Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 37 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023 Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie: od 1 września do 12 września 2022r. Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r.( zał. nr 20). Wnioski należy złożyć osobiście w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów lub za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres ul. Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa. Wnioski o akademik znajdują się na stronie www.dpm.uksw.edu.pl w zakładce: Formularze do pobrania dla studentów/doktorantów.

Szanowni Państwo!

Formalności związane z Kursami w ramach Projektu POWeR opisanymi tutaj:
https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/784
zostały zakończone. Dla każdego z Kursów utworzona została grupa prywatna na Facebooku, gdzie będziecie mieli Państwo kontakt z Prowadzącymi, możliwość dyskusji, etc. Stopniowo, w weekend będziecie Państwo otrzymywać mailem z USOS linki do tych grup. Tam też można już zaczynać umawiać terminy zajęć. Po Waszym zgłoszeniu do grupy Moderator zaakceptuje Wasze uczestnictwo w grupie. Dalsze kroki zależą od Waszego kontaktu z Prowadzącym zajęcia. W razie problemów technicznych proszę je sygnalizować Moderatorowi grupy, a w razie innych poważniejszych problemów proszę się kontaktować bezpośrednio ze mną.
Pozdrawiam,
M. Kurkowski

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja podstawowa na realizację części toku studiów za granicą oraz na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w akademickim 2022/2023.

W rekrutacji mogą brać udział zarówno studenci jak i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Co musisz zrobić:

 • Złóż wniosek w systemie USOSweb (zakładka Dla studentów/wymiana studencka) – szczegółowe terminy w USOSwebie i na stronach wydziałowych
  Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Podejdź do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW
 • Pójdź na rozmowę kwalifikacyjną
  Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek już teraz i odmień swoje życie!
Więcej informacji na stronach wydziałowych oraz na www.dwm.uksw.edu.pl

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zajęć dodatkowych (w tym przedmiotów ogólnouczelnianych) z Programu POWeR anonsowanych na stronie Uczelni:
https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2844-cyberbezpieczenstwo-i-programowanie-dla-studentow-uksw
oraz opisanych tutaj:
https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/784
informujemy, że obecnie kończymy formalności związane z zatrudnianiem wykładowców. Kolejne cykle (dwutygodniowe, zgodnie z opisem) zajęć rozpoczną się najprawdopodobniej ok. 15go marca i będą trwać cały semestr. W razie potrzeby także we wrześniu. Konkretne terminy dla poszczególnych grup będą ustalane przez prowadzących ze studentami z możliwie dogodnym wyprzedzeniem. Planujemy prowadzić te zajęcia wieczorami w godz. 17-20 on-line. W razie potrzeby będziemy przesuwać uczestników między grupami tak, aby dopasować terminy. Opisy zajęć i Sylabusy pojawią się na USOSie po podpisaniu przez Uniwersytet umów z prowadzącymi, co nastąpi za tydzień. Żadne linki do zajęć jeszcze nie zostały wygenerowane.

Niestety musimy się podporządkować przepisom Projektu dlatego termin przygotowania zajęć nieco się wydłuża.

Przypominamy, że zajęcia będą trwały 15 godzin i prowadzone będą w kolejnych grupach przez dwa tygodnie.

Drodzy Studenci,

Informuje my, że Wasze legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Dear Students,

We would like to inform you that your ID cards are still valid and there is no need to contact the deanery/dean's office for a holograme.

legal basis: the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Article 51b pas. 4, amendment from 18/04/2020) the validity of student and PhD student IDs' is prolonged - without the obligation of confirming their validity - for the period of limited functioning of colleges or suspension of the education process and for 60 days afterwards.

Drodzy Studenci,

Po zmianach w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zmiana od dnia 17.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu

Dear Students,

After changes in the Law on Higher Education and Science of July 20, 2018 (amended on April 17, 2020), the validity of student and PhD student IDs' is prolonged - without the obligation of confirming their validity - for the period of limited functioning of colleges or suspension of the education process and for 60 days afterwards.

Studencie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła informację o numerze rachunku składkowego (NRS).

Prosimy: odbierz list z ZUS.

Dear Student, The Social Security Institution [ZUS] is in the process of sending out information concerning contribution account numbers (NRS). Please pick up your letter from ZUS

Liebe Studentin, lieber Student, die Sozialversicherungsanstalt [ZUS] schickt Ihnen eine Information über die Beitragskontonummer(NRS). Wir bitten Sie: holen Sie das Schreiben von der Sozialversicherungsanstalt ab.

