Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-POSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W11; NRL_U01; NRL_U14; NRL_K04; NRL_K06

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych wiadomości o polityce społecznej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, celami, podmiotami, przedmiotami i adresatami polityki społecznej. Implementowanie polityki społecznej do współczesnej rzeczywistości.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W11 - student definiuje pojęcia polityki społecznej i identyfikuje jej obszary badawcze. Student potrafi opisać procesy: kulturę, socjalizację i strukturę społeczną oraz zamiany i procesy w społeczeństwie. Ponadto dokonuje operacjonalizacji problemów rodziny w kontekście polityki społecznej.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w celu rozpoznania problemów społecznych związanych z rodziną w kontekście polityki społecznej.

NRL_U14 - student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych poprzez analizę polityki społecznej.

NRL_K04 - student ma świadomość odpowiedzialności za pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej wykorzystując możliwości polityki społecznej.

NRL_K06 - student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie w kontekście polityki społecznej.

Opis ECTS: 3

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przyswojenie literatury przedmiotu: 20 godz.

Przygotowanie pracy egzaminacyjnej pisemnej: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego: 20 godz.

Liczba godzin: 90 = 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych wiadomości o polityce społecznej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki społecznej, celami, podmiotami i adresatami. Implementowanie polityki społecznej do współczesnej rzeczywistości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych wiadomości o polityce społecznej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki społecznej, celami, podmiotami i adresatami. Implementowanie polityki społecznej do współczesnej rzeczywistości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych wiadomości o polityce społecznej. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami polityki społecznej, celami, podmiotami i adresatami. Implementowanie polityki społecznej do współczesnej rzeczywistości.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)