Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy poprawności językowej [WH-FP-II-1-ZagPopJez] Semestr letni 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wybrane problemy poprawności językowej [WH-FP-II-1-ZagPopJez]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 407
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30279
Zakres tematów:

1. Analiza poprawności językowej fragmentów prac licencjackich oraz prac zaliczeniowych grupy z poprzedniego semestru (zajęcia z komunikacji interpersonalnej).

2. Najtrudniejsze zasady interpunkcyjne, czyli o (nie)intuicyjnym stawianiu przecinków.

3. Imiesłowy - zasady stosowania i przestankowania.

4. Zaimki - problemy z nadużywaniem i niewłaściwymi formami.

5. Typy neologizmów i kryteria oceny ich poprawności.

6. Ortografia "na pewno" raz jeszcze i "naprawdę" do znudzenia.

7. Najczęstsze błędy w łączliwości składniowej i semantycznej.

8. Język równościowy i neutralność języka.

9. Tautologie i inne błędy logiczne w tekstach zamieszczanych w serwisach informacyjnych.

10. Rozpoznawanie różnych typów błędów w tekstach prasowych.

11. Rola frazeologii i słowotwórstwa w polityce

12. Różne postawy wobec języka i jego poprawności (na przykładzie postów z forów internetowych).

13. Specyfika składni w pracy naukowej (dyplomowej i nie tylko).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy będą osiągane z wykorzystaniem metody ćwiczeniowo-praktycznej, pracy ze źródłem, giełdy pomysłów, a weryfikowane za pomocą ocen ze sprawdzianów oraz oceny ciągłej aktywności studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną z czterech sprawdzianów cząstkowych. Ocena ta może zostać podniesiona o pół stopnia w uznaniu aktywności na zajęciach: stałego udziału w dyskusji, rozwiazywania na forum grupy zadań z poprawności językowej, przygotowywanie prac domowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)