Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium [WF-ZPS-SE1] Rok akademicki 2021/22
Seminarium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium [WF-ZPS-SE1]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021/22] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 1423
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 14
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Waldemar Woźniak
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ax2uE24sRStrHo3ifqWrDxzKPOy4zfR0WSP5ngB3C6Ys1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c6c399b-2cc6-4d79-9e15-a8306a704371&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Oprócz poniższej literatury materiały (wskazania) zostaną zamieszczone na platformie e-learningowej (Moodle).

Zainteresowanie zagadnieniami penitencjarnymi i zagadnieniami patologii społecznej.

1. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.

2. Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

3. Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

4. Hołyst B., Wiktymologia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

5. Kamiński M., Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

6. Pastwa-Wojciechowska B., Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

7. Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

8. Urban B., Stanik J. M., Resocjalizacja, t. 1-2, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej & Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

1. Patologia społeczna.

2. Środowiska zagrożone.

3. Narkomania i alkoholizm – uwarunkowania i terapia.

4. Nieletni przestępcy.

5. Młodociani przestępcy.

6. Osobowość przestępców.

7. Sprawcy zabójstw.

8. Sprawcy zgwałceń.

9. Sprawcy przemocy.

10. Sprawcy kradzieży.

11. Uwarunkowania temperamentalno-emocjonalne przestępczości

12. „Wartości” przestępców.

13. „Wartości” osób ze środowisk zagrożonych.

14. Zagadnienia z zakresu psychoprofilaktyki zachowań patologicznych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Giełda pomysłów, metoda projektu, tekst programowany.

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej (MS Teams) - 32 godziny;

- przygotowanie do zajęć (praca domowa) - 16 godzin;

- raporty z postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej - 16 godzin.

Ocenianie ciągłe.

Uwaga! W semestrze letnim roku akademickiego 2020-2021, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (MS Teams). W celu zaliczenia przedmiotu, należy przedstawić pisemny tekst na ustalony z wykładowcą temat.

Uwagi:

Uwaga! W semestrze zimowym roku akademickiego 2021-2022, zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej. W celu zaliczenia przedmiotu, należy przedstawić pisemny tekst na ustalony z wykładowcą temat.

Uwaga - od 28 listopada 2021 roku zajęcia prowadzone są w formie zdalnej - MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)