Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Michał Piekarski

Imiona
Michał Andrzej
Nazwisko
Piekarski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Koordynator ds. programu ERASMUS, Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus na WFCh oraz Planista w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Planista w jednostce Wydział Nauk Pedagogicznych
Planista w jednostce Wydział Studiów Nad Rodziną
Planista w jednostce Wydział Prawa i Administracji

Terminy konsultacji dla studentów

W roku akademicki 2021/2022 dyżur kierownika studiów oraz konsulatacje odbywają się w poniedziałki w sali 214 (bud. 23) w godzinach 8.45-9.45 oraz 14.45-15.15.

Konsultacje on-line na dyżurze lub po uprzednim uzgodnieniu mailowym na MS Teams. Link do konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ0YmJmZWEtMDNjYy00MjUxLWEyODAtZjQ3ZDQxY2QwMTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2265057889-6a1d-49c4-9ad6-80818d75edc2%22%7d

Zainteresowania

Teoria poznania, filozofia kognitywistyki, filozofia działania, epistemologia, filozofia umysłu, psychologia, fenomenologia.

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - ML: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-PC
2019/20_Z - Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-ER
2019/20_Z - WM: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WM
2019/20_Z - WO: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WO

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - ML: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-PC
2019/20_Z - Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-ER
2019/20_Z - WM: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WM
2019/20_Z - WO: Predictive Mind WF-FI-PIEKARPreMi-WO
2020/21_Z - K: Irrational beliefs WF-FI-1123-KFPIEK201
2020/21_Z - KO: Irrational beliefs WF-FI-1123-KOPIEK201