modification of this document (Polish version): ~3 hours ago
Sorry, this page in available in Polish only.
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Erasmus+ 2017/2018: Druga rekrutacja uzupełniająca na realizację części studiów za granicą KA103

Uprzejmie informujemy, że do 10 października 2017 r. (zależnie od wydziału) w systemie USOSweb studenci i doktoranci niektórych wydziałów i instytutów mogą składać wnioski na otrzymanie dofinansowania w celu realizacji części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z zasadami ogólnymi rekrutacji na studia częściowe pod linkiem:
LINK
oraz z wydziałową lub instytutową procedurą rekrutacyjną (dostępną na stronie wydziału instytutu).

Wnioski można składać w systemie USOSweb, aplikując do wybranej uczelni partnerskiej. Listę dostępnych uczelni można znaleźć w zakładce „Wymiana studencka” w profilu studenta w USOSwebie.

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnością oraz studenci w trudnej sytuacji materialnej z prawem do stypendium socjalnego będą mieli szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu)!
Etapy rekrutacji:

 • I etap: rejestracja w systemie USOSweb, gdzie można sprawdzić terminy rejestracji. Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych. Szczegółowy terminarz ogłaszany jest na stronie http://sjo.uksw.edu.pl
 • III etap: najczęściej jest to rozmowa kwalifikacyjna - informacje o terminie na stronach wydziałowych/instytutowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, w tym osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji materialnej!

REJESTRACJA DLA I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH 2017/18 (test poziomujący)

Test poziomujący 2017/2018 będzie dostępny od 14 września 2017 roku na stronie testjezykowy.uksw.edu.pl więcej informacji oraz instrukcje pod adresem www.sjo.uksw.edu.pl/node/527

Informacja dla osób składających wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Na stronie www.dpm.uksw.edu.pl znajduje się kalkulator do wyliczania średniej ważonej wraz z instrukcją.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2017r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 15 października 2017r.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku UWAGA STUDENCI Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS Ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003 Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ZAPRASZA

Dział pomocy materialnej dla studentów zaprasza studentów i doktorantów do punktu informacyjnego od 1 września 2017.
W Punkcie Informacyjnym dowiesz się na jaką pomoc materialną możesz liczyć oraz w jaki sposób ubiegać się o nią.
Punkt Informacyjny będzie mieścił się w budynku 23 pok.003 przy ul.Wójcickiego 1/3.

Komunikat dla osób korzystających z programu Statistica

W związku z połączeniem Statistica z TIBCO Software Inc. zmienił się też adres, z jakiego jest wysyłany mail z linkiem aktywacyjnym w trakcie instalacji Statistica (przypominamy, że odebranie wiadomości z linkiem aktywacyjnym i kliknięcie linku jest częścią instalacji Statistica, bez tego instalacja nie zostanie ukończona). Link aktywacyjny jest teraz wysyłany z adresu statistica.licensing@tibco.com. Zwracamy się z prośbą, aby domenę tibco.com dodali Państwo do listy zaufanych domen, aby instalując Statistica mogli Państwo otrzymywać wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Komunikat dla osób zamierzających podjąć studia II stopnia na UKSW

Przypominamy, że osoby, które chcą podjąć studia II stopnia na UKSW (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne), przystępują do rekrutacji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów UKSW (IRK).

Zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i młodszych pracowników naukowych chcących nauczyć się pisać poprawnie i skutecznie wnioski o granty badawcze na cykl praktycznych zajęć dr. Tomasza Janusa, które odbywać się będą w poniedziałki o g. 16:45 w s. 409 (Kampus Dewajtis, Nowy Gmach). Zajęcia rozpoczną się 3 kwietnia 2017r. i będą odbywać się co tydzień.

Serdecznie zapraszamy

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie z australijską agencją edukacyjną Australia Study

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie z australijską agencją edukacyjną Australia Study, która opowie o programie Study & Work in Australia.
Na spotkaniu dowiesz się między innymi o wizach do Australii, wymaganiach urzędu imigracyjnego, australijskim systemie edukacyjnym, możliwościach pracy oraz kosztach wyjazdu, a także urokach i codziennym życiu w Down Under.
Spotkanie odbędzie się 7 czerwca o godz. 13:30, budynek nr 15 w sali 1556.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia prosimy kierować na adres biurokarier@uksw.edu.pl w temacie wpisując AUSTRALIA

Stypendium dla oszczędzających - European Funding Guide

Ten programstypendialny jest częścią inicjatywy tworzenia programów stypendialnych dla osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. Przy pomocy Stypendium dla oszczędzających European Funding Guide wspiera studentów, którzy pokazują, że są w stanie efektywnie radzić sobie na studiach nawet z niewielką ilością pieniędzy. Te 3 stypendia zawierają miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok: www.mojekupony.pl/stypendium

Potrzebne informację można pobrać pod
następującymi adresami:

12 000 innych stypendiów dla każdego: www.european-funding-guide.eu

Biuro Karier serdecznie zapraszam na spotkania z pracodawcą!

