Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Praca z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole WH-FP-KN-II-2-PzUczO
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. „Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, Warszawa 2003

2. „Metodyka literatury t.1 i 2”, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3. „Polonistyczna dydaktyka ogólna”, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

4. „Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2”, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

5. „Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego”, praca zbiorowa pod red.

E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

6. B. Niemierko, „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki”, Warszawa 2012.

7. G. Petty, „Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców”¸ Sopot 2018.

8. H. Komorowska, „Metodyka nauczania języków obcych”, 2011.

9. I. Janowska, „Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych”, Kraków 2010.

10. I. Janowska, „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Kraków 2011.

11. P. E.Gębal, W.T. Miodunka, „Dydaktyma i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”, Warszawa 2020.

12. „Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki”, red. D. Sikora-Banasik, Warszawa 2009.

13. B. Jędryka, Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego Warszawa 2015.

14. Wybrane artykuły z czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

15. Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

16. Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego jako obcego.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich w zakresie pracy z dziećmi oraz młodzieżą dwu- i wielojęzyczną. Podstawowe pojęcia z zakresu szkolnej edukacji polonistycznej.

2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz metodyki uczenia dzieci i młodzieży języka polskiego jako obcego.

3. Podstawa programowa z języka polskiego a nauczanie podsystemów języka polskiego jako obcego.

4. Podręczniki i pomoce dydaktyczne do nauczania języka polskiego.

5. Adaptacja lekcji języka polskiego do potrzeb uczniów (szkoła podstawowa).

6. Adaptacja lekcji języka polskiego do potrzeb uczniów (szkoła średnia).

7. Wystąpienia studentów i podsumowanie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 329
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 329
Marcin Miłko 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)