Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transaltorium łacińskie [WH-FK-II-1-TrasLacin] Semestr zimowy 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Transaltorium łacińskie [WH-FK-II-1-TrasLacin]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021/22_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala 406
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kazimierz Pawłowski
Literatura:

Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa i inne pisma, przełożył, komentarzem opatrzył wstepem poprzedził K. Pawłowski, Biblioteka Klasyków Filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

K. Pawłowski, Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, przekład A. Świderkówna, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Zakres tematów:

Czytanie ze zrozumieniem i omawianie wybranych i uprzednio przygotowanych w ramach pracy domowej filozoficznych tekstów łacińskich i przekład na język polski: Apullejusza z Madaury i Augustyna z Hippony.

Apulejusz: De deo Socratis; De Platone et eius dogmate, De mundo;

Augustyn: De beata vita.

Istotnym elementem ćwiczeń jest wydobycie z czytanych i przekładanych tekstów treści filozoficznej. Pomocą w rozumieniu filozoficznego przekazu może służyć literatura dodatkowa (wstęp, komentarz tłumacza) oraz wykład filozofii, którą prezentuje autor tekstu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Głównym elementem ćwiczeń jest praca z tekstem. Teksty będą zapowiadane i w miarę możliwości podawane przez prowadzącego w formie elektronicznej. W miarę możliwości studenci powinni korzystać z wymienionych w literaturze przedmiotu edycji tekstów. Prowadzący, w miarę możliwości, udostępni edycje, którymi dysponuje. Studenci przygotowują teksty w ramach pracy domowej, na zajęciach przedstawiają swoje wersje przekładów czytanych tekstów, prezentują ich treść i omawiają zawartą w niej myśl filozoficzną. Przed bezpośrednią pracą nad tekstem, prowadzący zapozna studentów z sylwetką autora i przedstawi zarys jego filozofii i jej duchowość, co w przypadku takich autorów jak Apulejusz i Augustyn, jest bardzo ważne. Studenci mogą w tym przygotowaniu lektury uczestniczyć aktywnie, mogą np. przygotować prezentację na temat danego autora. Przygotowanie studentów do zajęć i efekty ich pracy weryfikują ich wypowiedzi w trakcie zajęć. Każdy z uczestniczących w zajęciach student czyta, przekłada i wyjaśnia wszystkie partie zadanego tekstu. W trakcie zajęć można korzystać ze słowników.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywność uczestników w trakcie zajęć w semestrze., przygotowanie do zajęć, i regularne uczestniczenie w zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów). Dodatkowo premiowane jest przygotowanie dodatkowego materiału, w postaci np. prezentacji czy wystąpień. Ocenę dostateczną zapewnia zwykłe, regularne przygotowywanie się do zajęć, uczestniczenie w zajęciach, umiejętnością czytania tekstu wraz z dodanym doń komentarzem edytorskim w przypisach. Na ocenę dobrą trzeba wykazać się ponadto większą aktywnością, a zwłaszcza zainteresowaniem tekstem i jego filozoficznym przekazem. Na ocenę bardzo dobrą trzeba wykazać się dodatkowo umiejętnością analizy filozoficznej tekstu w kontekście filozofii i duchowości autora. Na ocenę dobrą i bardzo dobrą można zapracować też poprzez przygotowanie i zaprezentowanie w trakcie zajęć przez siebie wybranego tekstu (uprzednio uzgodnionego z prowadzącym).

Uwagi:

Uwagi będą przekazywane za zajęciach.

Obecność i uczestniczenie w zajęciach jest obowiązkowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)