Jeśli chcesz poznać bliżej ofertę wolontariatu lub praktyk, przyjdź na spotkanie z:

 • 1. Mladiinfo Poland - w sali 203 AM o godzinie 14:00
 • 2. Stowarzyszenie WIOSNA - w sali 1764 bud. nr 17 o godzinie 13:30
 • 3. White Star Foundation - w sali 1744 bud. nr 17 o godzinie 14:00
 • 4. Censtrum Księdza Orione - w sali 102 bud. 23 o godzinie 11:00
 • 5. Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT - w sali 309 bud. 23 o godzinie 14:00
Na spotkania obowiązują zapisy!

Jeśli chcesz wziąć udział, wyślij maila, podając swoje imię, nazwisko i numer telefonu na adres: biurokarier@uksw.edu.pl

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

 • Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 31 maja 2017 r.
 • Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 20 lipca do 4 sierpnia 2017
 • Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Erasmus+ 2017/2018: Rekrutacja uzupełniająca na realizację części studiów za granicą

Uprzejmie informujemy, że najpóźniej do 14 maja 2017 r. (zależnie od wydziału) w systemie USOSweb studenci i doktoranci mogą składać wnioski na otrzymanie dofinansowania w celu realizacji części studiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z:

Wnioski można składać w systemie USOSweb, aplikując do wybranej uczelni partnerskiej. Listę dostępnych uczelni można znaleźć w zakładce „Wymiana studencka” w profilu studenta w USOSwebie.

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnością oraz studenci w trudnej sytuacji materialnej pobierający stypendium socjalne będą mieli szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu)!

Etapy rekrutacji:

 • I etap: rejestracja w systemie USOSweb, gdzie można sprawdzić terminy rejestracji.
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych w dniach 17-19.05.2017.
  Terminy: www.sjo.uksw.edu.pl
 • III etap: najczęściej jest to rozmowa kwalifikacyjna - informacje o terminie na stronach wydziałowych/instytutowych.
Więcej informacji na stronach wydziałowych, a także na: Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, w tym osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji materialnej!

Erasmus+ 2016/2017: Rekrutacja na praktyki zagraniczne z dofinansowaniem

Uprzejmie informujemy, że uzupełniająca rekrutacja studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2016/2017 (studenci, doktoranci i przyszli absolwenci) trwa w trybie ciągłym. Dokumenty składać można na wydziałach. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z:

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnością oraz studenci w trudnej sytuacji materialnej pobierający stypendium socjalne będą mieli szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu)!

Etapy rekrutacji:

 • I etap: złożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej na wydziale. Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych. Najbliższe egzaminy dla kandydatów na praktyki odbędą się w dniach 17-19.05.2017.
  Terminy: www.sjo.uksw.edu.pl
 • III etap: rozpatrzenie wniosku przez komisję oraz/lub rozmowa kwalifikacyjna (zależnie od wydziału) - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Więcej informacji na stronach wydziałowych, a także na: Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, w tym osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji materialnej!

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów - informacja

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów czynny w soboty zjazdowe w godzinach:

sobota (zjazdy):

 • 10.00 - 12.10
 • 12.30 - 14.00

Ranking 5% najlepszych absolwentów jest dostępny w module Absolwenci

UWAGA STUDENCI !!!

OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA SOCJALNE, SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ZAPOMOGI BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB. Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH

Odbiór decyzji pozytywnych dot. stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. studenckich i kształcenia nr PSiK.47.1.2017 z dnia 3.02.2017r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania w/w świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 28.02.2017r. Odbiór decyzji jest obowiązkowy

Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego, bud. 23

ZANIM PRZYJDZIESZ DO BIURA KARIER Z KARTĄ OBIEGOWĄ

Studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

 • rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów złożone w Biurze Karier, oryginały w dziekanacie),
 • posiadania karty obiegowej,
 • posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).
Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do Biura Karier tylko kartę obiegową.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Karier.
Biuro Karier
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Auditorium Maximum, bud. 21, pok. 311
tel. (022) 569 97 98, 569 96 42, 569 68 45
www.bk.uksw.edu.pl; www.facebook.com/BK.UKSW
praktyki@uksw.edu.pl (studenci)
biurokarier@uksw.edu.pl (pracodawcy)
aip@uksw.edu.pl (absolwenci)

Erasmus+ 2017/2018: Rekrutacja podstawowa na realizację części studiów za granicą

Uprzejmie informujemy, że do 26 lutego 2017 r. (zależnie od wydziału) w systemie USOSweb studenci i doktoranci mogą składać wnioski na otrzymanie dofinansowania w celu realizacji części studiów w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2017/2018. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z:

Wnioski można składać w systemie USOSweb, aplikując do wybranej uczelni partnerskiej. Listę dostępnych uczelni można znaleźć w zakładce „Wymiana studencka” w profilu studenta w USOSwebie.

