Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Psychology of Human Development

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Psychology of Human Development
Name in Polish: Psychologia rozwoju człowieka
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W04; PS_W09; PS_U05

Short description:

Lectures concern in the field of psychology of human development in the prenatal period, during childhood, adolescence and adulthood.

They cover basic issues in the psychology of human development, modern developmental theories and basic concepts as well as the characteristics of individual periods of human life along with a description of the main regularities of the development of children, adolescents and adults in the following spheres: psychomotor development, cognitive development, personality development, emotional development, moral development and social development.

Full description: (in Polish)

1. Wprowadzenie do tematyki psychologii rozwoju człowieka. Psychologia rozwojowa a psychologia biegu życia.

2. Badania w psychologii rozwoju człowieka. Podstawowe teorie rozwoju człowieka.

3. Okres prenatalny: charakterystyka zmian w poszczególnych trymestrach ciąży.

4. Wczesne dzieciństwo - wiek niemowlęcy i wiek poniemowlęcy: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój społeczno-emocjonalny.

5. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja, zabawa; rozwój społeczno-emocjonalny, rozwój moralny, rozwój osobowości.

6. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja; rozwój społeczno-emocjonalny, rozwój moralny i osobowości.

7. Adolescencja: rozwój młodzieży a rozwój w biegu życia, społeczno-kulturowe podejście do dorastania; rozwój poznawczy, moralność, tożsamość, rozwój systemu wartości.

8. Zaburzenia rozwoju. Wybrane formy wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

9. Rozwój i zmiana w dorosłości. Główne teorie i koncepcje rozwoju w biegu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłości (Buehler, Havighurst, Levinson, Erikson i in.)

10. Kryzysy rozwojowe

11. Rozwój poznawczy w dorosłości.

12. Rozwój moralny w biegu życia (Piaget, Kohlberg). Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Dojrzałość osobowa i moralna.

13. Charakterystyka wczesnej dorosłości

14. Średnia dorosłość. Kryzys przełomu połowy życia

15. Późna dorosłość - starzenie się i starość. Umieranie. Śmierć.

16. Podsumowanie materiału

Bibliography: (in Polish)

Trempała J. (2011) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe DIFIN. (rozdziały: 1-13).

Zagórska, W., Jelińska, M., Surma, M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Oleś, P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedza:

- student rozumie specyfikę psychologii rozwoju człowieka,

- student zna główne teorie rozwoju człowieka i definiuje podstawowe pojęcia

- student posiada wiedzę na temat charakterystyki poszczególnych okresów rozwojowych

umiejętności:

- student samodzielnie opisuje dany obszar rozwoju człowieka z perspektywy poznanych teorii

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

egzamin pisemny na koniec II semestru, testowy (jednokrotnego wyboru lub do uzupełnienia); punktacja zaliczająca to 50%; dopuszczalna jest też forma egzaminu ustnego.

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Lipska
Group instructors: Anna Lipska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Trempała J. (2011) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe DIFIN. (rozdziały: 1-13).

Zagórska, W., Jelińska, M., Surma, M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Oleś, P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Lipska
Group instructors: Anna Lipska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Lipska
Group instructors: Anna Lipska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Anna Lipska
Group instructors: Anna Lipska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)