Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin language 1

General data

Course ID: WF-FI-12-LAC1
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Latin language 1
Name in Polish: Język łaciński 1
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W03

FI1 K05

FI1 K06

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description:

The aim of the course is knowledge of the Latin at a basic level . After the first year of the course the student should:

- Read and translate simple texts

- determine known grammatical forms

- Translate a single sentence from Polish into Latin

- Memorize known sentences and Latin phrases and learned vocabulary

Full description:

Obligatory classes of the Latin - 30 hours per semester , 60 hours per year .

Grading - tests .

Students get to know basic rules of grammar and a specific set of vocabulary. The participians should master technique allowing to conduct independent researches .

They learn also the rich set of vocabulary, proverbs, phrases, texts of selected prayers and carols in Latin

Bibliography:

Complementry reading list:

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa PWN.

St. Wilczynski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław.

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1990;

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1994;

any Grammar of Latin

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa 1959-1979;

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), WP, Warszawa 1991;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1997;

A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;

M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa, 1997;

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1997;

Z. Landowski, K. Wos, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia,

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

knowledge

student knows: the basic issues of the Latin language, concepts and terms in the area of philosophy, the history of the Latin language and its impact on development and j.europejskie j.polskiego, maxims, sayings, abbreviations, the student becomes familiar with the etymology of words

Skills:

the school year the student: correctly read and interpret dictionary with simple texts recognizes and identifies the first known Latin inflected recognizes syntactic constructions

translates simple sentences from Latin to Polish

Competencies:

student is capable of further self-expanding knowledge of Latin and appreciates a basic knowledge of the language and the possibility of its use in the study of philosophy and scientific research in the field of philosophy.

ECTS:

participation in the exercises: 30 hours

Total Hours: 30 [30/30 = 1]

Number of ECTS credits per semester: 1

Assessment methods and assessment criteria:

The final grade consists of:

- an assessment of the student’s preparation for each week’s classes

- passing all quick-check tests

- the student’s activity in class

Assessment methods:

Current evaluation- checking home writing assignments (2-5, pass or no)

- evaluation of the student’s preparation for class (pass or no)

- evaluation of quick-check tests – 50% - 3 - is a pass; 90% - 5

- final test at the end of the semester (2-5, 35% is a grade of dst –D)

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium:15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30 = 2 ]

liczba ECTS w semestrze: 2

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j. łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Full description: (in Polish)

Lektorat z języka łacińskiego odbywa się na zasadzie ćwiczeń, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę - kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia wyrażeń, sentencji i prostszych tekstów łacińskich dzięki poznaniu podstawowych zasad gramatycznych i określonego zestawu słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwgi na słownictwo z zakresu filozofii.

Studenci powinni opanować warsztat umożliwiający prowadzenie samodzielnej pracy naukowej. Obok zagadnień ściśle gramatycznych studenci poznają bogaty zestaw słownictwa, przysłów i sentencji łacińskich; są także zapoznawani z tekstami wybranych modlitw i kolęd po łacinie; z sylwetkami niektórych poetów i pisarzy piszących po łacinie oraz z wydarzeniami z mitologii i historii starożytnej.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa PWN.

St. Wilczynski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław.

S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii. Warszawa 2014.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska Porta Latina Novissima. Język łaciński i kultura antyczna. Warszawa 2012

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1990;

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1994;

dowolna Gramatyka opisowa języka łacińskiego

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa 1959-1979;

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), WP, Warszawa 1991;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1997;

A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;

M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa, 1997;

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1997;

Z. Landowski, K. Wos, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium:15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30 = 2 ]

liczba ECTS w semestrze: 2

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j. łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Full description: (in Polish)

Lektorat z języka łacińskiego odbywa się na zasadzie ćwiczeń, po 30 godzin w semestrze, 60 godzin rocznie. Zaliczenie na ocenę - kolokwium.

Celem lektoratu jest nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego tłumaczenia wyrażeń, sentencji i prostszych tekstów łacińskich dzięki poznaniu podstawowych zasad gramatycznych i określonego zestawu słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwgi na słownictwo z zakresu filozofii.

Studenci powinni opanować warsztat umożliwiający prowadzenie samodzielnej pracy naukowej. Obok zagadnień ściśle gramatycznych studenci poznają bogaty zestaw słownictwa, przysłów i sentencji łacińskich; są także zapoznawani z tekstami wybranych modlitw i kolęd po łacinie; z sylwetkami niektórych poetów i pisarzy piszących po łacinie oraz z wydarzeniami z mitologii i historii starożytnej.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa PWN.

St. Wilczynski, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław.

S. Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii. Warszawa 2014.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska Porta Latina Novissima. Język łaciński i kultura antyczna. Warszawa 2012

Pomoce naukowe i literatura przedmiotu (pozycje wybrane):

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1990;

L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1994;

dowolna Gramatyka opisowa języka łacińskiego

M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa 1959-1979;

L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), WP, Warszawa 1991;

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław 1997;

A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998;

M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa, 1997;

Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1997;

Z. Landowski, K. Wos, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia, sentencje, przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)