Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań naukowych WP-PRZ-mbnauk
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002; 2. J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000; 3. W. W. Skarbek, Wybrane zagadnienia metodologi nauk społecznych, Piotrków Trybunalski 2013; 4. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012; 2. R. K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Warszawa 2015; 3. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2021; 4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2021; 5. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013; 6. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001.

Metody i kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą: obserwacji zachowań, odpowiedzi ustnej, udziału w dyskusji, zaangażowania w pracy w grupach oraz przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą: obserwacji zachowań, odpowiedzi ustnej, udziału w dyskusji, zaangażowania w pracy w grupach oraz przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą: obserwacji zachowań, odpowiedzi ustnej, udziału w dyskusji, zaangażowania w pracy w grupach oraz przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

Suma punktów za aktywność oraz punktów za przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych będzie stanowić ocenę końcową z warsztatów.

Łącznie można będzie uzyskać:

- 30 punktów za aktywność

- 30 za przygotowanie prezentacji nt. metodologi badań naukowych.

Punktem referencyjnym jest 60 pkt - 100%

Skala ocen

91 – 100% bardzo dobry (5.0)

- 81 – 90% plus dobry (4.5)

- 71 – 80% dobry (4.0)

- 61 – 70% plus dostateczny

- 55 – 60% dostateczny (3.0),

- poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Zakres tematów:

1. Badania i wiedza naukowa (wiedza przednaukowa lub zmysłowo-percepcyjna, krytyczno-refleksyjna i naukowa, charakterystyka wiedzy naukowej; pojęcie nauki, klasyfikacja nauk, przedmiot wiedzy nauk społecznych i prawnych).

2. Pojęcie prawa. Różne sposoby pojmowania prawa.

3. Proces badań naukowych (pojęcie, charakterystyka i cele badań naukowych, rola badawcza, etapy badań naukowych).

4. Metody badawcze stosowane w naukach prawnych (metody epistemologiczne i nauki prawne; metody logiczne stosowane do rozwiązywania problemów prawnych).

5. Techniki badawcze stosowane w naukach prawnych (techniki konsensusu, jakościowe techniki badawcze, ilościowe techniki badawcze, ocena ekonomiczna).

6. Projekt badawczy: pojęcie, struktura (tytuł, sformułowanie, systematyzacja problemu, cele badawcze, uzasadnienie, hipoteza, metodologia, zarys treści, harmonogram, bibliografia) i użyteczność.

7. Zastosowanie metodologii badań naukowych w praktyce prawniczej (tworzenie prawa, stosowanie prawa, badanie i poznawanie prawa, nauczanie prawa, inne) – cz. 1.

8. Zastosowanie metodologii badań naukowych w praktyce prawniczej (tworzenie prawa, stosowanie prawa, badanie i poznawanie prawa, nauczanie prawa, inne) – cz. 2.

Metody dydaktyczne:

EK z zakresu wiedzy są osiągane metodami: wykład informacyjny, wykład problemowy.

EK z zakresu umiejętności są osiągane metodami: badawczą (dociekania naukowego), warsztatową, aktywizującą n(np.: "burza mózgów"), pracy w grupach.

EK z zakresu kompetencji społecznych są osiągane metodami: badawczą (dociekania naukowego), warsztatową, aktywizującą n(np.: "burza mózgów"), pracy w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 1744
Andrzej Pogłódek 21/20 szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 1744
Andrzej Pogłódek 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)