Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Michał Piekarski

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Koordynator ds. programu ERASMUS, Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus na WFCh oraz Planista w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze letnim 2023/2024 dyżur Kierownika studiów oraz konsultacje odbywają się w poniedziałki w sali 210 (bud. 23) w godzinach 9:45 - 11:15 (konsultacje on line możliwe są w inne terminy, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym).

Konsultacje on-line na dyżurze lub po uprzednim uzgodnieniu mailowym na MS Teams. Link do konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ0YmJmZWEtMDNjYy00MjUxLWEyODAtZjQ3ZDQxY2QwMTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2265057889-6a1d-49c4-9ad6-80818d75edc2%22%7d

Zainteresowania

Teoria poznania, filozofia kognitywistyki, epistemologia, filozofia umysłu, psychologia, fenomenologia, estetyka.

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - ML: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-PC
2019/20_Z - Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-ER
2019/20_Z - WM: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WM
2019/20_Z - WO: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WO

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - ML: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-PC
2019/20_Z - Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-ER
2019/20_Z - WM: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WM
2019/20_Z - WO: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WO
2020/21_Z - K: Irrational beliefs WF-FI-1123-KFPIEK201
2020/21_Z - KO: Irrational beliefs WF-FI-1123-KOPIEK201
Imiona
Michał Andrzej
Nazwisko
Piekarski
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. ucz.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)