Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animal Behaviour

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POAB Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animal Behaviour
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Przedmioty ogólnouczelniane
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

Zachowanie zwierząt jest jedną z dyscyplin biologicznych intensywnie rozwijającą się w ostatnim dziesięcioleciu. Badacze skupiają się na takich zagadnieniach jak: zachowania łowieckie, rozrodcze czy altruistyczne.

Celem zajęć jest:

1) zapoznanie studentów ze złożonością zachowań zwierząt

2) wyjaśnienie, w jaki sposób zachowanie zwierząt wpływa na zdolność przetrwania zwierząt

3) pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy o zachowaniach zwierząt w ochronie przyrody

Podczas zajęć studenci będą obserwować zachowania wybranych gatunków bezkręgowców

Niewątpliwie kurs dotyczący zachowań zwierząt zainspiruje studentów do humanitarnego podejścia do zwierząt.

Pełny opis:

1.Zachowanie zwierząt – wprowadzenie

2.Zachowania społeczne: owady społeczne, altruizm u owadów społecznych, altruizm i kręgowców

3. W jaki sposób zwierzęta komunikują się?

4 Jak uniknąć drapieżnika i zdobyć pokarm?

5. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują?

6. Adaptacje behawioralne zwierząt do życia w ekstremalnych środowiskach

7. W jaki sposób pasożyty wpływają na zachowanie zwierząt?

8. Zegar biologiczny a zachowanie zwierząt

9. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy

10. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe

11. Nerwowa i hormonalna kontrola zachowania zwierząt

12. Zachowanie człowieka

13. Nowe zagadnienia zachowania zwierząt: behawioryści kontra etolodzy, „Umwelt”

14. Jak uczą się zwierzęta?

15. Prezentacja wybranego zagadnienia

Literatura:

John Alcock 2013 Animal Behavior – an evolutionary approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA. 522 pp.

Nick J. Royle, Per T. Smiseth, Mathias Kölliker 2012 The evolution of parental care. Oxford University Press. 356 pp.

Ponadto publikacje dotyczące danego zagadnienia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi:

1) planować i prowadzić doświadczenie

2) analizować wyniki

3) porównywać wyniki z literaturą

4) prezentować wyniki badań

Praktyki zawodowe:

Wykład- test jednokrotnego wyboru

Kryteria oceniania:

na ocenę 2 (ndst.) mniej niż 51% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

-na ocenę 3 (dst.) 51% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

-na ocenę 4 (db) przynajmniej 71% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

-na ocenę 5 (bdb.) powyżej 90% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

Ćwiczenia -raport

Kryteria oceny:

ocena niedostateczna (2) - student nie potrafi przedstawić zadany temat

ocena dostateczna (3) - student potrafi przedstawić w podstawowy sposób zadany temat

ocena dobra (4) - student potrafi analizować i przedstawić zadany temat

ocena bardzo dobra (5) - student potrafi przedstawić, analizować oraz dyskutować zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Zachowanie zwierząt jest jedną z dyscyplin biologicznych intensywnie rozwijającą się w ostatnim dziesięcioleciu. Badacze skupiają się na takich zagadnieniach jak: zachowania łowieckie, rozrodcze czy altruistyczne.

Celem zajęć jest:

1) zapoznanie studentów ze złożonością zachowań zwierząt

2) wyjaśnienie, w jaki sposób zachowanie zwierząt wpływa na zdolność przetrwania zwierząt

3) pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy o zachowaniach zwierząt w ochronie przyrody

Podczas zajęć studenci będą obserwować zachowania wybranych gatunków bezkręgowców

Niewątpliwie kurs dotyczący zachowań zwierząt zainspiruje studentów do humanitarnego podejścia do zwierząt.

Pełny opis:

1.Zachowanie zwierząt – wprowadzenie

2.Zachowania społeczne: owady społeczne, altruizm u owadów społecznych, altruizm i kręgowców

3. W jaki sposób zwierzęta komunikują się?

4 Jak uniknąć drapieżnika i zdobyć pokarm?

5. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują?

6. Adaptacje behawioralne zwierząt do życia w ekstremalnych środowiskach

7. W jaki sposób pasożyty wpływają na zachowanie zwierząt?

8. Zegar biologiczny a zachowanie zwierząt

9. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy

10. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe

11. Nerwowa i hormonalna kontrola zachowania zwierząt

12. Zachowanie człowieka

13. Nowe zagadnienia zachowania zwierząt: behawioryści kontra etolodzy, „Umwelt”

14. Jak uczą się zwierzęta?

15. Prezentacja wybranego zagadnienia

Literatura:

John Alcock 2013 Animal Behavior – an evolutionary approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA. 522 pp.

Nick J. Royle, Per T. Smiseth, Mathias Kölliker 2012 The evolution of parental care. Oxford University Press. 356 pp.

