Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 8 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 34 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studium Języków Obcych - rejestracja na lektoraty

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych: I-go stopnia i jednolitych studiów magisterskich zamieszczone są na stronie www.sjo.uksw.edu.pl/node/698

Studium Wychowania Fizycznego informuje

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów uprawnionych rozpocznie się 22 września 2021 roku o godz. 18.00 i potrwa do dnia 1 października do godz. 23:59.

Więcej szczegółów na stronie www.swf.uksw.edu.pl www.swf.uksw.edu.pl

Komunikat

Komunikat Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. na temat formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2021/2022.


ZOBACZ KOMUNIKAT

Komunikat

Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. na temat formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2020/2021


ZOBACZ KOMUNIKAT

Komunikat

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania


ZOBACZ KOMUNIKAT

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2021/2022

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2021r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2021r. – zał. nr 20 Drodzy Studenci, w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica. Wnioski o akademik znajdują się na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2021/2022

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2021r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2021r. – zał. nr 20 Drodzy Studenci, w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna.

Wnioski o akademik znajdują się w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie. Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Dział Kształcenia Informuje

Szanowni Studenci, zwiększyliśmy limity miejsc na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim.

Już jutro we wtorek 2 marca o godzinie 11.00 rusza dodatkowa rejestracja na "oguny".

Rejestracja potrwa do czwartku 4 marca do końca dnia.

Biuro Karier zaprasza studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na warsztaty:

 • ABC własnego biznesu – 3 pkt. ECTS
 • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki – 4 pkt. ECTS
 • Negocjacje i savoir vivre w biznesie – 4 pkt. ECTS
 • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian – 4 pkt. ECTS
 • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów – 4 pkt. ECTS
Szczegóły uczestnictwa na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/2474

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szkolenia będą realizowane w ramach projektu europejskiego „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania punktów ECTS. Zapisy 12 – 22 LUTY 2021 r.

SWF Informuje

Rejestracja na zajęcia wf - semestr letni 2020/2021

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 12 lutego 2021 roku o godz. i potrwa do dnia 20 lutego 2021 roku do godz. 23:59. Semestr letni według kalendarza uczelnianego rozpoczyna się 22 lutego.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przedmiot wychowanie fizyczne będzie realizowane w systemie on-line.

Więcej szczegółów dotyczących zajęć i rejestracji -->> Czytaj tutaj

Student, rejestrując się na zajęcia z wychowania fizycznego, jednocześnie zostaje połączony z platformą Moodle, za pomocą której będą realizowane zajęcia.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu zostaną przesłane za pomocą platformy Moodle.

Rejestrując się na zajęcia w systemie USOSweb, student jednocześnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem SWF oraz Zasadami zaliczania przedmiotu

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja podstawowa na realizację części toku studiów za granicą oraz na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w akademickim 2021/2022.

W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Co musisz zrobić:

 • Złóż wniosek w systemie USOSweb (zakładka Dla studentów/wymiana studencka) – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Podejdź do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW
 • Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną
  Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.

Nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek już teraz i odmień swoje życie!
Więcej informacji na stronach wydziałowych oraz na www.dwm.uksw.edu.pl/

Lista rankingowa najlepszych absolwentów 2019/20


ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 2019/20
ZOBACZ LISTĘ RANKINGOWĄ NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 2019/20

Drodzy Studenci,

Informuje my, że Wasze legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Dear Students,

We would like to inform you that your ID cards are still valid and there is no need to contact the deanery/dean's office for a holograme.

legal basis: the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Article 51b pas. 4, amendment from 18/04/2020) the validity of student and PhD student IDs' is prolonged - without the obligation of confirming their validity - for the period of limited functioning of colleges or suspension of the education process and for 60 days afterwards.

Dział Kształcenia informuje

Szanowni Studenci,

tegoroczna sytuacja z ofertą zajęć ogólnouczelnianych jest trudniejsza ze względów technicznych.

Zdajemy sobie sprawę, że oferta była nie dość duża i a dodatkowo bardzo dynamiczna.

Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom, uspokajamy - oferta przedmiotów będzie poszerzana, zarówno na semestr zimowy, jak i letni.

