Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne Pedagogika specjalna II rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne (WNP-PSZ-N-1)
Etap: Pedagogika specjalna II rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika (WNP-PS_2-PSzTP)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Pedagogika specjalna III rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Pedagogika specjalna Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Emisja głosu WNP-PSZ-EGL2 2019/20 - ... NIE
Metodologia badań pedagogicznych WNP-PEZ-MBP 2019/20 - ... NIE
Metodyka kształcenia zintegrowanego dzieci z dysfunkcją wzroku I WNP-PSZ-MZDWZ 2019/20 - ... NIE
Metodyka wychowania i nauczania przedszkolnego dzieci z dysfunkcją wzroku WNP-PSZ-MWDWZ 2019/20 - ... NIE
Metodyka zintegrowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu WNP-PSZ-MZIN 2019/20 - ... NIE
Pedagogika chrześcijańska WNP-PEZ-PCHRZ 2019/20 - ... NIE
Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie WNP-PSZ-PNI 2019/20 - ... NIE
Pedagogika przedszkolna WNP-PEZ-PEDPRZ 2019/20 - ... NIE
Pedagogika społeczna WNP-PEZ-PESL 2019/20 - ... NIE
Pedagogika wczesnoszkolna WNP-PEZ-PEDWCZ 2019/20 - ... NIE
Podstawy rehabilitacji wzroku WNP-PSZ-PRW 2019/20 - ... NIE
Praktyka asystencka WNP-PSZ-PASIN 2019/20 - ... NIE
Psychologia społeczna i wychowawcza WNP-PEZ-PSWY 2019/20 - ... NIE
Socjologia edukacji WNP-PEZ-SE 2019/20 - ... NIE
Techniki brajlowskie I WNP-PSZ-TB 2019/20 - ... NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PEZ-TPW 2019/20 - ... NIE
Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PEZ-TPWCh 2019/20 - ... NIE
Tyflopedagogika WNP-PSZ-T 2019/20 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-OBCY-II-lic - Lektorat języka obcego - pedagogika - II rok I stopnia - niestacjonarne 2019/20 - ... n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-OBCY-E-lic - Egzamin z języka obcego B2 - pedagogika - II rok I stopnia 2019/20 - ... n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-SEML2 - Seminarium licencjackie - Pedagogika II rok I stopnia studia niestacjonarne 2019/20 - ... n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2019/20 - ... n/d 119.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)