Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Macropsychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-MAC-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Macropsychology
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game, agency-communion collective narcissism model or dealing with COVID-19 pandemic. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement, narcissism, and religiosity.

Pełny opis:

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game or collective NARC model. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement and values (carried out in 28 countries), entitlement and subjective well-being (carried out in 42 countries) and entitlement, narcissism and self-esteem (carried out in 54 countries), and self-enhancement during COVID-19 pandemic (60 countries).

Literatura:

Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2008). Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Blackwell: Oxford.

Gebauer, J., Sedikides, C., et al. (2016). The Religiosity as Social Value Hypothesis: A Multi-Method Replication and Extension Across 65 Countries and Three Levels of Spatial Aggregation. JPSP.

Nisbett, G. (2004). The geography of thought: How Asians and Westerners think differently… and why. Free Press.

Matsumoto, D., Juang, L. (2013) Culture and psychology. Wadsworth.

van de Vijver, F. ( 2016) Test adaptations. In: Leong, F. T. L., Bartram, D., Cheung, F. M., Geisinger, K. F. & Iliescu, D. (eds.) The ITC international handbook of testing and assessment . Oxford University Press, p. 364-376

Żemojtel-Piotrowska et al., (2021). Communal collective narcissism. Journal of Personality, advance online.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student is familiar with basic concepts related to macropsychology.

Student is able to analyse and discuss the importance of cultural context in predicting human behaviors.

Student is able to differentiate between individual-level and country-level factors responsible for human functioning.

Metody i kryteria oceniania:

Exam in the test form: students will get points for answering test questions. Maximum number of points that could be obtained equals 20. Grades will be given according to number of points achieved:

up to 10: 2.0

11-12: 3.0

13-14: 3.5

15-16: 4.0

17-18: 4.5

19-20: 5.0

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game, agency-communion collective narcissism model or dealing with COVID-19 pandemic. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement, narcissism, and religiosity.

Pełny opis:

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game or collective NARC model. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement and values (carried out in 28 countries), entitlement and subjective well-being (carried out in 42 countries) and entitlement, narcissism and self-esteem (carried out in 54 countries), and self-enhancement during COVID-19 pandemic (60 countries)

Literatura:

Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2008). Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Blackwell: Oxford.

Gebauer, J., Sedikides, C., et al. (2016). The Religiosity as Social Value Hypothesis: A Multi-Method Replication and Extension Across 65 Countries and Three Levels of Spatial Aggregation. JPSP.

Nisbett, G. (2004). The geography of thought: How Asians and Westerners think differently… and why. Free Press.

Matsumoto, D., Juang, L. (2013) Culture and psychology. Wadsworth.

van de Vijver, F. ( 2016) Test adaptations. In: Leong, F. T. L., Bartram, D., Cheung, F. M., Geisinger, K. F. & Iliescu, D. (eds.) The ITC international handbook of testing and assessment . Oxford University Press, p. 364-376

Żemojtel-Piotrowska et al., (2021). Communal colective narcissism. Journal of Personality, advance online.

Wymagania wstępne:

English, basic knowledge about social psychology - recommended

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Agnieszka Szymańska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game, agency-communion collective narcissism model or dealing with COVID-19 pandemic. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement, narcissism, and religiosity.

Pełny opis:

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game or collective NARC model. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from four international projects conducted by our team on entitlement and values (carried out in 28 countries), entitlement and subjective well-being (carried out in 42 countries) and entitlement, narcissism and self-esteem (carried out in 54 countries), and self-enhancement during COVID-19 pandemic (60 countries)

Literatura:

Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2008). Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Blackwell: Oxford.

Gebauer, J., Sedikides, C., et al. (2016). The Religiosity as Social Value Hypothesis: A Multi-Method Replication and Extension Across 65 Countries and Three Levels of Spatial Aggregation. JPSP.

Nisbett, G. (2004). The geography of thought: How Asians and Westerners think differently… and why. Free Press.

Matsumoto, D., Juang, L. (2013) Culture and psychology. Wadsworth.

van de Vijver, F. ( 2016) Test adaptations. In: Leong, F. T. L., Bartram, D., Cheung, F. M., Geisinger, K. F. & Iliescu, D. (eds.) The ITC international handbook of testing and assessment . Oxford University Press, p. 364-376

Żemojtel-Piotrowska et al., (2021). Communal colective narcissism. Journal of Personality, advance online.

Wymagania wstępne:

English, basic knowledge about social psychology - recommended

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)