Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Krassimira Ilieva-Makulec

prof. ucz.
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Pełnomocnik Dziekana ds. zawodowych praktyk studenckich dla kierunku studiów Ochrona Środowiska, Kierownik Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, Kierownik Katedry Ochrony Środowiska oraz Kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Gleby w Katedrze Ochrony Środowiska w jednostce Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Terminy konsultacji dla studentów

czwartek
godz. 11:30-13:00, s. 304 (budynek 23) lub s.323 (budynek 24)
lub zdalnie na platformie TEAMS (proszę o wcześniejsze przesłanie maila)
link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a76ff703f9b9f4b7581edc705aad12f28%40thread.tacv2/conversations?groupId=0cbc37c3-ee33-4015-b390-d7842a1e8f75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zainteresowania

biologia i ekologia gleby, bioindykacja, biomonitoring

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Krassimira
Nazwisko
Ilieva-Makulec
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. ucz.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)