Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Anatomy and physiology of the nervous system

General data

Course ID: WF-ZPS-N-AFU
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Anatomy and physiology of the nervous system
Name in Polish: Anatomia i fizjologia układu nerwowego
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychology

Learning outcome code/codes:

PS_W04; PS_WO7

Preliminary Requirements:

(in Polish) wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej, w zakresie podstawowym

Short description: (in Polish)

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawami budowy oraz funkcjonowania układu nerwowego, poczynając od działania pojedynczego neuronu, a kończąc na współpracy z innymi układami funkcjonalnymi. Prezentowana wiedza będzie nakierowana na aspekt behawioralny. Pozwoli to na zrozumienie związku między funkcjonowaniem ludzkiego ciała z zachowaniem w perspektywie klinicznej.

Bibliography: (in Polish)

Felten, D.L., O’Banion, M. K. i Maida M.S. (2018). Atlas neuroanatomii I neurofizjologii Nettera. Edra Urban & Partner: Wrocław

Kalat, J.W. (2020). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Warszawa

Mizgajska-Wiktor, H., Jarosz, W. i Fogt-Wyrwas, R. (2022). Podstawy biologii człowieka. Komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Warszawa

Rymarczyk Krystyna, Makowska Iwona i Pałka-Szafraniec Katarzyna, Plastyczność dorosłej kory mózgowej, „Aktualności Neurologiczne”, 2015, 15(2), 80–87

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedzy: student opisuje budowę układu nerwowego, jego rozwój i dynamikę funkcjonalną, człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje układów sensorycznych w kontekście zachowania

umiejętności: student posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; różnicuje neuroprzekaźniki i substancje psychoaktywne

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Swebodziński
Group instructors: Bartłomiej Swebodziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)