Студент, Управление социального обеспечения [ZUS] отправляет информацию о номере счета взносов (NRS). Просим: получите письмо из ZUS [Управления социального обеспечения].

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE // VOLUNTARY HEALTH INSURANCE // FREIWILLIGE KRANKEN-VERSICHERUNG // ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТАХОВАНИЕ

www.zus.pl
www.eskladka.pl

Informacja dla osób składających wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Na stronie www.dpm.uksw.edu.pl znajduje się kalkulator do wyliczania średniej ważonej wraz z instrukcją.

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów - informacja

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów czynny w soboty zjazdowe w godzinach:

sobota (zjazdy):

 • 10.00 - 12.10
 • 12.30 - 14.00

ZANIM PRZYJDZIESZ DO BIURA KARIER Z KARTĄ OBIEGOWĄ

Studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

 • rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów złożone w Biurze Karier, oryginały w dziekanacie),
 • posiadania karty obiegowej,
 • posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).
Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.

Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do Biura Karier tylko kartę obiegową.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Karier.
Biuro Karier
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Auditorium Maximum, bud. 21, pok. 311
tel. (022) 569 97 98, 569 96 42, 569 68 45
www.bk.uksw.edu.pl; www.facebook.com/BK.UKSW
praktyki@uksw.edu.pl (studenci)
biurokarier@uksw.edu.pl (pracodawcy)
aip@uksw.edu.pl (absolwenci)

Informacja dla studentów ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Studencie ostatniego roku I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zanim odwiedzisz Biuro Karier (Auditorium Maximum, p. 311) w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej, zaloguj się na swoje konto w USOSweb-ie i wejdź w zakładkę DLA WSZYSTKICH:

 • otwórz folder ABSOLWENCI i pobierz z dostępnych wniosków formularz dot. studiów na kierunku, który właśnie finalizujesz;
 • wygeneruj formularz, podpisz go i zanieś do Biura Karier wraz z kartą obiegową;
 • jeśli wyrazisz zgodę na udział w badaniu, otrzymasz po ok. 6 miesiącach od obrony pracy dyplomowej mailowe zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu kariery zawodowej absolwenta UKSW (internetowa ankieta składa się z kilku bloków pytań, szacowany czas przewidziany na jej wypełnienie wynosi ok. 10 – 15 minut, wypowiedzi badanych są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości połączenia ich z konkretnym uczestnikiem badania).


W przypadku pytań związanych z badaniem karier zawodowych absolwentów UKSW prosimy o kontakt z Biurem Karier mailowy(g.kafara@uksw.edu.pl) lub telefoniczny (22 569 68 45; 22 569 96 42; 22 569 97 98).
Wszelkie informacje o badaniu podane zostały także na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/1175.

Pracownicy Biura Karier UKSW

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje "Karta Absolwenta UKSW".

Partnerami programu "Karta Absolwenta UKSW" są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium, Herbaciarnia i kawiarnia "Same Fusy" oraz restauracja "Na prowincji", Restauracja "Gniazdo Smaku", Szkoła językowa "Together".

Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie:
http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty
natomiast odpowiedzi na często zadawane pytania związane z programem znajdziesz pod linkiem:
http://bk.uksw.edu.pl/node/211

Jeśli chcesz zamówić kartę:

 • wydrukuj i wypełnij deklarację załączoną poniżej,
 • podpisz wypełnioną deklarację i dostarcz ją do Biura Karier UKSW (osobiście lub prześlij pocztą tradycyjną) na poniższy adres,
 • do deklaracji dołącz dokument poświadczający Twój status (Absolwenta lub Studenta) - może być wydruk z systemu USOS,
 • skany nie są respektowane.

Adres dostarczenia deklaracji:
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 4, pok. 418
01-938 Warszawa
tel. 22 569 97 10
e-mail: aip@uksw.edu.pl

Karta Absolwenta UKSW regulamin.pdf
Karta Absolwenta UKSW deklaracja.doc

Poczta Studencka

Uniwersytet udostępnił swoim studentom możliwość założenia skrzynek pocztowych w domenie student.uksw.edu.pl. Aby założyć konto należy po zalogowaniu do USOSweb przejść do modułu Poczta Studencka w Modułach dodatkowych. Każdy student może założyć jednen adres. Zachęcamy do korzystania z usługi.