Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii sądowej i penitencjarnej [WF-PS-N-RSP] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium z psychologii sądowej i penitencjarnej [WF-PS-N-RSP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Ślaski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7bf7b2195e048d683686bfa53d4d345%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b4320878-1a74-409c-a4cc-ae61ae8f0dbe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

S. Brown (1990). Leczenie alkoholików. PZWL, Warszawa.

B. Lelonek-Kuleta (2012). Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych. Lublin: TN KUL

J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. IPZ. Warszawa.

S. Ślaski (2001). Psychoterapia uzależnień. SWPW, Płock.

J. Kozielecki (2001). Psychotransgresjonizm. Żak, Warszawa.

S. Retowski (2011). Bezrobocie i odpowiedzialność. Scholar, Warszawa.

Zakres tematów:

Uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera, pracy, seksu).

Psychospołeczne problemy zachowań transgresyjnych.

Psychologiczne problemy bezrobocia, bezdomności, ubóstwa.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wybór tematu pracy, sporządzenie wstępnej bibliografii prac dotyczących wybranego problemu, analiza wybranych tekstów, przygotowanie konspektu pracy, akceptacja programu badań

Metody i kryteria oceniania:

1. uczestnictwo w seminarium

2. postępy w przygotowaniu pracy mgr

Uwagi:

Grupa seminarium przeznaczona dla studentów IV i V roku

zajęcia zdalne przez Ms Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)