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnością oraz studenci w trudnej sytuacji materialnej pobierający stypendium socjalne będą mieli szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu)!

Etapy rekrutacji:

 • I etap: rejestracja w systemie USOSweb, gdzie można sprawdzić terminy rejestracji. Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych w dniach 01-03.03.2017. Terminy: www.sjo.uksw.edu.pl
 • III etap: najczęściej jest to rozmowa kwalifikacyjna - informacje o terminie na stronach wydziałowych/instytutowych.
Więcej informacji na stronach wydziałowych, a także na:
http://www.dwm.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=685&Itemid=212 oraz
www.facebook.com/ErasmusUKSW

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, w tym osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji materialnej!

Erasmus+ 2016/2017: Rekrutacja na praktyki zagraniczne z dofinansow

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2016/2017 (studenci, doktoranci i przyszli absolwenci). Dokumenty składać można na wydziałach. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z zasadami ogólnymi rekrutacji na praktyki pod linkiem: http://www.dwm.uksw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=687&Itemid=242 oraz z wydziałową lub instytutową procedurą rekrutacyjną, której należy szukać na stronie macierzystego wydziału lub instytutu.

Uwaga! Osoby z niepełnosprawnością oraz studenci w trudnej sytuacji materialnej pobierający stypendium socjalne będą mieli szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu)!

Etapy rekrutacji:

 • I etap: złożenie wymaganych dokumentów na wydziale. Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji. Uwaga! Procedura aplikacyjna została uproszczona!
 • II etap: egzaminy językowe w Studium Języków Obcych, najbliższe egzaminy dla kandydatów na praktyki odbędą się w dniach 01-03.03.2017. Terminy: www.sjo.uksw.edu.pl
 • III etap: rozpatrzenie wniosku przez komisję oraz/lub rozmowa kwalifikacyjna (zależnie od wydziału) - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Więcej informacji na stronach wydziałowych, także na:
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów, w tym osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji materialnej!

Informacja dla studentów ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Studencie ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zanim odwiedzisz Biuro Karier (Auditorium Maximum, p. 311) w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej, zaloguj się na swoje konto w USOSweb-ie i wejdź w zakładkę DLA WSZYSTKICH:

 • otwórz folder ABSOLWENCI i pobierz z dostępnych wniosków formularz dot. studiów na kierunku, który właśnie finalizujesz;
 • wygeneruj formularz, podpisz go i zanieś do Biura Karier wraz z kartą obiegową;
 • jeśli wyrazisz zgodę na udział w badaniu, otrzymasz po ok. 6 miesiącach od obrony pracy dyplomowej mailowe zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu kariery zawodowej absolwenta UKSW (internetowa ankieta składa się z kilku bloków pytań, szacowany czas przewidziany na jej wypełnienie wynosi ok. 10 – 15 minut, wypowiedzi badanych są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości połączenia ich z konkretnym uczestnikiem badania).


W przypadku pytań związanych z badaniem karier zawodowych absolwentów UKSW prosimy o kontakt z Biurem Karier mailowy(g.kafara@uksw.edu.pl, m.sulej@uksw.edu.pl) lub telefoniczny (22 569 68 45; 22 569 96 42; 22 569 97 98).
Wszelkie informacje o badaniu podane zostały także na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/1175.

Pracownicy Biura Karier UKSW

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego zaprasza

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza wszystkich studentów do udziału w Warsztacie Umiejętności Trenerskich. Zajęcia są darmowe i dają możliwość nabycia cennych na rynku pracy kompetencji związanych z pracą z grupą.

Szczegóły na www.szkolenia.uksw.edu.pl

Praktykuj w ZUS!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala i oddziały Warszawskie zapraszają studentów na praktyki!
Można zrealizować je w następujących obszarach: finanse, audyt, IT, współpraca międzynarodowa, kadry, obsługa klienta, orzecznictwo lekarskie, świadczenia, poligrafia, komunikacja społeczna, redakcja.
Czas trwania praktyki ustalany jest indywidualnie z opiekunem w placówce.

