Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Onofrio Bellifemine
Literatura:

Bibliografia:

Mauro Forno, Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Roma-Bari, Laterza, 2012

Pierluigi Allotti, Quarto potere. Giornalismo e giornalisti nell'Italia contemporanea, Roma, Carocci, 2017

Oliviero Bergamini, La democrazia della stampa. Storia del giornalismo, Roma-Bari, Laterza, 2006

Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano. Dalle gazzette a Internet, Bologna, Il Mulino, 2006

Valerio Castronovo, Luciana Giacheri Fossati, Nicola Tranfaglia, La stampa italiana nell'età liberale, Roma-Bari, Laterza, 1979

Zakres tematów:

Seminarium grupy 3 przeznaczone jest dla Studentów II roku filologii włoskiej, którzy rozpoczynają pracę nad dysertacją licencjacką w zakresie literaturoznawstwa. Tematem seminarium jest " "Giornalismo letterario e Storia nell'Italia del Novecento"". W pierwszym semestrze, celem seminarium jest dostarczyć Studentom odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby móc wybrać uzasadniony temat naukowy do opracowania, również za pomocą dyskusji z promotorem i innymi uczestnikami. Ponadto, Student ćwiczy w trybie ciągłym podstawowe umiejętności pisania tekstu akademickiego.

Tematy zajęć/spotkań:

-Come scrivere testi e ricerche di carattere storico

-Archivi disponibili online

-Come approcciarsi ad un archivio

-Nozioni di ricerche sulla storia del giornalismo

-Come si articola la stesura e l'elaborazione di una tesi

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, praca z materiałami źródłowymi, analiza ankiet, case study ecc.

Metody weryfikacji:

ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

Do warunków zaliczenia seminarium należą:

– aktywna obecność na zajęciach i korzystanie z regularnych konsultacji dotyczących przygotowywanej pracy

– wykonywanie bieżących zadań pisemnych związanych z etapami przygotowywanej pracy, wskazanych podczas kursu

– aktywne zbieranie i wykorzystywanie materiałów naukowych w związku z przygotowywaną pracą oraz wykazywanie się umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy, nabytej w poprzednich semestrach, kursu dotyczącej właściwej struktury pracy oraz budowy aparatu krytycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)