Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka WM-MA-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

W. Niemiro, Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna.Biblioteka Szkoły Nauk Ścisłych,1999

M. Krzyśko, Statystyka Matematyczna, UAM, Poznań 2004

J. Shao, Mathematical Statistics, Springer-Verlag, 2003

W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach", PWN 2004;

I.Bąk, I. Markowicz, M. Mojsiejewicz, K. Wawrzyniak, Statystyka matematyczna w zadaniach, CeDeWu, 2021.

Efekty uczenia się:

K1_W01, K1_W04, K1_U30, K1_U34, K1_U35

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny

Zakres tematów:

Podstawowe rozkłady i ich charakterystyki

Prawa wielkich liczb.

Centralne twierdzenia graniczne.

Próby losowe, modele statystyczne.Elementy statystyki opisowej.

Funkcje charakterystyczne i funkcje tworzące momenty.

Podstawowe statystyki i ich rozkłady.

Modele parametryczne i nieparametrczne. Estymatory i ich własności.

Estymacja punktowa. Funkcja ryzyka.

Estymacja przedziałowa.

Asymptotyczne własności estymatorów.

Weryfikacja hipotez. Metody konstrukcji testów.

Moc testu statystycznego.

Testy parametryczne. Przykłady testów.

Testy nieparametrycne. Przykłady testów.

Testy ilorazu wiarogodności.

Elementy wnioskowania bayesowskiego.

Metody dydaktyczne:

Slajdowa prezentacja materiału w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1523
Piotr Śliwka 39/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.