Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic] Semestr letni 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 7
Prowadzący: Ewa Nicewicz
Literatura:

P. Boero, C. De Luca, La letteratura italiana per l'infanzia, Laterza 2012.

K. Biernacka-Licznar, Serce Pinokia, SBP 2018.

M. Campagnaro, Le terre della fantasia, Donzelli 2014.

A. Nobile, Storia della letteratura giovanile dal 1945 ad oggi, Editrice Morcelliana 2020.

Zakres tematów:

Włoska literatura dla dzieci i młodzieży od XIX wieku po współczesność. Produkcja, przekład, recepcja.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

- dyskusja

- prezentacja

- giełda pomysłów

- praca w grupach.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

- systematyczna usta oraz pisemna weryfikacja wykonania zadań związanych z poszczególnymi etapami przygotowania pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. przygotowanie co najmniej jednej prezentacji na zadany temat

2. bieżące przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział.

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszcza się dwie nieobecności. Każda kolejna nieobecność (nie więcej jednak niż 20% łącznej liczby godzin) wiąże się z koniecznością zaliczenia materiału z zajęć na konsultacjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)