Odpowiadamy także na najczęstsze pytania:

 • Jeśli nie uda Wam się zapisać na żaden ogun w tym semestrze, jest jeszcze drugi semestr.
 • Jeśli rezygnujecie z danego przedmiotu i jest on nadal w danej rejestracji, to wystarczy kliknąć ponownie „koszyk”, jeśli przeszedł do innej rejestracji lub rejestracja się zakończyła, to należy napisać prośbę o wyrejestrowanie do swojego dziekanatu mejlowo.
 • Jeśli jesteście na ostatnim roku, jako ogun można Wam zaliczyć przedmioty z umiejętności miękkich oferowanych w ramach rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane w ramach projektu ABK.
 • Jeśli zniknął z rejestracji przedmiot, to albo rejestracja została zamknięta albo przedmiot został przeniesiony do kolejnej rejestracji, dostępnej dla innych studentów.

Komunikat

Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego

Komunikat dotyczy:

- składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów,

- wypłat przyznanych stypendiów,

W obecnej sytuacji składanie w/w wniosków będzie prowadzone przez system USOSweb, mailowo lub pocztę polską.

Osoby, które chcą złożyć wniosek o niniejsze stypendia muszą zarejestrować go w systemie USOSweb, następnie wygenerować z USOSweb PDF wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach i wysłać oba dokumenty na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: a.garlepow@uksw.edu.pl, i.oldakowska@uksw.edu.pl, m.borycka@uksw.edu.pl, a.piolunowicz@uksw.edu.pl, m.salyga@uksw.edu.pl, m.minniewicz@uksw.edu.pl

Należy pamiętać, aby przesłać również dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej, które znajdują się w zał. Nr 1 do regulaminu świadczeń dla studentów dostępny na stronie www.dpm.uksw.edu.pl (dokumenty mogą być w formie skanów, zdjęć itp.)

Wnioski składane przez USOSwebnie dotyczą doktorantów. Doktoranci składają wnioski po uprzednim wypełnieniu ich oraz przesłaniu w formie PDF lub zdjęcia na wskazane adresy mailowe lubpocztąpolską.

Termin składnia wniosków dla studentów i doktorantów zostaje wydłużony do 20kwietnia br. W przypadku przesłania wnioskupocztą polską lub mailowo do 20kwietnia br. stypendium zostanie przyznane od miesiąca kwietnia.

Po przywróceniu funkcjonowania Uczelni,studenci zobowiązani będą do dostarczenia oryginalnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową oraz wniosku i oświadczenia o dochodach własnoręcznie podpisanych.

Studenci i Doktoranci mogą ubiegać się o zapomogę w związku z utratą dochodu spowodowaną epidemią.

Wnioski wraz z dokumentami można składać zarówno drogą mailową lub pocztą polską.

Wypłaty stypendiów dla studentów i doktorantów odbywają się zgodnie z zapisem regulaminu świadczeń dla studentów, czyli do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wszelkie pytania należy kierować na podane adresy mailowe.

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy:

Wnioski o akademik znajdują się na stronie dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Drodzy Studenci,

Po zmianach w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zmiana od dnia 17.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu

Dear Students,

After changes in the Law on Higher Education and Science of July 20, 2018 (amended on April 17, 2020), the validity of student and PhD student IDs' is prolonged - without the obligation of confirming their validity - for the period of limited functioning of colleges or suspension of the education process and for 60 days afterwards.

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja podstawowa na realizację części toku studiów za granicą oraz na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w akademickim 2020/2021.

W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Co musisz zrobić:

 • Złóż wniosek w systemie USOSweb (zakładka Dla studentów/wymiana studencka) – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Podejdź do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW
 • Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną
  Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek już teraz i odmień swoje życie!
Więcej informacji na stronach wydziałowych oraz na http://www.dwm.uksw.edu.pl/

Studencie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła informację o numerze rachunku składkowego (NRS).

Prosimy: odbierz list z ZUS.

Dear Student, The Social Security Institution [ZUS] is in the process of sending out information concerning contribution account numbers (NRS). Please pick up your letter from ZUS

Liebe Studentin, lieber Student, die Sozialversicherungsanstalt [ZUS] schickt Ihnen eine Information über die Beitragskontonummer(NRS). Wir bitten Sie: holen Sie das Schreiben von der Sozialversicherungsanstalt ab.

Студент, Управление социального обеспечения [ZUS] отправляет информацию о номере счета взносов (NRS). Просим: получите письмо из ZUS [Управления социального обеспечения].

