Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna WH-FK-I-3-HistStar
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: kod do zespołu: 6aly5pm
Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę faktograficzną o historii Cesarstwa Rzymskiego, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

EK 2: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

EK 3: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

EK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie pracy studenta przez cały semestr (zaangażowanie we wspólnej krytycznej lekturze wybranych fragmentów tekstów źródłowych) oraz końcowego egzaminu ustnego obejmującego materiał wskazany w sylabusie.

Zakres tematów:

1-2. Od republiki do pryncypatu: ostatnie lata władzy Juliusza Cezara, Idy marcowe, dojście do władzy Oktawiana i jego kolejne tytuły: imperator, augustus, princeps senatus, itd. Pozory (?) instytucji republikańskich i reformy ustrojowe Oktawiana.

3. Ideologia Oktawiana Augusta (pokój rzymski, Ara Pacis, IV Ekloga i Eneida Wergiliusza, itd.).

4-6. Krytyczna analiza źródeł historycznych: Res gestae divi Augusti; Swetoniusz, Żywot Augusta, itd.

6. Dynastia julijsko-klaudyjska. Swetoniusz, Żywoty cezarów.

7. Panowanie Nerona. Tacyt i inni autorzy o pożarze Rzymu. Quo vadis.

8. Dynastia flawijska. Wojna żydowska Józefa Flawiusza.

9. Cesarstwo rzymskie w II-III w. Kult Heliosa, Mitry i innych bóstw wschodnich. Rozwój chrześcijaństwa.

10. Cesarz Dioklecjan, początki pryncypatu, prześladowania chrześcijan.

11. Przełom konstantyński.

12. Juliusz Apostata.

13. Teodozjusz Wielki, podział Cesarstwa.

14. Najazdy barbarzyńców, migracje ludów.

15. Upadek cesarstwa zachodniego i dalsze dzieje cesarstwa wschodniego.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny - metoda podająca (F1_W08) i problemowy (F1_U16) ilustrowany prezentacjami multimedialnymi i audiowizualnymi (F1_K05) ; wykład konwersatoryjny oparty o wspólną lekturę wybranych tekstów źródłowych (F1_U16).

EK 1 - realizowany metodą podającą (wykład problemowy + krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK 2- realizowany metodą podającą (wykład problemowy + krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK 3- realizowany metodą problemową (burza mózgów, krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

EK 4- realizowany metodą problemową (burza mózgów, krytyczna lektura wybranych źródeł historycznych)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Józef Naumowicz 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)