Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2 [WF-PS-N-PPR2] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2 [WF-PS-N-PPR2]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 1436
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Waldemar Woźniak
Literatura:

1. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

2. Czapów C., Wychowanie resocjalizujące, WP, Warszawa 1978.

3. Moir A., Jessel D., Zbrodnia rodzi się w mózgu, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

4. Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

5. Przybyliński S., "Dziara", "cynkówka", "kolka" - zjawisko tatuażu więziennego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2007.

6. Przybiliński S., Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości pentencjarnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.

7. Snopek M., Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

8. Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997.

9. Woźniak W. (red.), Materiały do ćwiczeń z metodyki resocjalizacji – aspekt psychologiczny i pedagogiczny, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej – Acta Universitatis Masuriensis & Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Olecko – Warszawa 2009.

10. Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. System penitencjarny w Polsce (zag. główne: zakłady karne, areszty śledcze).

2. System komunikacji grupowej w więzieniach (zag. główne: podkultura więzienna a prizonizacja, aglutynacja psychiczna świata więźniów, praktyczne problemy związane z więźniami – nosicielami HIV → organizacja terapii, terapia).

3. System wartości i norm grupowych - "kodeks grypserski".

4. Podkultura więzienna - hierarchia grupowa.

5. Zjawisko samoagresji i symulowania w więzieniu (zag. główne: samoagresja a podkultura więzienna, psychologiczne tło samoagresji i jej rodzaje).

6. Tatuaże więzienne (zag. główne: funkcje, podstawowe właściwości, rodzaje, treść i symbolika tatuaży, aspekty psychologiczne).

7. Twórczość więźniów – psychologiczne tło (zag. główne: ballady i piosenki, wyroby użytkowe, listy ozdobne, akcesoria do samoagresji).

8. Relacje między więźniami a funkcjonariuszami Służby Więziennej (zag. główne: postrzeganie funkcjonariuszy przez więźniów, badania psychologiczne wśród funkcjonariuszy SW).

9. Funkcje i zasady resocjalizacji.

10. Psychotechniczne metody resocjalizacji.

11. Socjotechniczne metody resocjalizacji.

12 Kulturotechniczne metody resocjalizacji.

13. Aksjologia w resocjalizacji.

14. Patologie społeczne a resocjalizacja.

15. Przykłady skutecznej resocjalizacji.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, opowiadanie, opis, metoda "doświadczeń".

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej: na ocenę 3 wymagana jest podstawowa znajomość materiału, na ocenę dobrą - szczegółowa znajomość materiału, na ocenę bardzo dobrą - umiejętność przenoszenia teoretycznych treści na płaszczyznę praktyki penitencjarnej i resocjalizacyjnej.

Uwagi:

Uwaga! W semestrze letnim roku akademickiego 2020-2021, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (MS Teams). W celu zaliczenia przedmiotu, należy przedstawić pisemny tekst na ustalony z wykładowcą temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)