Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religion and Ecology - Main Monotheistic Traditions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SURAE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religion and Ecology - Main Monotheistic Traditions
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U03

OB2_U09

OB2_K07

Skrócony opis:

Over the last three decades, an ever-increasing commitment to conservation by all the major religious traditions has been noted. This commitment has resulted in a significant increase in the number of pronouncements by religious leaders on the conservation of nature, accompanied by the growing number of religion-based environmental organizations and their active participation in specific environmental actions. This has led to a greater awareness among politicians, scientists and representatives of various international organizations of the role that religions can play in overcoming the ecological crisis. The State of the World Report of 2003 points :

1) capacity to shape cosmologies (worldviews),

2) moral authority,

3) a large base of adherents,

4) significant material resources,

5) community-building capacity.

The main goal of the course is to show connection between religious traditions and environment.

Pełny opis:

1. General introduction to the course (6 hours)

2. Judaism and ecology (6 hours)

3. Christianity and ecology (6 hours)

4. Islam and ecology (6 hours)

5. Religion-based environmental organizations (2 hours)

6. Religious initiatives towards environment conservation (4 hours)

Literatura:

ALLISON, Elizabeth. 2007. Religious Organizations Taking Action on Climate Change. Garrison, NY: Garrison Institute.

BAUMAN Whitney A., Richard R. BOHANNON and Kevin J. O'BRIEN. 2011. Grounding Religion: A Field Guide to the Study of Religion and Ecology. London - New York: Routledge.

GOTTLIEB, Roger S. (ed.). 2006. The Oxford Handbook of Religion and Ecology. Oxford: Oxford University Press.

GRIM, John and Mary E. TUCKER. 2014. Ecology and Religion. Washington, DC : Island Press.

SADOWSKI, Ryszard F. 2009. „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy. Studia Ecologiae et Bioethicae, 7(1), 213-220.

SADOWSKI, Ryszard F. 2012. Religious motivations for the protection of forest ecosystems. Folia oecologica, 39(2), 139-146.

SADOWSKI, Ryszard F. 2017. Resources within Spiritual and Mystical Christian Traditions for the Care of Earth—our Common Home. In: Alliance for the Care of Our Common Home: Taking Forward Laudato si’, edited by Joshtrom I. Kureethadam, 176-189. Rome: LAS.

TUCKER, Mary E. 2003. Worldly Wonder. Religions Enter Their Ecological Phase. Chicago - La Salle: Open Court.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KNOWLEDGE

Student defines and identifies the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

SKILLS

Student, on the basis of logical premises, elaborates the right hypotheses concerning the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

COMPETENCE

Student is aware of the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

ECTS [1 ECTS = 30(25) hours]:

Attendance at lectures: 30 hours.

Reading of the literature: 30 hours

E-learning exercises: 16 hours

Preparation of the paper (2000 words): 22 hours

Consultation with the lecturer: 2 hours

Sum of hours: 100 [100/25=4]

Number of ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

KNOWLEDGE:

Grade 2: Student doesn't define and identify the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 3: Student to a limited extent defines and identifies the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 4: Student defines and identifies the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 5: Student fluently defines and identifies the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

SKILLS:

Grade 2: Student, on the basis of logical premises, is not able to elaborate the right hypotheses concerning the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 3: Student to a limited extent, on the basis of logical premises, is able to elaborate the right hypotheses concerning the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 4: Student, on the basis of logical premises, is able to elaborate the right hypotheses concerning the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 5: Student, on the basis of logical premises, is perfectly able to elaborate the right hypotheses concerning the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

COMPETENCE:

Grade 2: Student is not aware of the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 3: Student is barely aware of the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 4: Student is aware of the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

Grade 5: Student is perfectly aware of the importance of religion in overcoming the ecological crisis.

The final grade consists of:

1. Class participation and attendance = 25% of your grade

unjustified absence of 1 class - 5,0

unjustified absence of 2 classes - 4,5

unjustified absence of 3-4 classes - 4,0

unjustified absence of 5-6 classes - 3,5

unjustified absence of 7-8 classes - 3,0

unjustified absence of more than 8 classes - 2,0

2. E-learning exercises = 25% of your grade

3. Paper preparation (1500-2000 words) = 50% of your grade

The final grade is the average of the attendance rating (25%), e-larning exercises (25%) and the paper (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/conversations?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Link to the lecture: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Over the last three decades, an ever-increasing commitment to conservation by all the major religious traditions has been noted. This commitment has resulted in a significant increase in the number of pronouncements by religious leaders on the conservation of nature, accompanied by the growing number of religion-based environmental organizations and their active participation in specific environmental actions. This has led to a greater awareness among politicians, scientists and representatives of various international organizations of the role that religions can play in overcoming the ecological crisis. The State of the World Report of 2003 points :

1) capacity to shape cosmologies (worldviews),

2) moral authority,

3) a large base of adherents,

4) significant material resources,

5) community-building capacity.

