Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii WF-PS-N-WDP
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 120
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Łukaszewski, W. (2004). Wielkie pytania psychologii (s. 45–70). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka (s. 19–97). Wydawnictwo „ŻAK”.

3. Pervin, L. A., John, O. P. (2002). Osobowość. Teoria i badania (s. 65–112, 144–166). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Pervin, L. A., John, O. P. (2002). Osobowość. Teoria i badania (s. 529–568). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka (s. 261–286). Wydawnictwo „ŻAK”.

6. Jarymowicz, M. (2001). Czy jesteśmy egoistami? W: M. Kofta i T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej (s. 103–140). Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Pinker, S. (2021). Racjonalność. Co to jest, dlaczego jej brakuje, dlaczego ma znaczenie (s. 15–75). Wydawnictwo Zysk i S-ka.

8. Łukaszewski, W. (2004). Wielkie pytania psychologii (s. 231–255). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

9. Łukaszewski, W. (2004). Wielkie pytania psychologii (s. 71–92). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

10. Buss, D. (2020). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

11. Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości (s. 35–64). Wydawnictwo Liberi Libri.

12. Haidt, J. (2014). Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? (s. 177–207). Wydawnictwo „Smak słowa”.

13. Lau, R. R. (2008). Modele podejmowania decyzji. W: D. Sears, L. Huddy i R. Jervis. (red.), Psychologia polityczna (s. 17–55). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14. Radkiewicz, P. (2009). Autorytaryzm we współczesnych badaniach psychologicznych. Nowe pomysły i stare problemy. W: M. Zahorska i E. Nasalska (red.), Wartości-Polityk-Społeczeństwo (s. 79–92). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

15. Bayerstein, B., Lilienfeld, S., Lynn, S. J., Ruscio, J. (2017). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Wydawnictwo CIS.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z jednokrotnym wyborem).

Zakres tematów:

1. Czy można poznać człowieka (i siebie samego)?

2. Człowiek jako wypadkowa bodźców zewnętrznych. Paradygmat behawiorystyczny.

3. Człowiek w niewoli popędów i nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych. Paradygmat psychodynamiczny.

4. Człowiek wewnątrzsterowny. Paradygmat poznawczy.

5. Życie jako dążenie do samorealizacji. Paradygmat humanistyczny.

6. Czy jesteśmy z natury egoistyczni?

7. Czy jesteśmy racjonalni? I dlaczego tak często bywamy irracjonalni?

8. Czy wolność to swoboda wyboru, czy poczucie sprawstwa?

9. Czy i kiedy nieświadome procesy psychiczne warunkują nasze zachowanie?

10. Czy naszym najważniejszym celem życiowym jest sukces reprodukcyjny?

11. Czy istnieje uniwersalny zbiór wartości, którymi kierują się ludzie?

12. Czy mamy obowiązki moralne tylko wobec jednostek, czy także wobec grup społecznych?

13. Czy my wiemy po co głosujemy? Ergo, czy demokracja ma sens?

14. Czy osobowość może predysponować do faszyzmu i totalitaryzmu?

15. Czy odróżniasz psychologię od psychomitologii?

Metody dydaktyczne:

• Efekty wiedzy (W1–W4):

metoda dydaktyczna – wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja

weryfikacja – egzamin końcowy i udział w dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 101
Piotr Radkiewicz 107/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)