Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalistyczna I (LIC zima) [WM-FI-301] Semestr zimowy 2022/23
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia specjalistyczna I (LIC zima) [WM-FI-301]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31931
Literatura:

1. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

2. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna cz.IV Optyka, PWN, Warszawa. 1983.

3. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018

4. Boxall J., Arduino. 65 praktycznych projektów. Wydawnictwo Helion. 2014

5. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna. OWPW. Wrocław, 2000

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Zakres tematów:

1. Sterowanie silnikami krokowymi w układzie polarymetrycznym.

2. Badanie płytek dwójłomnych za pomocą spektrometru.

3. Polarymetr skomputeryzowany. Precyzyjne pomiary stopnia polaryzacji światła.

4. Badanie zjawiska skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w kryształach optycznie czynnych.

5. Efekty elektrooptyczne - zmiana dwójłomności wywołana polem elektrycznym.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda laboratoryjna.

Weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń,

Sprawozdania oceniane w skali 2 - 5.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Również jest obowiązkowe wykonanie zadań domowych z poprzedniego zajęcia.

Nieobecność na zajęciach i/lub brak sprawozdania oddanego do sprawdzenia sprawozdania (do końca semestru) powoduje ocenę niedostateczną.

Ocena końcowa wystawia się na podstawie sprawdzenia sprawozdania z wykonanej pracy.

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Uwagi:

3 rok 1 st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)