The main goal of the course is to show connection between religious traditions and environment.

Pełny opis:

1. General introduction to the course (6 hours)

2. Judaism and ecology (6 hours)

3. Christianity and ecology (6 hours)

4. Islam and ecology (6 hours)

5. Religion-based environmental organizations (2 hours)

6. Religious initiatives towards environment conservation (4 hours)

Literatura:

ALLISON, Elizabeth. 2007. Religious Organizations Taking Action on Climate Change. Garrison, NY: Garrison Institute.

BAUMAN Whitney A., Richard R. BOHANNON and Kevin J. O'BRIEN. 2011. Grounding Religion: A Field Guide to the Study of Religion and Ecology. London - New York: Routledge.

GOTTLIEB, Roger S. (ed.). 2006. The Oxford Handbook of Religion and Ecology. Oxford: Oxford University Press.

GRIM, John and Mary E. TUCKER. 2014. Ecology and Religion. Washington, DC : Island Press.

SADOWSKI, Ryszard F. 2009. „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy. Studia Ecologiae et Bioethicae, 7(1), 213-220.

SADOWSKI, Ryszard F. 2012. Religious motivations for the protection of forest ecosystems. Folia oecologica, 39(2), 139-146.

SADOWSKI, Ryszard F. 2017. Resources within Spiritual and Mystical Christian Traditions for the Care of Earth—our Common Home. In: Alliance for the Care of Our Common Home: Taking Forward Laudato si’, edited by Joshtrom I. Kureethadam, 176-189. Rome: LAS.

TUCKER, Mary E. 2003. Worldly Wonder. Religions Enter Their Ecological Phase. Chicago - La Salle: Open Court.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/conversations?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Link to the lecture: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Over the last three decades, an ever-increasing commitment to conservation by all the major religious traditions has been noted. This commitment has resulted in a significant increase in the number of pronouncements by religious leaders on the conservation of nature, accompanied by the growing number of religion-based environmental organizations and their active participation in specific environmental actions. This has led to a greater awareness among politicians, scientists and representatives of various international organizations of the role that religions can play in overcoming the ecological crisis. The State of the World Report of 2003 points :

1) capacity to shape cosmologies (worldviews),

2) moral authority,

3) a large base of adherents,

4) significant material resources,

5) community-building capacity.

The main goal of the course is to show connection between religious traditions and environment.

Pełny opis:

1. General introduction to the course (6 hours)

2. Judaism and ecology (6 hours)

3. Christianity and ecology (6 hours)

4. Islam and ecology (6 hours)

5. Religion-based environmental organizations (2 hours)

6. Religious initiatives towards environment conservation (4 hours)

Literatura:

ALLISON, Elizabeth. 2007. Religious Organizations Taking Action on Climate Change. Garrison, NY: Garrison Institute.

BAUMAN Whitney A., Richard R. BOHANNON and Kevin J. O'BRIEN. 2011. Grounding Religion: A Field Guide to the Study of Religion and Ecology. London - New York: Routledge.

GOTTLIEB, Roger S. (ed.). 2006. The Oxford Handbook of Religion and Ecology. Oxford: Oxford University Press.

GRIM, John and Mary E. TUCKER. 2014. Ecology and Religion. Washington, DC : Island Press.

SADOWSKI, Ryszard F. 2009. „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy. Studia Ecologiae et Bioethicae, 7(1), 213-220.

SADOWSKI, Ryszard F. 2012. Religious motivations for the protection of forest ecosystems. Folia oecologica, 39(2), 139-146.

SADOWSKI, Ryszard F. 2017. Resources within Spiritual and Mystical Christian Traditions for the Care of Earth—our Common Home. In: Alliance for the Care of Our Common Home: Taking Forward Laudato si’, edited by Joshtrom I. Kureethadam, 176-189. Rome: LAS.

