Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The protection of human rights in the regime of the Council of Europe

General data

Course ID: WP-AD-1-OPCRE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The protection of human rights in the regime of the Council of Europe
Name in Polish: Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla III roku I stopnia Adm. Stacjonarnej (plus Seminarium 2 semestry)
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

law

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) znajomość międzynarodowej ochrony praw człowieka na poziomie szkoły średniej; znajomość prawa konstytucyjnego i wstępu do prawoznawstwa na poziomie średnio-zaawansowanym; znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: średniozaawansowany

Cele przedmiotu: prezentacja mandatu Rady Europy w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

W związku z tym przedmiot skupia się na:

- konstrukcji normatywnej praw człowieka i podstawowych wolności;

- specyfice zobowiązań państw- członków Rady Europy wynikających z praw człowieka i podstawowych wolności;

-mechanizmach praw człowieka i podstawowych wolności, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

Zagadnienia te uwzględniają stanowisko Polski i tzw. sprawy polskie.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia:

1/ Idea międzynarodowej ochrony praw człowieka;

2/ Proces pozytywizacji i internacjonalizacji praw człowieka i i mechanizmów ich ochrony;

3/ Systemy międzynarodowej ochrony praw człowieka;

4/ Specyfika traktatów praw człowieka;

5/ Charakterystyka międzynarodowych organizacji działających w obszarze praw człowieka;

6/ Założenia uniwersalnej koncepcji praw człowieka

7/ Prawa człowieka i podstawowe wolności w systemie Rady Europy: mechanizm powiązany z Europejską Konwencją Praw Człowieka (wymiar indywidualny)

8/ Prawa człowieka i podstawowe wolności w systemie Rady Europy: mechanizm powiązany z Europejską Konwencją Praw Człowieka (wymiar międzypaństwowy)

9/Prawa człowieka i podstawowe wolności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EK1: zna genezę i specyfikę Rady Europy

EK2: definiuje systemy prawa międzynarodowego praw człowieka oraz specyfikę procesów ich powstawania.

EK2: rozróżnia poszczególne typy praw człowieka i specyfikę powiązanych z nimi zobowiązań państw

EK3: opisuje traktaty praw człowieka Rady Europy i definiuje zakres ich obowiązywania, wykładni oraz stosowania.

EK4: charakteryzuje procedury ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w systemie Rady Europy.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Morawska
Group instructors: Elżbieta Morawska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Morawska
Group instructors: Elżbieta Morawska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 3 ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Samodzielna analiza literatury i materiałów uzupęłniających: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Morawska
Group instructors: Elżbieta Morawska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)