Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne Kierunek lekarski II rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne (WMCM-LEN-N-MGR)
Etap: Kierunek lekarski II rok (WMCM-LE_2)
Poprzednie etapy: Kierunek lekarski I rok
Następne etapy: Kierunek lekarski III rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25_Z 2024/25_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Basic sciences - introduction to learning medicine in clinics WMCM-LEN-BS 2023/24 - ... NIE
Biochemia z elementami chemii WMCM-LEN-BzEch-1 2021/22 - ... TAK
Biochemia z elementami chemii WMCM-LEN-BzEch-2 2021/22 - ... TAK
Biostatystyka z elementami informatyki WMCM-LEN-BInf-2-1 2022/23 - 2022/23 NIE
Biostatystyka z elementami informatyki WMCM-LEN-BInf-2-2 2022/23 - 2022/23 NIE
Cytofizjologia WMCM-LEN-CYT-2 2021/22 - 2021/22 NIE
Cytofizjologia WMCM-LEN-CYT-2 2023/24 - ... NIE
Epidemiologia ogólna WMCM-LEN-EO 2021/22 - 2021/22 NIE
Etyka lekarska WMCM-LEN-EL 2022/23 - ... NIE
Etyka medyczna WMCM-LEN-EM 2021/22 - 2021/22 NIE
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WMCM-LEN-F-1 2021/22 - ... TAK
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej WMCM-LEN-F-2 2021/22 - ... TAK
Histologia z embriologią WMCM-LEN-HzE-2-1 2021/22 - 2022/23 TAK
Histologia z embriologią WMCM-LEN-HzE-2-2 2021/22 - 2021/22 NIE
Immunologia WMCM-LEN-I 2022/23 - ... NIE
Immunologia ogólna WMCM-LEN-IO 2021/22 - 2021/22 NIE
Informatyka medyczna WMCM-LEN-IM 2023/24 - ... NIE
Komunikacja lekarz - pacjent WMCM-LEN-KLP-sem 2021/22 - 2021/22 NIE
Komunikacja lekarz-pacjent WMCM-LEN-KLP 2023/24 - ... NIE
Praktyki zawodowe po II roku WMCM-LEN-PZ-2 2021/22 - ... NIE
Socjologia medycyny WMCM-LEN-SM 2023/24 - ... NIE
Statystyka w badaniach biomedycznych WMCM-LEN-SwBB 2023/24 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK-EGZ - Egzaminy językowe 2021/22 - 2022/23 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WMCM-LEK-ZF - Zajęcia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski 2022/23 - 2022/23 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WMCM-LEK-ZF-ANG - Zajęcia fakultatywne w języku angielskim dla kierunku lekarskiego 2022/23 - 2022/23 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2023/24 - ... n/d 10.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WMCM-LEN-ZF - Zajecia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski niestacjonarny 2023/24 - ... n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-WF-W - Zajęcia Wychowania Fizycznego 2023/24 - ... n/d 0.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)