Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic] Semestr letni 2021/22
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Raoul Bruni
Literatura:

G. Alfano - P. Italia - E. Russo - F. Tomasi, "Profilo di letteratura italiana. Dalle origini a fine Ottocento", Milano, Mondadori, 2021.

A. Casadei - M. Santagata, "Manuale di letteratura italiana contemporanea", Roma-Bari, Laterza, 2007.

Fragmenty lektur analizowanych podczas zajęć zostaną dostarczone Studentom w formie elektronicznej.

Zakres tematów:

Podczas seminarium zostaną przedstawione i omówione modelowe teksty i wielcy pisarze literatury włoskiej od Romantyzmu do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi zarówno na aspekty stylistyczne analizowanych tekstów, jak i na ich kontekst historyczno-kulturowy.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy będą osiągane poprzez metody podające (wykład informacyjny), eksponujące (prezentacja) i poszukujące (klasyczna metoda problemowa), natomiast weryfikowane za pomocą prezentacji dotyczącej przygotowywanej pracy przedstawionej przez Studenta, wykonywanych ćwiczeń praktycznych w zakresie pisania akademickiego.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności będą osiągane za pomocą metod ćwiczeniowo-praktycznych (klasyczna metoda ćwiczeniowa, dyskusja seminaryjna) i metod poszukujących (giełda pomysłów), weryfikowane zaś za pomocą wypowiedzi ustnej, udziału w dyskusji.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych osiągane będą za pomocą metod eksponujących i ćwiczeniowych (studium przypadku, dyskusja), natomiast weryfikowane za pomocą udziału w dyskusji zespołowej, oceniania ciągłego.

Metody i kryteria oceniania:

Do warunków zaliczenia seminarium należą:

– aktywna obecność na zajęciach i korzystanie z regularnych konsultacji dotyczących przygotowywanej pracy

– wykonywanie bieżących zadań pisemnych związanych z etapami przygotowywanej pracy, wskazanych podczas kursu

– aktywne zbieranie i wykorzystywanie materiałów naukowych w związku z przygotowywaną pracą oraz wykazywanie się umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy, nabytej w poprzednich semestrach, kursu dotyczącej właściwej struktury pracy oraz budowy aparatu krytycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)