Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 29 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komunikat w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywnych decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej dotyczących przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych na rok akademicki 2023/2024

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

Studium Wychowania Fizycznego informuje

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia i jednolitych magisterskich rozpocznie się w dniu 9 lutego o godzinie 18:00. Zakończenie rejestracji nastąpi w dniu 17 lutego 2024 roku o godzinie 23:59. Szczegółowe dane znajdują się na stronie:https://swf.uksw.edu.pl/2024/01/31/rejestracja-na-zajecia-wychowania-fizycznego-semestr-letni-2023-2024/

Studium Języków Obcych

REJESTRACJA NA LEKTORATY w semestrze letnim 2023/2024 - „Giełda miejsc”- studia stacjonarne: I-go stopnia i jednolite studia magisterskie. Szczegóły na stronie: https://sjo.uksw.edu.pl/2023/11/22/rejestracja-na-lektoraty/

Przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2023/24

Dział Kształcenia informuje, że rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane zostanie otwarta w poniedziałek 25 września o godz.15.00 i potrwa do 6 października.

Studium Wychowania Fizycznego

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2023/2024 dla studentów uprawnionych studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Informacje znajdują się na stronie: https://swf.uksw.edu.pl/2023/09/18/rejestracja-na-zajecia-wychowania-fizycznego-semestr-zimowy-2023-2024/

Studium Języków Obcych

REJESTRACJA NA LEKTORATY 2023/2024 - studia stacjonarne: I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Informacje na stronie: https://sjo.uksw.edu.pl/2021/02/09/rejestracja-na-lektoraty/

Informacja dotycząca formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2023/2024

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

Osoby, które ukończyły, bądź ukończą w najbliższym czasie studia I stopnia, zapraszamy do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia: → Oferta studiówHarmonogram rekrutacji

Studium Języków Obcych

Rejestracja na egzamin centralny z języka obcego nowożytnego trwa do 12.06.2023 więcej informacji na str. https://sjo.uksw.edu.pl/2021/03/19/egzamin-centralny-z-jezyka-obcego-nowozytnego-2022-2023-sesja-zimowa/

Termin składania wniosków o miejsce w akademikach na rok akademicki 2023/2024

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 16 czerwca 2023r Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2023r( zał. nr20)

Studenci i doktoranci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024, bądź przeniosą się z innej uczelni, będą mogli składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 11 września 2023 r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2023 r. Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce akademiki

Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć osobiście w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów pok. 002 i 003 bud. 23 ul. Wóycickiego 1/3 lub przesłać za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

DWM informuje

Drodzy Studenci, ogłaszamy rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024. Rekrutacja trwa od 01.03 – 19.03.2023 r. Zgłoszenia w przypadku wyjazdów na studia należy składać poprzez USOS. Przypominamy także o rekrutacji w trybie ciągłym na praktyki, która trwa do 30.06. W przypadku praktyk dokumenty należy składać bezpośrednio w DWM po otrzymaniu wcześniejszej zgody koordynatora wydziałowego. Dokumenty i więcej informacji na stronie DWM. Ucz się, zwiększ swoje szanse na rynku pracy, podróżuj, nawiąż nowe znajomości, baw się dzięki Erasmus+! Erasmus+ to Twój plus.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie!

Studium Wychowania Fizycznego

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego na semestr letni: od 14.02.2023 (godz. 18:00) do 19.02.2023 (godz. 23:59). Plan zajęć dostępny jest na stronie https://swf.uksw.edu.pl/studenci/plan-zajec/.

DKS informuje

Szanowni Studenci! 13 lutego rusza rekrutacja na tutoriale w semestrze letnim. Do 20 lutego należy wybrać tutorial z oferty na stronie Działu Kształcenia (https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/studenci-i-doktoranci/tutoring-w-uksw/) i złożyć odpowiednie dokumenty w macierzystym dziekanacie.

