Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych [WK-S-PP1-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 19:00 - 19:45
sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-06 19:00 : 19:45 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-13 19:00 : 19:45 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2022-12-20 19:00 : 19:45 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-03 19:00 : 19:45 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-01-10 19:00 : 19:45 sala 227
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Majchrzak
Literatura:

1. Krzysztof W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019 r.

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Warszawa 2021 r.

3. J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2020 r.

4. K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, (T.1, T.2), Warszawa 2020 r.

5. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2019 r.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Majchrzak, Prawo do wypoczynku w świetle przepisów Kodeksu pracy - Studia Prawnoustrojowe (nr 50) 2020, s. 275-294.

2. K. Majchrzak, Zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego PK 61 (2018) nr 2, ss. 169-188.

3. K. Majchrzak, Urlop ojcowski w świetle przepisów prawa pracy – Studia Prawnoustrojowe (nr 52) 2021, s. 267-278.

4. K. Majchrzak, Zasady udzielania i korzystania z urlopu bezpłatnego – Roczniki Nauk Prawnych (nr 3) 2021, s. 21-37.

Zakres tematów:

1. Źródła prawa pracy - kazusy.

2. Przestrzeganie zasad prawa pracy (orzecznictwo).

3. Treść umowy o pracę - wzory.

4. Sporządzanie umów o pracę.

5. Stosunek pracy - kazusy.

6. Pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych (wzory pozwu).

7. Wypowiedzenie czy porozumienie stron - aspekty praktyczne.

8. Roszczenia związane z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy. Wzór odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę.

9. Mobbing w świetle orzecznictwa.

10. Prawidłowo przygotowane świadectwo pracy. Wzór pisma o sprostowanie świadectwa pracy.

11. Wynagrodzenie za pracę (premie regulaminowe) - praktyczne aspekty.

12. Zakaz konkurencji w świetle orzecznictwa.

13. Okresy rozliczeniowe czasu pracy w praktyce.

14. Systemy czasu pracy - kazusy.

15. Praca w godzinach nadliczbowych - orzecznictwo.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

-ćwiczenia: udział w zajęciach (frekwencja), aktywność, kolokwium (ustna odpowiedź/rozwiązanie kazusu/test)

Efekty W1, W2, W3

- na ocenę bardzo dobrą - student zna i rozumie samodzielnie wszystkie pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje wszystkie zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia wszystkie instytucje z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student zna i rozumie większość pojęć z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje większość zasad prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia większość instytucji z zakresu prawa pracy.

- na dostateczną - student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student prawidłowo definiuje podstawowe zasady prawa pracy oraz prawidłowo rozróżnia podstawowe instytucje z zakresu prawa pracy.

Efekty U1, U2

- na ocenę bardzo dobrą - student prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dobrą - student w większości prawidłowo i swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student mało swobodnie posługuje się terminologią z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student mało chętnie poddaje krytyce orzecznictwo sądów i dorobek doktryny w zakresie prawa pracy.

Efekt K1, K2

- na ocenę bardzo dobrą - student chętnie dyskutuje i podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Student wykazuje się kreatywnością i dążeniem do zdobywania coraz szerszej wiedzy.

- na ocenę dobrą - student wykazuje się kreatywnością przy realizacji większości powierzonych mu zadań oraz podejmuje się interpretacji przepisów z zakresu prawa pracy.

- na ocenę dostateczną - student wykazuje się małą kreatywnością przy realizacji zadań, nie uczestniczy w dyskusjach i nie

Metody i kryteria oceniania:

60% - kolokwium (ustna odpowiedź/rozwiązanie kazusu/test)

20 % - aktywność na zajęciach

20 % - frekwencja (obecność na zajęciach)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)