Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia 1 [WF-OB-BCH1] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Biochemia 1 [WF-OB-BCH1]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Katarzyna Góralczyk
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8df0adfc7c74f7886b5df47677875d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=f689ac4d-3983-4086-8117-8a5afe573a69&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Podstawy biochemii – J. Kączkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2012.

2. Biochemia - J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2018.

3. Biochemia kręgowców – W. Miniakowski, S. Weidnera, PWN, Warszawa 2005

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – E. Bańkowski, Urban & Partnerzy, Wrocław 2010.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka – K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Przemiany biochemiczne istotne dla organizmów.

2. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu aminokwasów i białek.

3. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu enzymów.

4. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w wodzie i koenzymów.

5. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

6. Przemiany aminokwasów i białek.

7. Budowa i znaczenie dla organizmu kwasów nukleinowych.

8. Zjawisko utleniania biologicznego i jego roli w organizmie.

9. Cykl kwasów trójkarboksylowych i jego znaczenie dla organizmu.

10. Powstawania energii komórkowej i korzyści wynikające z tego zjawiska.

11. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów prostych.

12. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów złożonych.

13. Proces fotosyntezy.

14. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu tłuszczowców.

15. Metabolizm tłuszczowców i cukrów oraz ich wzajemne powiązania.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład prowadzony zdalnie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z wyborem pytań opisowych.

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanego opracowania. Na końcową ocenę będzie w głównej mierze miała wpływ ocena z egzaminu pisemnego plus dodatkowo frekwencja i aktywność na wykładach.

Dopuszczalne są jedynie 2 nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)