Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antyczne ekfrazy dzieł sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-AntEkfDzSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antyczne ekfrazy dzieł sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości na temat antycznej literatury oraz kultury greckiej i łacińskiej.

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy zjawiska ekfraz dzieł sztuki (z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury) w antycznej literaturze greckiej i łacińskiej. Poza ogólnymi wyjaśnieniami pojęcia ekfrazy i jej rozwoju w tej literaturze, zajęcia pozwolą zapoznać się z wybranymi tekstami źródłowymi oraz z antycznymi dziełami sztuki.

Pełny opis:

Konwersatorium dotyczy zjawiska ekfraz dzieł sztuki (z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury) w antycznej literaturze greckiej i łacińskiej. Poza ogólnymi wyjaśnieniami pojęcia ekfrazy i jej rozwoju w tej literaturze, zajęcia pozwolą zapoznać się z wybranymi tekstami źródłowymi oraz z samymi antycznymi dziełami sztuki. Wybrane ekfrazy zaprezentuje prowadzący zajęcia, inne, zasugerowane przez prowadzącego, studenci przygotują samodzielnie i zaprezentują ich analizę na zajęciach oraz poprowadzą dyskusję na ich temat. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr polegająca na przygotowaniu i zaprezentowaniu konkretnych ekfraz oraz udziale we wspólnej analizie wybranych opisów dzieł sztuki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: w zakresie wiedzy - zna rozwój opisów dzieł sztuki w literaturze antycznej greckiej i łacińskiej oraz najbardziej reprezentatywne ekfrazy tego okresu

EK 2: w zakresie umiejętności - analizuje poszczególne ekfrazy z literatury greckiej i łacińskiej oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

EK 3: w zakresie kompetencji społecznych - docenia znaczenie ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

2 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład

28 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

60 godz. – razem

Metody i kryteria oceniania:

EK 1: w zakresie wiedzy - zna rozwój opisów dzieł sztuki w literaturze antycznej greckiej i łacińskiej oraz najbardziej reprezentatywne ekfrazy tego okresu

Na ocenę:

5- wyróżnia się wiedzą na temat dziejów literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

4- dobrze zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

3- dostatecznie zna dzieje literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczość reprezentatywnych autorów tego okresu

2- nie zna dziejów literatury greckiej okresu Cesarstwa oraz twórczości reprezentatywnych autorów tego okresu

EK 2: w zakresie umiejętności - analizuje poszczególne ekfrazy z literatury greckiej i łacińskiej oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

Na ocenę:

5- wyróżnia się umiejętnością analizy poszczególnych utworów oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

4- dobrze analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

3- dostatecznie analizuje poszczególne utwory oraz dokonuje ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

2- nie potrafi analizować poszczególnych utworów oraz dokonać ich interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i właściwych metod badawczych

EK 3: w zakresie kompetencji społecznych - docenia znaczenie ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

Na ocenę

5- bardzo dobrze rozumie potrzebę doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

4- dobrze rozumie potrzebę doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

3- dostatecznie rozumie potrzebę doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

2- nie rozumie potrzeb doceniania znaczenia ekfraz dzieł sztuki w kulturze antycznej i ogólnie europejskiej, współdziałając w grupie podczas analizy tekstów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy zjawiska ekfraz dzieł sztuki (z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury) w antycznej literaturze greckiej i łacińskiej. Poza ogólnymi wyjaśnieniami pojęcia ekfrazy i jej rozwoju w tej literaturze, zajęcia pozwolą zapoznać się z wybranymi tekstami źródłowymi oraz z samymi antycznymi dziełami sztuki.

Pełny opis:

Konwersatorium dotyczy zjawiska ekfraz dzieł sztuki (z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury) w antycznej literaturze greckiej i łacińskiej. Poza ogólnymi wyjaśnieniami pojęcia ekfrazy i jej rozwoju w tej literaturze, zajęcia pozwolą zapoznać się z wybranymi tekstami źródłowymi oraz z samymi antycznymi dziełami sztuki. Wybrane ekfrazy zaprezentuje prowadzący zajęcia, inne, zasugerowane przez prowadzącego, studenci przygotują samodzielnie i zaprezentują ich analizę na zajęciach oraz poprowadzą dyskusję na ich temat. Ocena końcowa – na podstawie pracy studenta przez cały semestr polegająca na przygotowaniu i zaprezentowaniu konkretnych ekfraz oraz udziale we wspólnej analizie wybranych opisów dzieł sztuki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)