TUCKER, Mary E. 2003. Worldly Wonder. Religions Enter Their Ecological Phase. Chicago - La Salle: Open Court.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/conversations?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Link to the lecture: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Over the last three decades, an ever-increasing commitment to conservation by all the major religious traditions has been noted. This commitment has resulted in a significant increase in the number of pronouncements by religious leaders on the conservation of nature, accompanied by the growing number of religion-based environmental organizations and their active participation in specific environmental actions. This has led to a greater awareness among politicians, scientists and representatives of various international organizations of the role that religions can play in overcoming the ecological crisis. The State of the World Report of 2003 points :

1) capacity to shape cosmologies (worldviews),

2) moral authority,

3) a large base of adherents,

4) significant material resources,

5) community-building capacity.

The main goal of the course is to show connection between religious traditions and environment.

Pełny opis:

1. General introduction to the course (6 hours)

2. Judaism and ecology (6 hours)

3. Christianity and ecology (6 hours)

4. Islam and ecology (6 hours)

5. Religion-based environmental organizations (2 hours)

6. Religious initiatives towards environment conservation (4 hours)

Literatura:

ALLISON, Elizabeth. 2007. Religious Organizations Taking Action on Climate Change. Garrison, NY: Garrison Institute.

BAUMAN Whitney A., Richard R. BOHANNON and Kevin J. O'BRIEN. 2011. Grounding Religion: A Field Guide to the Study of Religion and Ecology. London - New York: Routledge.

GOTTLIEB, Roger S. (ed.). 2006. The Oxford Handbook of Religion and Ecology. Oxford: Oxford University Press.

GRIM, John and Mary E. TUCKER. 2014. Ecology and Religion. Washington, DC : Island Press.

SADOWSKI, Ryszard F. 2009. „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy. Studia Ecologiae et Bioethicae, 7(1), 213-220.

SADOWSKI, Ryszard F. 2012. Religious motivations for the protection of forest ecosystems. Folia oecologica, 39(2), 139-146.

SADOWSKI, Ryszard F. 2017. Resources within Spiritual and Mystical Christian Traditions for the Care of Earth—our Common Home. In: Alliance for the Care of Our Common Home: Taking Forward Laudato si’, edited by Joshtrom I. Kureethadam, 176-189. Rome: LAS.

TUCKER, Mary E. 2003. Worldly Wonder. Religions Enter Their Ecological Phase. Chicago - La Salle: Open Court.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/conversations?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Link to the lecture: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab70cbdb804934d9ba518e1325b677332%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=66782d82-0d0b-4233-8398-dd7c674ee5a5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Over the last three decades, an ever-increasing commitment to conservation by all the major religious traditions has been noted. This commitment has resulted in a significant increase in the number of pronouncements by religious leaders on the conservation of nature, accompanied by the growing number of religion-based environmental organizations and their active participation in specific environmental actions. This has led to a greater awareness among politicians, scientists and representatives of various international organizations of the role that religions can play in overcoming the ecological crisis. The State of the World Report of 2003 points :

1) capacity to shape cosmologies (worldviews),

2) moral authority,

3) a large base of adherents,

4) significant material resources,

5) community-building capacity.

The main goal of the course is to show connection between religious traditions and environment.

Pełny opis:

1. General introduction to the course (6 hours)

2. Judaism and ecology (6 hours)

3. Christianity and ecology (6 hours)

4. Islam and ecology (6 hours)

5. Religion-based environmental organizations (2 hours)

6. Religious initiatives towards environment conservation (4 hours)

Literatura:

ALLISON, Elizabeth. 2007. Religious Organizations Taking Action on Climate Change. Garrison, NY: Garrison Institute.

BAUMAN Whitney A., Richard R. BOHANNON and Kevin J. O'BRIEN. 2011. Grounding Religion: A Field Guide to the Study of Religion and Ecology. London - New York: Routledge.

GOTTLIEB, Roger S. (ed.). 2006. The Oxford Handbook of Religion and Ecology. Oxford: Oxford University Press.

GRIM, John and Mary E. TUCKER. 2014. Ecology and Religion. Washington, DC : Island Press.

SADOWSKI, Ryszard F. 2009. „Religion and Ecology” – nowy paradygmat poznawczy. Studia Ecologiae et Bioethicae, 7(1), 213-220.

SADOWSKI, Ryszard F. 2012. Religious motivations for the protection of forest ecosystems. Folia oecologica, 39(2), 139-146.

SADOWSKI, Ryszard F. 2017. Resources within Spiritual and Mystical Christian Traditions for the Care of Earth—our Common Home. In: Alliance for the Care of Our Common Home: Taking Forward Laudato si’, edited by Joshtrom I. Kureethadam, 176-189. Rome: LAS.

TUCKER, Mary E. 2003. Worldly Wonder. Religions Enter Their Ecological Phase. Chicago - La Salle: Open Court.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)