Tutoriale mają na celu rozwijanie kompetencji akademickich, społecznych i osobistych studentów i kończą się najczęściej przygotowaniem artykułu naukowego, podwalin projektu badawczego/pracy dyplomowej lub zebraniem materiału badawczego do wystąpienia na konferencji naukowej. Są to dodatkowe zajęcia, do wykazania jako osobiste osiągnięcia w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Studium Języków Obcych

Rejestracja na lektoraty („giełda miejsc”) na semestr letni: 8.02-16.02.2023

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

Informacja w sprawie odbioru decyzji uczelnianej komisji stypendialnej

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

Przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim 2022/23

Dział Kształcenia informuje, że rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane oferowane w semestrze letnim potrwa:

 • od 30.01.2023 do 10.02.2023 (zajęcia realizowane w ramach POWER)
 • od 30.01.2023 do 24.02.2023 (pozostałe)

Biuro Karier UKSW zaprasza

20 stycznia w godzinach 11:30-14:45 na kampus wóycickiego na szkolenie z zakresu networkingu. Podczas szkolenia nie zabraknie teorii i ćwiczeń praktycznych z zakresu efektywnego nawiązywania relacji biznesowych i budowania sieci kontaktów. ZAPISY DO 19.01.2023r. na adres szkolenia@uksw.edu.pl

Droga Studentko, Drogi Studencie,

serdecznie zapraszam do wyrażenia opinii na temat zajęć, w których Państwo uczestniczyli w bieżącym semestrze. „Ocena zajęć dydaktycznych” to badanie anonimowe przeprowadzane cyklicznie za pomocą elektronicznej ankiety dostępnej w systemie USOS. Prawo do oceny prowadzącego zajęcia to jedno z najważniejszych praw studentów, które gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ankiety będą dostępne w USOS w terminie 11-27 stycznia 2023 r., co oznacza, że badanie zakończy się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Wyniki będą dostępne od 13 marca, tj. po zakończeniu sesji poprawkowej.

Zapraszam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami odnośnie zajęć dydaktycznych w naszej Uczelni.
Zależy nam na Państwa wypowiedzi, aby tworzyć ofertę zajęć na wysokim poziomie i reagować na potrzeby społeczności akademickiej.
Opinie Studentów mają znaczenie!

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

NOWY REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

ZAJĘCIA W RAMACH POWER rejestracja uzupełniająca

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

ZAJĘCIA W RAMACH POWER

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

DWM informuje

Drodzy Studenci, Ogłaszamy dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w sem. letnim 2022/2023. Rekrutacja trwa od 3.10 – 16.10.2022 r. Zgłoszenia w przypadku studiów należy składać poprzez USOS, natomiast zgłoszenia na praktyki na formularzu zgłoszeniowym bezpośrednio do koordynatora wydziałowego. Dokumenty i więcej informacji na stronie DWZ. Ucz się, zwiększ swoje szanse na rynku pracy, podróżuj, nawiąż nowe znajomości, baw się dzięki Erasmus+

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Erasmus!

SWF informuje

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego (studia stacjonarne I-go stopnia i jednolite magisterskie) http://swf.uksw.edu.pl/node/579

DKS informuje

„Szanowni Studenci, w roku 2022/23 oferta ogunów jest bogata [zajęcia Biura Karier z kompetencji miękkich, zajęcia z projektu wpisujące się w cele Zrównoważonego Rozwoju, zajęcia z ofert wydziałowych] ze zróżnicowanym rodzajem rejestracji [„kto-pierwszy-ten-lepszy oraz „rankingowa”], dlatego rejestrację ogunową planujemy w formie ciągłej przez ponad dwa tygodnie, a przedmioty w ofercie będą co i rusz dodawane i aktualizowane.
Rejestracja będzie ograniczona do dwóch przedmiotów na semestr. Możliwość rejestracji będą mieli tylko studenci rozliczeni. W semestrze letnim oferta będzie aktualizowana.
Rejestracja na oguny będzie uruchomiona dopiero 22.09.2022 i potrwa do 7.10.2022 z przedłużeniem rejestracji na oguny w ramach projektu POWR do 14.10.2022.”

SJO informuje

REJESTRACJA NA LEKTORATY 2022/2023 (studia stacjonarne I-go stopnia i jednolite magisterskie) https://sjo.uksw.edu.pl/node/698

Biuro Karier UKSW zaprasza studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) na darmowe warsztaty oraz konsultacje z Doradcą zawodowym

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

Informacja dotycząca formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2022/2023

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ KOMUNIKATU

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023 Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2022r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r.( zał. nr 20). Wnioski należy złożyć osobiście w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów lub za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres ul. Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa. Wnioski o akademik znajdują się na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Szanowni Państwo!

Formalności związane z Kursami w ramach Projektu POWeR opisanymi tutaj:
https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/784
zostały zakończone. Dla każdego z Kursów utworzona została grupa prywatna na Facebooku, gdzie będziecie mieli Państwo kontakt z Prowadzącymi, możliwość dyskusji, etc. Stopniowo, w weekend będziecie Państwo otrzymywać mailem z USOS linki do tych grup. Tam też można już zaczynać umawiać terminy zajęć. Po Waszym zgłoszeniu do grupy Moderator zaakceptuje Wasze uczestnictwo w grupie. Dalsze kroki zależą od Waszego kontaktu z Prowadzącym zajęcia. W razie problemów technicznych proszę je sygnalizować Moderatorowi grupy, a w razie innych poważniejszych problemów proszę się kontaktować bezpośrednio ze mną.
Pozdrawiam,
M. Kurkowski

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja podstawowa na realizację części toku studiów za granicą oraz na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w akademickim 2022/2023.

