Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Partial Differential Equations

General data

Course ID: WM-MA-RRC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Partial Differential Equations
Name in Polish: Równania różniczkowe cząstkowe
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups: (in Polish) MATEMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: I rok
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

mathematics

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Wykład: MA2_W01, MA2_W02, MA2_W03


Ćwiczenia: MA2_U05, MA2_U06, MA2_U16, MA2_U17

Preliminary Requirements:

(in Polish) Równania różniczkowe zwyczajne, analiza matematyczna I, II, algebra liniowa

Full description:

Prerequisites: Analysis I-IV, ODE

Objectives of the course:

Assessment methods:

Bibliography:

L. Evans - Równania różniczkowe cząstkowe -PWN Warszawa 2004

F. John - Partial differential equations - Springer New York, Heidelberg, Berlin 1978

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W1 Zna najważniejsze twierdzenia klasycznej teorii równań różniczkowych cząstkowych.

W2 Rozpoznaje struktury matematyczne w teoriach fizycznych.

W3 Zna i rozumie idee prowadzące do pojęcia rozwiązań uogólnionych (dystrybucji).

U1 Zna metody rozwiązywania podstawowych typów równań różniczkowych zwyczajnych.

U2 Zna metody rozwiązywania klasycznych równań cząstkowych rzędu 1 i 2.

U3 Swobodnie posługuje się rachunkiem różniczkowym i całkowym w teorii funkcji wielu zmiennych.

U3 Dobiera odpowiednie metody w typowych zagadnieniach praktycznych;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacj:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Grochowski
Group instructors: Marek Grochowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Grochowski
Group instructors: Marek Grochowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Dla wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 10h

przygotowanie do weryfikacji: 10h

konsultacje z prowadzącym: 10h

Razem 60h, 2 ECTS


Dla ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 20h

przygotowanie do weryfikacji: 20

prace domowe: 10 h

konsultacje z prowadzącym: 10h

Razem 90h, 3 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Marek Grochowski
Group instructors: Marek Grochowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)