Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Uczeń z doświadczeniem emigracji w polskiej szkole [WH-FP-KN-II-2-UczEm] Semestr letni 2021/22
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: KN - Uczeń z doświadczeniem emigracji w polskiej szkole [WH-FP-KN-II-2-UczEm]
Zajęcia: Semestr letni 2021/22 [2021/22_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Miłko
Literatura:

1.„Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”, Warszawa 2003

2.„Metodyka literatury t.1 i 2”, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3.„Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki”,

red. K. Zioło-Pużuk, Warszawa 2021.

4.„Polonistyczna dydaktyka ogólna”, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

5.„Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2”, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

6.„Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego”, red. K.Zioło-Pużuk, Warszawa 2020.

7.„Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki”, red. D. Sikora-Banasik, Warszawa 2009.

8.„Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego”, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

9.B. Jędryka, Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego / obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego Warszawa 2015.

10.B. Niemierko, „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki”, Warszawa 2012.

11.G. Petty, „Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców”¸ Sopot 2018.

12.H. Komorowska, „Metodyka nauczania języków obcych”, 2011.

13.I. Janowska, „Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych”, Kraków 2010.

14.I. Janowska, „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Kraków 2011.

15.P. E.Gębal, W.T. Miodunka, „Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”, Warszawa 2020.

16.Wybrane artykuły z czasopisma „Języki Obce w Szkole”.

17.Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

18.Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego jako obcego.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca w grupach, analiza materiałów

i przypadków.

Metody i kryteria oceniania:

A. Aktywność na zajęciach (branie udziału w ćwiczeniach i dyskusjach).

B. Lektura zalecanych tekstów.

C. Obecność na zajęciach. Ze względu na formę organizacji zajęć (zajęcia w bloku 3 h co dwa tygodnie) można mieć jedną nieobecność. Każda następna nieobecność wiąże się z przygotowaniem referatu na wskazany przez wykładowcę temat. Maksymalnie można opuścić dwoje zajęć.

D. Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować materiały, z wybranego przez studenta tematu, dostosowane do pracy z uczniem z L2, L3. Kryteria sukcesu zostaną wspólnie ustalone ze studentami w trakcie

Zasady obliczenia oceny z przedmiotu:

Praca zaliczeniowa – maksymalna ocena: 4

Aktywność na zajęciach: +0,5-1

Obecność na wszystkich zajęciach: +0,5

Dodatkowe wystąpienia i prace, które nie dotyczą odrabiania nieobecności: +0,5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)