W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Co musisz zrobić:

 • Złóż wniosek w systemie USOSweb (zakładka Dla studentów/wymiana studencka) – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Podejdź do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW
 • Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną
  Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek już teraz i odmień swoje życie!
Więcej informacji na stronach wydziałowych oraz na www.dwm.uksw.edu.pl

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zajęć dodatkowych (w tym przedmiotów ogólnouczelnianych) z Programu POWeR anonsowanych na stronie Uczelni:
https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2844-cyberbezpieczenstwo-i-programowanie-dla-studentow-uksw
oraz opisanych tutaj:
https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/784
informujemy, że obecnie kończymy formalności związane z zatrudnianiem wykładowców. Kolejne cykle (dwutygodniowe, zgodnie z opisem) zajęć rozpoczną się najprawdopodobniej ok. 15go marca i będą trwać cały semestr. W razie potrzeby także we wrześniu. Konkretne terminy dla poszczególnych grup będą ustalane przez prowadzących ze studentami z możliwie dogodnym wyprzedzeniem. Planujemy prowadzić te zajęcia wieczorami w godz. 17-20 on-line. W razie potrzeby będziemy przesuwać uczestników między grupami tak, aby dopasować terminy. Opisy zajęć i Sylabusy pojawią się na USOSie po podpisaniu przez Uniwersytet umów z prowadzącymi, co nastąpi za tydzień. Żadne linki do zajęć jeszcze nie zostały wygenerowane.

Niestety musimy się podporządkować przepisom Projektu dlatego termin przygotowania zajęć nieco się wydłuża.

Przypominamy, że zajęcia będą trwały 15 godzin i prowadzone będą w kolejnych grupach przez dwa tygodnie.

Drodzy Studenci,

Informuje my, że Wasze legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Dear Students,

We would like to inform you that your ID cards are still valid and there is no need to contact the deanery/dean's office for a holograme.

legal basis: the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Article 51b pas. 4, amendment from 18/04/2020) the validity of student and PhD student IDs' is prolonged - without the obligation of confirming their validity - for the period of limited functioning of colleges or suspension of the education process and for 60 days afterwards.

Drodzy Studenci,

Po zmianach w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zmiana od dnia 17.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu

Dear Students,

After changes in the Law on Higher Education and Science of July 20, 2018 (amended on April 17, 2020), the validity of student and PhD student IDs' is prolonged - without the obligation of confirming their validity - for the period of limited functioning of colleges or suspension of the education process and for 60 days afterwards.

Studencie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła informację o numerze rachunku składkowego (NRS).

Prosimy: odbierz list z ZUS.

Dear Student, The Social Security Institution [ZUS] is in the process of sending out information concerning contribution account numbers (NRS). Please pick up your letter from ZUS

Liebe Studentin, lieber Student, die Sozialversicherungsanstalt [ZUS] schickt Ihnen eine Information über die Beitragskontonummer(NRS). Wir bitten Sie: holen Sie das Schreiben von der Sozialversicherungsanstalt ab.

Студент, Управление социального обеспечения [ZUS] отправляет информацию о номере счета взносов (NRS). Просим: получите письмо из ZUS [Управления социального обеспечения].

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE // VOLUNTARY HEALTH INSURANCE // FREIWILLIGE KRANKEN-VERSICHERUNG // ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТАХОВАНИЕ

www.zus.pl
www.eskladka.pl

Informacja dla osób składających wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Na stronie www.dpm.uksw.edu.pl znajduje się kalkulator do wyliczania średniej ważonej wraz z instrukcją.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów - informacja

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów czynny w soboty zjazdowe w godzinach:

sobota (zjazdy):

 • 10.00 - 12.10
 • 12.30 - 14.00

Poczta Studencka

Uniwersytet udostępnił swoim studentom możliwość założenia skrzynek pocztowych w domenie student.uksw.edu.pl. Aby założyć konto należy po zalogowaniu do USOSweb przejść do modułu Poczta Studencka w Modułach dodatkowych. Każdy student może założyć jednen adres. Zachęcamy do korzystania z usługi.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)