Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy antrpologii kulturowej-ćwiczenia [WH-KUZ-I-1-PodAntKuC] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy antrpologii kulturowej-ćwiczenia [WH-KUZ-I-1-PodAntKuC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 18:30 - 20:00
sala 410A
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:wF25ZCshMm5EmQFBEx-0RNo-Vpwz64ftXRfu8ghfeRI1@thread.tacv2/1636735337485?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Literatura:

Wojciech J. Burszta, Preteksty, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015

Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności : wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W odniesieniu do każdego efektu kształcenia, studentka/t kolejno an ocenę:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin

ndst- nie wie ad. KU1_W02

dst- wie w podstawowym zakresie- ad. KU1_W02

db- wie w znacznym zakresie- ad. KU1_W02

bdb- bardzo dobrze wie- ad. KU1_W02

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

ndst- nie potrafi- ad. KU1_U06

dst- w dostatecznym stopniu potrafi-ad. KU1_U06

db- w znacznym stopniu potrafi- ad. KU1_U06

bdb- w pełni potrafi -ad. KU1_U06

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

ndst- nie umie wykorzystać- ad. KU1_K02

dst- umie w niewielkim stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

db- umie w znacznym stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

bdb- umie bardzo dobrze wykorzystać- ad. KU1_K02

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy (KU1_W02): egzamin ustny, czyli odpowiedź na pytania prowadzącego zajęcia.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do umiejętności(KU1_U06): samodzielne przedstawienie wybranego tematu w postaci referatu-prezentacji

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych (KU1_K02): udział w dyskusji grupowej

Metody i kryteria oceniania:

70% egzamin ustny

20% referat-prezentacja

10% obecność

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)