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE // VOLUNTARY HEALTH INSURANCE // FREIWILLIGE KRANKEN-VERSICHERUNG // ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТАХОВАНИЕ

www.zus.pl
www.eskladka.pl

Informacja dla osób składających wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Na stronie www.dpm.uksw.edu.pl znajduje się kalkulator do wyliczania średniej ważonej wraz z instrukcją.

DZIAŁ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ZAPRASZA

Dział pomocy materialnej dla studentów zaprasza studentów i doktorantów do punktu informacyjnego od 1 września 2017.
W Punkcie Informacyjnym dowiesz się na jaką pomoc materialną możesz liczyć oraz w jaki sposób ubiegać się o nią.
Punkt Informacyjny będzie mieścił się w budynku 23 pok.003 przy ul.Wójcickiego 1/3.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów - informacja

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów czynny w soboty zjazdowe w godzinach:

sobota (zjazdy):

 • 10.00 - 12.10
 • 12.30 - 14.00

ZANIM PRZYJDZIESZ DO BIURA KARIER Z KARTĄ OBIEGOWĄ

Studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

 • rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów złożone w Biurze Karier, oryginały w dziekanacie),
 • posiadania karty obiegowej,
 • posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).
Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do Biura Karier tylko kartę obiegową.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Karier.
Biuro Karier
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Auditorium Maximum, bud. 21, pok. 311
tel. (022) 569 97 98, 569 96 42, 569 68 45
www.bk.uksw.edu.pl; www.facebook.com/BK.UKSW
praktyki@uksw.edu.pl (studenci)
biurokarier@uksw.edu.pl (pracodawcy)
aip@uksw.edu.pl (absolwenci)

Informacja dla studentów ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Studencie ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zanim odwiedzisz Biuro Karier (Auditorium Maximum, p. 311) w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej, zaloguj się na swoje konto w USOSweb-ie i wejdź w zakładkę DLA WSZYSTKICH:

 • otwórz folder ABSOLWENCI i pobierz z dostępnych wniosków formularz dot. studiów na kierunku, który właśnie finalizujesz;
 • wygeneruj formularz, podpisz go i zanieś do Biura Karier wraz z kartą obiegową;
 • jeśli wyrazisz zgodę na udział w badaniu, otrzymasz po ok. 6 miesiącach od obrony pracy dyplomowej mailowe zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu kariery zawodowej absolwenta UKSW (internetowa ankieta składa się z kilku bloków pytań, szacowany czas przewidziany na jej wypełnienie wynosi ok. 10 – 15 minut, wypowiedzi badanych są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości połączenia ich z konkretnym uczestnikiem badania).


W przypadku pytań związanych z badaniem karier zawodowych absolwentów UKSW prosimy o kontakt z Biurem Karier mailowy(g.kafara@uksw.edu.pl) lub telefoniczny (22 569 68 45; 22 569 96 42; 22 569 97 98).
Wszelkie informacje o badaniu podane zostały także na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/1175.

Pracownicy Biura Karier UKSW

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje "Karta Absolwenta UKSW".

Partnerami programu "Karta Absolwenta UKSW" są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Herbaciarnia i kawiarnia "Same Fusy" oraz restauracja "Na prowincji", Restauracja "Gniazdo Smaku", Szkoła językowa "Together".

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:
http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty
natomiast odpowiedzi na często zadawane pytania związane z programem znajdziesz pod linkiem:
http://bk.uksw.edu.pl/node/211

Jeśli chcesz zamówić kartę:

 • wydrukuj i wypełnij deklarację załączoną poniżej,
 • podpisz wypełnioną deklarację i dostarcz ją do Biura Karier UKSW (osobiście lub prześlij pocztą tradycyjną) na poniższy adres,
 • do deklaracji dołącz dokument poświadczający Twój status (Absolwenta lub Studenta) - może być wydruk z systemu USOS,
 • skany nie są respektowane.

Adres dostarczenia deklaracji:
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 4, pok. 418
01-938 Warszawa
tel. 22 569 97 10
e-mail: aip@uksw.edu.pl

Karta Absolwenta UKSW regulamin.pdf
Karta Absolwenta UKSW deklaracja.doc

Poczta Studencka

Uniwersytet udostępnił swoim studentom możliwość założenia skrzynek pocztowych w domenie student.uksw.edu.pl. Aby założyć konto należy po zalogowaniu do USOSweb przejść do modułu Poczta Studencka w Modułach dodatkowych. Każdy student może założyć jednen adres. Zachęcamy do korzystania z usługi.