Ponadto publikacje dotyczące danego zagadnienia

Wymagania wstępne:

Student potrafi:

1) planować i prowadzić doświadczenie

2) analizować wyniki

3) porównywać wyniki z literaturą

4) prezentować wyniki badań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe837159cc034439880aa476da09da82%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4a34f6a-bdf0-40f1-9f24-5bd284cf89a2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zachowanie zwierząt jest jedną z dyscyplin biologicznych intensywnie rozwijającą się w ostatnim dziesięcioleciu. Badacze skupiają się na takich zagadnieniach jak: zachowania łowieckie, rozrodcze czy altruistyczne.

Celem zajęć jest:

1) zapoznanie studentów ze złożonością zachowań zwierząt

2) wyjaśnienie, w jaki sposób zachowanie zwierząt wpływa na zdolność przetrwania zwierząt

3) pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy o zachowaniach zwierząt w ochronie przyrody

Podczas zajęć studenci będą obserwować zachowania wybranych gatunków bezkręgowców

Niewątpliwie kurs dotyczący zachowań zwierząt zainspiruje studentów do humanitarnego podejścia do zwierząt.

Pełny opis:

1.Zachowanie zwierząt – wprowadzenie

2.Zachowania społeczne: owady społeczne, altruizm u owadów społecznych, altruizm i kręgowców

3. W jaki sposób zwierzęta komunikują się?

4 Jak uniknąć drapieżnika i zdobyć pokarm?

5. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują?

6. Adaptacje behawioralne zwierząt do życia w ekstremalnych środowiskach

7. W jaki sposób pasożyty wpływają na zachowanie zwierząt?

8. Zegar biologiczny a zachowanie zwierząt

9. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy

10. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe

11. Nerwowa i hormonalna kontrola zachowania zwierząt

12. Zachowanie człowieka

13. Nowe zagadnienia zachowania zwierząt: behawioryści kontra etolodzy, „Umwelt”

14. Jak uczą się zwierzęta?

15. Prezentacja wybranego zagadnienia

Literatura:

John Alcock 2013 Animal Behavior – an evolutionary approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA. 522 pp.

Nick J. Royle, Per T. Smiseth, Mathias Kölliker 2012 The evolution of parental care. Oxford University Press. 356 pp.

Ponadto publikacje dotyczące danego zagadnienia

Wymagania wstępne:

Student potrafi:

1) planować i prowadzić doświadczenie

2) analizować wyniki

3) porównywać wyniki z literaturą

4) prezentować wyniki badań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe837159cc034439880aa476da09da82%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4a34f6a-bdf0-40f1-9f24-5bd284cf89a2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zachowanie zwierząt jest jedną z dyscyplin biologicznych intensywnie rozwijającą się w ostatnim dziesięcioleciu. Badacze skupiają się na takich zagadnieniach jak: zachowania łowieckie, rozrodcze czy altruistyczne.

Celem zajęć jest:

1) zapoznanie studentów ze złożonością zachowań zwierząt

2) wyjaśnienie, w jaki sposób zachowanie zwierząt wpływa na zdolność przetrwania zwierząt

3) pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy o zachowaniach zwierząt w ochronie przyrody

Podczas zajęć studenci będą obserwować zachowania wybranych gatunków bezkręgowców

Niewątpliwie kurs dotyczący zachowań zwierząt zainspiruje studentów do humanitarnego podejścia do zwierząt.

Pełny opis:

Zajęcia w ogrodzie zoologicznym (zajęcia półdzienne):

1. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku

2. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku c.d.

3. Zachowanie dzikich zwierząt w nienaturalnym środowisku c.d.

Zajęcia na wystawie psów rasowych (zajęcia półdzienne)

4 Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi

5. Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi c.d.

6. Zachowanie psów , w obecności nieznanych psów i ludzi c.d.

Zajęcia w parku miejskim (zajęcia półdzienne):

7. Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście.

8. Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście. c.d.

9.Zachowanie dzikich zwierząt przystosowanych do życia w mieście. c.d.

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

10. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

11. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

12. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują? c.d.

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

13.Jak komunikują się zwierzęta? Jak uczą się zwierzęta?

14. Jak komunikują się zwierzęta? Jak uczą się zwierzęta?

Zajęcia laboratoryne (zajęcia półdzienne):

15. Zachowania społeczne: owady społeczne: zachowania altruistyczne u owadów społecznych, zachowania altruistyczne u kręgowców. Nowe zagadnienia zachowania zwierząt: behawioryści kontra etolodzy, „Umwelt”. Prezentacja wybranego zagadnienia

Literatura:

John Alcock 2013 Animal Behavior – an evolutionary approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA. 522 pp.

Nick J. Royle, Per T. Smiseth, Mathias Kölliker 2012 The evolution of parental care. Oxford University Press. 356 pp.

Ponadto publikacje dotyczące danego zagadnienia

Wymagania wstępne:

Student potrafi:

1) planować i prowadzić doświadczenie

2) analizować wyniki

3) porównywać wyniki z literaturą

4) prezentować wyniki badań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.