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, uzupełnić wiedzę teoretyczną o niezbędną praktykę i poznać pracę w urzędzie aplikuj do ZUS:
Potrzebne dokumenty:

 • 1. formularz aplikacyjny
 • 2. CV,
 • 3. list motywacyjny,
 • 4. skierowanie,
 • 5. ubezpieczenie NNW
1. wypełnij formularz aplikacyjny wybierając jednostkę i departament ZUS
(wykaz jednostek i przedmiot praktyki)
(formularz rejestracyjny)
2. w celu otrzymania skierowania wypełnij formularz rejestracyjny na praktyki http://bk.uksw.edu.pl/node/68
3. komplet dokumentów wyślij na adres praktyki@zus.pl lub złóż osobiście w wybranej jednostce ZUS

Więcej informacji uzyskasz:

Komunikat dla osób zamierzających podjąć studia II stopnia na UKSW

Przypominamy, że osoby, które chcą podjąć studia II stopnia na UKSW (zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne), przystępują do rekrutacji poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów UKSW (IRK).

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne: HARMONOGRAM_REKRUTACJI_2016_UKSW-studia_stacjonarne_II_stopnia.pdf

Harmonogram rekrutacji na studia II niestacjonarne: HARMONOGRAM_REKRUTACJI_2016_UKSW-studia_niestacjonarne.pdf

Katalog kierunków studiów II stopnia stacjonarnych: Aktywne rejestracje

Katalog kierunków studiów II stopnia niestacjonarnych: Aktywne rejestracje

Lista kierunków studiów II stopnia stacjonarnych wraz z informacją o zasadach rekrutacji: Lista kierunków studiów II stopnia stacjonarnych

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje "Karta Absolwenta UKSW".

Partnerami programu "Karta Absolwenta UKSW" są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Herbaciarnia i kawiarnia "Same Fusy" oraz restauracja "Na prowincji", Restauracja "Gniazdo Smaku", Szkoła językowa "Together".

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:
http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty
natomiast odpowiedzi na często zadawane pytania związane z programem znajdziesz pod linkiem:
http://bk.uksw.edu.pl/node/211

Jeśli chcesz zamówić kartę:

 • wydrukuj i wypełnij deklarację załączoną poniżej,
 • podpisz wypełnioną deklarację i dostarcz ją do Biura Karier UKSW (osobiście lub prześlij pocztą tradycyjną) na poniższy adres,
 • do deklaracji dołącz dokument poświadczający Twój status (Absolwenta lub Studenta) - może być wydruk z systemu USOS,
 • skany nie są respektowane.

Adres dostarczenia deklaracji:
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 4, pok. 418
01-938 Warszawa
tel. 22 569 97 10
e-mail: aip@uksw.edu.pl

Karta Absolwenta UKSW regulamin.pdf
Karta Absolwenta UKSW deklaracja.doc

BEZPŁATNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza wszystkich studentów i absolwentów UKSW na BEZPŁATNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM. Pomagamy m.in. w określeniu predyspozycji zawodowych, mocnych stron i obszarów do wzmocnienia, wyznaczaniu celów w rozwoju zawodowym i osobistym, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i efektywnym poszukiwania pracy. Więcej o naszej ofercie na: www.szkolenia.uksw.edu.pl i pod adresem s.gasiorowska@uksw.edu.pl

Komunikat dla studentów ostatniego roku studiów

Studencie, przy okazji składania w Biurze Karier podpisu na obiegówce weź ze sobą wygenerowany z USOSweb-a (dostępny w zakładce "Moduły dodatkowe"), wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz zgody/braku zgody na udział w badaniu dot. monitorowania karier zawodowych. Złożenie tego dokumentu w Biurze Karier jest obowiązkowe.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą banku prowadzącego rachunki studentów UKSW zmianie ulegają indywidualne numery rachunków, na które należy wnosić opłaty edukacyjne.

Docelowo dotychczasowe rachunki prowadzone przez mBank zostaną zamknięte.

Po podpisaniu aneksu do umowy o warunkach odpłatności za studia opłaty edukacyjne należy wnosić na nowy indywidualny rachunek w BZ WBK.

Poczta Studencka

Uniwersytet udostępnił swoim studentom możliwość założenia skrzynek pocztowych w domenie student.uksw.edu.pl. Aby założyć konto należy po zalogowaniu do USOSweb przejść do modułu Poczta Studencka w Modułach dodatkowych. Każdy student może założyć jednen adres. Zachęcamy do korzystania z usługi.

Migracja

Migracja danych odbywa się o następujących porach:
Poniedziałek - Niedziela : 0:00 - 0:30, 10:00 - 10:30 i 16:00 - 16:30