Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne Pedagogika specjalna III rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pedagogika specjalna - studia I stopnia niestacjonarne (WNP-PSZ-N-1)
Etap: Pedagogika specjalna III rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika (WNP-PS_3-PSzTP)
Poprzednie etapy: Pedagogika specjalna II rok Specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Pedagogika specjalna Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • licencjat

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22 2021/22_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Gerontologia społeczna WNP-PSZ-GSPO 2020/21 - ... TAK
Metodologia badań pedagogicznych z elementami statystyki WNP-PEZ-MBPS 2020/21 - ... TAK
Metodyka kształcenia zintegrowanego dzieci z dysfunkcją wzroku (II) WNP-PSZ-MKD 2020/21 - ... TAK
Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim WNP-PSZ-MKILE 2020/21 - ... TAK
Metodyka kształcenia zintegrowanego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym WNP-PSZ-MKZUZ 2020/21 - ... TAK
Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku WNP-PSZ-MOP-K 2020/21 - ... TAK
Metodyka pracy indywidualnej z dziećmi z dysfunkcją wzroku WNP-PSZ-MPIDW 2020/21 - ... TAK
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej WNP-PSZ-MPOW 2020/21 - ... TAK
Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi WNP-PSZ-PDP 2020/21 - ... TAK
Podstawy prawne w pedagogice specjalnej WNP-PSZ-PPPS 2020/21 - ... TAK
Potrzeby rehabilitacyjne osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością WNP-PSZ-PRD-K 2020/21 - ... TAK
Praktyka dyplomowa WNP-PSZ-PDT 2020/21 - ... TAK
Praktyka pedagogiczna WNP-PSZ-PPTY 2020/21 - ... TAK
Psychologia kliniczna WNP-PEZ-KLI 2020/21 - ... TAK
Psychologia rozwojowa i osobowości WNP-PEZ-PROIOC 2020/21 - ... TAK
Psychologia rozwojowa i osobowości WNP-PEZ-PROIO 2020/21 - ... TAK
Techniki brajlowskie II WNP-PSZ-TB2 2020/21 - ... TAK
Technologie wspomagające i adaptacja materiałów dydaktycznych w edukacji osób niewidomych i słabowidzących WNP-PSZ-TWA 2020/21 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-Sem2020 - Seminarium licencjackie - 2020/2021 2020/21 - ... n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PEZ-Warsz - Warsztaty - III rok 2020/21 2020/21 - ... n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2020/21 - ... n/d 183.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)