Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka języka dziennikarskiego [WT-DKS-P-S] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Stylistyka języka dziennikarskiego [WT-DKS-P-S]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Milena Kindziuk
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bralczyk J., Dwa słowa o słowach. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2021.

2. Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, red. naukowa K. Wolny-Zmorzyński, Toruń 2021.

3. Kołodziejczyk E. , Potyczki z polszczyzną. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2019.

4. Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, red. A. M., Komornicka, Łódź 1994.

5. Słownik kultury antycznej, red. Kulesza R, Warszawa 1991.

6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Markowski A., hasła: Kryteria poprawności językowej, Kultura języka, Moda w języku, Postawy wobec języka, Styl, Stylizacja językowa, Szablon językowy, Świadomość językowa, Warszawa 2004, s. 1595-1695 .

7. Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T., Styl i język, w: Wilcz Grzędzińska E., Wróblewski T., Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

Kopaliński W., Kot w worku czyli z dziejów nazw i powiedzeń, Warszawa 1977.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.

Marcjanik R., Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre`u, PWN, Warszawa 2009.

Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.

Słownik polsko-polski z Miodkiem. Rozmowy profesora Jana Miodka o języku polskim z telewidzami z kraju i ze świata, Wrocław 2013.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podająca (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny), metoda problemową, metoda sytuacyjna, giełda pomysłów, dyskusja panelowa, metoda symulacyjna.

DL_W10 – 1- realizowany metodą podającą (wykład problemowy); sprawdzian pisemny.

DL_W10 – 2 - realizowany metodą podającą i problemową (metoda sytuacyjna); prezentacja ustna, sprawdzian pisemny.

DL_U12 –1 - realizowany metodą sytuacyjną oraz metodami: giełda pomysłów, dyskusja panelowa, metoda symulacyjna; projekt zespołowy; sprawdzian pisemny.

DL_U12 –2 -realizowany metodą sytuacyjną oraz metodami: giełda pomysłów, dyskusja panelowa, metoda symulacyjna; sprawdzian pisemny.

DL_U19 -realizowany metodą sytuacyjną oraz metodami: giełda pomysłów, dyskusja panelowa, metoda symulacyjna; prezentacja ustna.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest:

1. uzyskanie średniej ocen co najmniej dostatecznej z ocen cząstkowych (za aktywność i pracę podczas zajęć, za prace domowe, znajomość lektur, za sprawdzian w połowie semestru, za sprawdzian na zakończenie semestru).

2. uzyskanie pozytywnej, co najmniej dostatecznej oceny za sprawdzian na zakończenie semestru.

3. obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Uwagi:

do2 grB

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)